Вимірювання первинного рівня сформованості показників розвитку словесної творчості у дітей старшого дошкільного віку

Педагогіка » Вплив фантастичної казки на словесну творчість дітей старшого дошкільного віку » Вимірювання первинного рівня сформованості показників розвитку словесної творчості у дітей старшого дошкільного віку

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 1

Експериментальна перевірка впливу фантастичної казки на розвиток словесної творчості старших дошкільників здійснювалася впродовж

2009 -2010 навчального року на базі ДНЗ № 374 м. Харкова. Для дослідження було обрано дві групи дітей з приблизно однаковим рівнем розвитку , в яких працюють вихователі однакової кваліфікації.

Метою констатувального етапу експерименту було :

1. Визначити критерії та показники первинного рівня розвитку словесної творчості у старших дошкільників

2. Здійснити вимірювання показників сформованості словесної творчості у старших дошкільників.

З метою отримання експериментальних даних були визначені такі критерії і показники оцінювання розвитку словесної творчості старших дошкільників:

- літературознавча обізнаність, яка виявляється у знаннях літературних творів; наявності елементарних знань про жанри, композиційні та жанрові особливості, про засоби художньої виразності; вміння переносити ці знання в самостійну творчу діяльність; а також у сприйманні літературних творів в єдності їх змісту та художньої форми;

- мовленнєва компетентність, про що свідчить володіння різними типами висловлювань, великий обсяг словника,розуміння та доцільне використання в мовленні слів та словосполучень, різноманітність в використанні мовних засобів, точність мовлення – вміння вибирати такі слова,які найкращим чином передають зміст висловлювання,розкривають його тему та головну думку в логічній послідовності;

- креативність, показниками якої були оригінальність задуму, свобода вибору сюжетної лінії висловлювання, мовних засобів втілення образу; здатність створити власний сюжет, готовність до багатоваріантного розв'язання творчого завдання; індивідуальність в доборі засобів мовленнєвої виразності; чутливість до незвичайного та здатність помічати важливі деталі, загальна творча спрямованість особистості. Тобто визначення ступеня креативності ми пов'язували з особливостями уяви і мислення;

- образність, що виявлялася в багатстві, точності, доречності використаних засобів створення художнього та мовного образу, вживання засобів інтонаційної виразності та сталевої образності;

- гнучкість думки, що полягала в здатності швидко переключатися з однієї ідеї на іншу;бачити, що інформацію, отриману в одному контексті можна використати і в іншому;

- сміливість, що полягала в здатності приймати рішення в ситуаціях невизначеності,не боятися помилитися і доводити справу до кінця;

- ставлення дитини до мовленнєвих творчих дій, про що свідчили: інтерес, бажання фантазувати, складати різні зв'язні висловлювання, ініціативність, самостійність, творча активність.

Було виділено три рівні оцінювання: низький, середній та високий.

Таблиця 2.1.

Кількісні показники і рівень розвитку словесної творчості дітей старшого дошкільного віку

Низький рівень

Середній рівень

Високий рівень

Виявляється в невеликому обсязі висловлювання,

вживанні однотипних засобів зв'язку, порушенні логічної послідовності повідомлення; відбивається в невмінні сприймати

літературний твір в єдності змісту та художньої форми,помічати та усвідомлювати жанрові та композиційні особливості, в порушеннях композиційного оформлення тексту, випадках невідповідності теми твору його змісту, у слабкій жанровій виразистості, примітивному, нерідко алогічному змісті.

Процес творчості відзначається малою мірою самостійності й оригінальності створення сюжету, вибору засобів створення образу. Діти, не мають стійкого інтересу до словесної творчості, бажання самостійно придумувати казки чи оповідання виникає рідко, переважно під впливом дуже сильних вражень та за умови допомоги з боку дорослих.

Вимагає свідомого володіння мовними засобами, вміння їх добирати та комбінувати для розв'язання конкретного творчого завдання. Проте дитина не завжди успішно виконує мовленнєві завдання у змінних ситуаціях: мало вживає поширених речень і складних конструкцій, звертається лише до окремих мовних засобів виразності.

У виконанні будь-якого завдання дитина відтворює здобутий раніше досвід, діє за допомогою відомих їй способів, прийомів, але підходить до їх вибору творчо, виявляє самостійність і волю, прагне використовувати здобуті раніше знання у змінних ситуаціях. Діти з бажанням включаються в колективний творчий процес. Ініціативна словесна творчість відрізняється

тривалістю й нерідко завершується певним результатом, до оцінки якого дитина прагне залучити дорослого.

Характеризується високим рівнем мовленнєвого розвитку, лексико-граматичним багатством і правильністю. Зв'язне мовлення характеризується зв'язністю, образністю, логічною і послідовністю. Діти майже не припускають граматичних помилок. Використовують різноманітні засоби зв'язку між реченнями та частинами тексту, оформлюють висловлювання відповідно до композиційних вимог;

виявляється в умінні розрізняти літературні та фольклорні жанри, визначати жанрові особливості, елементи композиційної побудови, виділяти в тексті засоби образної виразності, а також уміння підкорити сюжетну лінію власної розповіді загальній темі, в яскравому вираженні жанрових особливостей. Оригінальність у використанні прийомів розкриття образів і особливостей сюжету, самостійність творчого процесу свідчать про високий рівень розвитку уяви. Для цих дітей характерний стійкий інтерес до словесної творчості, якій вони присвячують багато вільного часу, прагнення до вдосконалення власних творів та їх фіксації.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Цікаве про педагогіку і навчання:

Суть проблеми виховання бережливого ставлення до природи
Існує багато підходів до визначення суті поняття „екологія”. Так у словнику української мови читаємо, що це – „взаємовідношення між організмом і оточуючим середовищем”, „це – розділ біології, що займ ...

Подолання мовно-рухових порушень при дитячих церебральних паралічах
Проблеми профілактики та ранньої реабілітації патології мовлення, зокрема внаслідок органічних уражень мозку, набувають особливої актуальності як у наданні психолого-педагогічної допомоги таким хвори ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net