Використання фантастичної казки у процесі розвитку словесної творчості дітей старшого дошкільного віку

Педагогіка » Вплив фантастичної казки на словесну творчість дітей старшого дошкільного віку » Використання фантастичної казки у процесі розвитку словесної творчості дітей старшого дошкільного віку

Сторінка 7

З метою виявлення динаміки показників рівня розвитку словесної творчості дітей старшого дошкільного віку нами було побудовано стовпчикову діаграму.

Порівняльна діаграма відсоткового розподілу за рівнем сформованості навичок словесної творчості у дітей старшого дошкільного віку у контрольній та експериментальній групах після проведення формуючого етапу експерименту.

Порівняльна характеристика показників на констатуючому і контрольному етапі експерименту в експериментальній та контрольній групах.

Аналіз кількісних даних дозволяє відзначити покращення результатів виділених показників у експериментальній групі, побачити динаміку їх розвитку протягом експерименту. Аналіз даних контрольного етапу експерименту засвідчив,що зменшилась кількість дітей у експериментальній групі ,що належать до низького рівня розвитку словесної творчості та значно зросла кількість дітей з середнім рівнем розвитку словесної творчості. Аналіз даних контрольного етапу експерименту у контрольній групі свідчить, що кількість дітей, що належать до низького рівня розвитку майже не змінилась.

Аналізуючи результати експерименту, необхідно підкреслити, що значно зросла ініціативність дітей, їх активність, фантазування при складанні власних творів. За період проведення експерименту діти стали наполегливими, самостійними, майже у всіх дітей з'явився інтерес і бажання знайомитись з новими казками , до складання власних казок. В ході експерименту діти засвоїли жанрові особливості віршів,казок , засоби інтонаційної та мовної виразності, які потім використовували при складанні власних казок.

Отриманні експериментальні данні дозволяють зробити висновок про ефективність розробленої нами методики розвитку словесної творчості дітей старшого дошкільного віку засобами фантастичної казки.

Узагальнення результатів курсової роботи дало змогу зробити такі висновки:

1.Входячи з аналізу наукової літератури, було визначено, що творчість – це діяльність людини, в якій вона створює нові об’єкти та знання; це вища форма активності та самодіяльності людини; це потреба в самоактуалізації, повній і вільній реалізації своїх здібностей та життєвих можливостей .

Словесна творчість — вищий щабель мовленнєво-творчої діяльності — визначається багатьма вченими як один із видів художньої творчості, що виникає під впливом творів мистецтва, а також вражень від навколишнього життя і характеризується самодостатністю, знаходить втілення у створенні дітьми різних типів усних зв’язних висловлювань.

Словесна творчість – це діяльність дітей,яка виникає під впливом творів мистецтва та вражень від навколишнього життя, та яка виражається в створенні усних творів – оповідань, казок, віршів тощо.

2.На основі аналізу наукових джерел і підходів були визначені шляхи,методи та умови розвитку словесної творчості у дітей старшого дошкільного віку. Педагогічний вплив на розвиток творчих здібностей дитини є обов'язковою умовою розвитку словесної творчості, він допомагає спрямувати творчу ініціативу дитини у правильне русло, розвивати та стимулювати дитячі мовленнєво-творчі здібності вже з 4-5 років.

Умовами для успішного розвитку словесної творчості є:

- проведення правильної систематичної роботи з розвитку мови дітей і навчанню їх рідній мові: розширенню словникового запасу, оволодінню граматичними нормами й удосконалюванню звукової культури мови (загальних мовних навичок), розвитку зв'язної мови - діалогічної (у спілкуванні) і монологічної (у переказі й складанні власної розповіді);

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8

Цікаве про педагогіку і навчання:

Вимоги до педагогічної діяльності
Сучасне суспільство зацікавлене в особистостях, здатних самостійно й активно діяти, приймати рішення, гнучко адаптуватися до змінних умов життя. Це потребує переосмислення місця і ролі педагогіки у к ...

Виховання культури поведiнки учнів
Цілеспрямована, систематична робота з виховання навичок і звичок культурного поведінки починається з приходом дітей у школу. Саме в початкових класах закладаються основи акуратності й охайності, увіч ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net