Експериментальне дослідження ефективності проблемних аспектів читацьких навичок молодших школярів

Педагогіка » Проблемні аспекти формування навичок читання у молодших школярів » Експериментальне дослідження ефективності проблемних аспектів читацьких навичок молодших школярів

Сторінка 1

Експериментальне дослідження проводилось протягом 2-х років на базі Романівської ЗОШ І-ІІ ступенів і Ласковецької ЗОШ І-ІІІ ступенів Теребовлянського району Тернопільської області.

Дослідження складалось з трьох етапів: констатуючого, формуючого і контрольного.

Для порівняння результатів ефективності експериментальної роботи бралися відповідно паралельні класи: 1 клас Романівська СШ -експериментальний; 1 клас Ласковецька СШ - контрольний; 2 клас Ласковецької СШ - експериментальний; 2 клас Романівської СШ - контрольний. Всього в експериментальному дослідженні взяли участь 56 дітей.

Предметом нашого дослідження стали проблемні аспекти, що стосуються специфіки формування читацьких навичок молодших школярів.

На початку експерименту ми поставили за мету побудувати модель типу правильної читацької діяльності, щоб показати, яким чином можна запобігти у певній мірі відставанню і значному розриву в оволодінні навичками правильного, свідомого і швидкого читання дітей у кожному класі.

Проаналізувавши ряд досліджень в області аналітико-синтетичної діяльності індивіда в процесі читання і, порівнявши їх з даними безпосереднього спостереження за формуванням навички читання, ми прийшли до висновку, що під час читання в обробці інформації беруть участь:

зоровий аналізатор;

мовлення;

слуховий аналізатор.

Від організації цих трьох процесів залежить швидкість опанування навичкою читання.

Мал. 1.

І II III

Сприймання тексту зором

Артикуляція (читане промовляється)

Слухається вимовлення вголос того, що читається

Умовні позначення:

І - зоровий аналіз;

II - мовлення;

III - слуховий аналізатор.

Зауважимо, що така багатоступінчата обробка інформації не обов'язкова, вона не забезпечує кращого засвоєння прочитаного. Безумовно, такі біологічні індивідуальні своєрідності, як швидкість реакцій, особливості темпераменту, якості зору до певної міри впливають на формування читацьких навичок. Проте все ж набута навичка читання піддається дальшому удосконаленню.

Швидкість читання залежить і від багатьох інших факторів:

Кута зору.

Кількості регресій.

Уважності.

Артикуляції.

Постановки дихання.

Інтересу до читання.

Шрифту.

Змісту тексту.

Мал. 2

Кут зору

Кількість регресій

Уважність

Аритикуляція

 

Швидкість читання

 

Постановка дихання

Інтерес до читання

Шрифт

Зміст тексту

Кожен з цих компонентів являє собою складні підсистеми спеціальних знань, умінь і навичок, але в даному випадку нас цікавили не самі підсистеми, скільки їх роль і взаємозв'язок з формуванням навички читання школяра.

Є ще методисти й учителі, які стверджують, що учням слід читати повільно, не поспішаючи, уважно. Дослідження ж дають підстави стверджувати, що за швидкого читання увага читача скеровується не на сам процес читання, а на сприймання змісту читаного тексту. При швидкому читанні враження від окремих слів і думок інтегруються поміж собою, тож краще сприймаються логічні зв'язки між ними (див. мал. 2).

Страницы: 1 2 3 4 5

Цікаве про педагогіку і навчання:

Основні методи музичного виховання
Різноманітність методів музичного виховання визначається специфікою музичного мистецтва і особливостями музичної діяльності учнів. Методи застосовуються не ізольовано, а в різних поєднаннях. Наприкла ...

Правовий статус Українського козацтва
Українське козацтво є юридичною особою, має поточні та валютні рахунки в банках, печатку та штампи із своїм найменуванням, відповідну звичаям і традиціям атрибутику, символіку, зразки яких затверджую ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net