Використання фантастичної казки у процесі розвитку словесної творчості дітей старшого дошкільного віку

Педагогіка » Вплив фантастичної казки на словесну творчість дітей старшого дошкільного віку » Використання фантастичної казки у процесі розвитку словесної творчості дітей старшого дошкільного віку

Сторінка 4

Матеріал: ілюстрації осінньої і літньої природи,олівці та аркуші паперу.

Хід заняття:

Вихователь заохочує дітей до бесіди про літо, запитує за що люблять літо діти, про те,який вигляд має природа влітку. Разом з вихователем діти розглядають ілюстрації. Поступово вихователь підводить дітей до проблемного запитання,куди ховається літо восени і взимку? Вислухавши дітей,пропонує послухати вірш.

Дідусь таємницю повідав мені,

Що літечко любе зимує в . сосні.

Тому-то й зелена взимку сосна,

Бо літечком щедрим зігріта вона.

Вихователь проводить розповідь за змістом вірша: Можливо,й насправді літо зимує в сосні? Поміркуйте,як воно могло домовитись з деревом? Про що просило? Що воно робить в дереві всю зиму? Придумаймо про це казку «Де зимує літо». Розпочніть казку словами: «Одного разу,коли на порозі вже стояла осінь,літечко сказало…». Щоб наша казка вийшла цікавою потрібно пригадати засоби виразності які ми вивчили і подумати як їх можна використати в казці. Після колективного складання казки вихователь дає завдання скласти свою казку «Де зимує літо» і зробити до неї малюнок.

Заняття №10

Тема: складання власної казки за сюжетом казки «Лисиця й Журавель».

Мета: розвивати творчу уяву, перевірити набуття навички складати послідовне, зв’язне самостійне висловлювання, вміння використовувати образні вислови, засоби виразності для передачі настрою героїв, опису їх характеру.

Хід заняття:

Вихователь просить дітей пригадати,що робили звірі в казці «Лисиця і Журавель». Просить пригадати,чому вони посварилися? Хто, на думку дітей, з них винний? Чому? вислухавши відповіді дітей, вихователь пропонує помирити героїв казки. Запитує в дітей: як могли помиритися Лисичка і Журавель? Що могло трапитись, щоб вони прийшли на допомогу? (Лисчка чи Журавель рятують один одного з біди, Лисичка й Журавель разом рятують ліс від пожежі, Лисичка і Журавель разом рятують інших звірів з біди тощо). Придумаймо казку «Як Лисичка й Журавель помирилися».

У ході формуючого етапу експерименту, було виявлено що в дітей значно підвищився інтерес до поезії, казок; з'явилося в ставленні дітей до занять зі сприймання художніх творів, в бажанні складати власні казки, при цьому більшість дітей використовувала влучні вирази,засоби художньої виразності у своєму мовленні. Проведена робота свідчить про доцільність використання малих фольклорних форм в навчанні дітей складати казки, та можливість і необхідність використання казок в процесі розвитку словесної творчості дітей старшого дошкільного віку. Казки позитивно впливають на розвиток словесної творчості, розширюють словниковий запас, вчать використовувати засоби виразності у власному мовленні.

Метою контрольного етапу експерименту було визначення динаміки показників рівня сформованості словесної творчості у дітей старшого дошкільного віку під впливом фантастичної казки.

Після проведення формуючого етапу експерименту було проведено повторне вимірювання рівня розвитку словесної творчості у дітей старшого дошкільного віку.

Аналіз результатів показав, що в експериментальній групі значно підвищився рівень сформованості словесної творчості , а в контрольній групі фактично залишився на тому ж рівні.

В експериментальній групі: В контрольній групі:

30% дітей мають високий рівень; 29% дітей мають високий рівень; 57% дітей мають середній рівень; 52% дітей мають середній рівень;

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Цікаве про педагогіку і навчання:

Особливості організації мовної підготовки вчителів у вищих навчальних закладах України у першій половині ХХ ст
На підставі аналізу фактологічного матеріалу вченими-істориками було виділено три напрями в розвитку університетської педагогічної освіти, які спостерігалися в освітній практиці й досліджуваного нами ...

Вивчення стану проблеми формування пізнавальних інтересів учнів у практиці школи
В методиці організації навчання школярів велике значення має проблемне навчання. Ушинський К.Д. вважав, що в навчанні серйозну увагу треба звертати на збудження самостійної думки дитини, на спонуку й ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net