Використання фантастичної казки у процесі розвитку словесної творчості дітей старшого дошкільного віку

Педагогіка » Вплив фантастичної казки на словесну творчість дітей старшого дошкільного віку » Використання фантастичної казки у процесі розвитку словесної творчості дітей старшого дошкільного віку

Сторінка 2

Мета: знайомити дітей з жанровими особливостями оповідання,вчити сприймати і розуміти виразний опис лисиці,знаходити в тексті засоби точної характеристики, відтворювати їх у власному висловлюванні. Тренувати дітей у складанні загадок про лисицю.

Матеріал: зображення лисиці реальні і казкові.

Хід заняття:

Вихователь показує дітям зображення лисиці (казкові і реальні), просить описати їх ,пояснити, як вони відрізнили казкову лисичку від реальної. Діти виконують вправу на добір прикметників якими можна описати лисицю (хитра, руда, кмітлива тощо), пригадують казки в яких розповідалося про лисичку, який характер вона має, які пестливі назви лисички зустрічалися в казках (кума, лисичка-сестричка, лисонька, руда красуня). Після читання оповідання К.Д.Ушинського «Лисичка-сестричка» проводиться бесіда за змістом для виявлення розуміння дітьми ідеї твору. Потім декілька дітей описують лисичку з опорою на наочність. Наприкінці заняття діти складають загадки про лисичку,користуючись правило: описати предмет,але не називаючи його. Вихователь заохочує дітей до складання різних типів загадок: описових, метафоричних, загадок з порівнянням чи протиставленням.

Заняття №4

Тема: розповідання української народної казки «3ачарована дівчина»

Мета: вчити дітей сприймати образний зміст твору, закріплювати знання дітей про жанрові особливості, композиційну структуру, мовні засоби української народної казки: своєрідність початку, закінчення. Продовжувати розвивати поетичний слух дітей: вміння виділяти в тексті засоби виразності: дівчина-красуня, сіренький зайчик, порівняння, епітети. Розвивати уміння складати невеликі твори за заданою темою, придумувати нові епізоди до сюжету казки.

Матеріал: ілюстрації до казки, картки-завдання.

Хід заняття:

Вихователь розповів дітям казку. Після розповідання казки вихователь звернув увагу дітей на те, що в казках завжди щаслива кінцівка, які б пригоди не траплялися з героями, попросила пригадати, як трагічно починаються та щасливо закінчуються українські та російські казки, якими словами це виражено. Бесіда за змістом казки включала не тільки запитання, але й творчі завдання, вправи. Дітей вчили розуміти значення образних висловів, стимулювали до самостійного складання загадок, лічилок, складання невеличких історій за змістом прислів'їв та приказок, скоромовок.

Роблячи висновок про результати першого етапу можна зазначити що завдання активізувати і зацікавити дітей до складання власних казок і малих фольклорних форм було виконано. Але переважна більшість дітей у процесі складання власних висловлювань мала требу в допомозі з боку вихователя, тож стимулювання, корекція творчого розповідання, підказка слова, повторення останнього слова, фрази, натяк, допоміжні запитання, сумісне мовлення тощо, активно вживалися не тільки на першому, а й на наступних етапах для тих дітей, хто відчував певні труднощі. Вже на першому етапі стали помітними якісні зміни в переказі дітьми творів, засвоєнні жанрових особливостей і деяких засобів художньої виразності.

На другому етапі біло поставлено завдання розвивати швидкість, гнучкість мислення, творчу уяву через використання ігор-фантазувань, знань і вмінь набутих на першому етапі.

Заняття №5

Тема: складання казки за віршем Г.Чубая «Хмарка йшла на іменини»

Мета: вчити дітей складати самостійну розповідь на тему вірша,відтворювати жанрові особливості казки; використовуючи засоби мовної виразності.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Цікаве про педагогіку і навчання:

Написання орфограм в коренях, префіксах і суфіксах
Аутотренінг Я — носій української культури. Я — знавець милозвучної мови, що є для мене рідною. Я можу творити. Я хочу і можу зробити свій проект та презентувати його. Я міркую, замислююся, аналізую. ...

Фізичне виховання молоді в контексті суспільних трансформацій
Процеси державотворення призвели до принципових змін в багатьох сферах суспільного життя, що не могло не зачепити і системи ставлень громадян як до процесів перебудови, так І до відповідних сфер житт ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net