Експериментальне дослідження ефективності проблемних аспектів читацьких навичок молодших школярів

Педагогіка » Проблемні аспекти формування навичок читання у молодших школярів » Експериментальне дослідження ефективності проблемних аспектів читацьких навичок молодших школярів

Сторінка 4

Антонімічні пари:

Повний

Радіти

Успіх

Брехня

Правда

Порожній

Сумувати

Невдача

4. Завдання "Знайти слово за його визначенням":

1) Квіти, зібрані в пучок:

а) вінок; б) букет; в) клумба.

2) Струнний музичний інструмент з корпусом, що нагадує цифру 8:

а) кобза; б) гітара; в) балалайка.

3) Літня прибудова до хати:

а) палісадник; б) сіни; в) веранда.

Подібні завдання легко дозувати за ступенем складності, якщо враховувати індивідуальні особливості школярів та потреби розвитку їхнього мовлення.

Лексичні завдання бажано використовувати постійно й різними способами (на уроках читання, мови, інших предметів). Та коли йдеться про потребу розвитку навички читання, слід частіше пропонувати подібні лексичні вправи для самостійної роботи, обмежуючи час для їх виконання. Оскільки учням майже нічого не треба писати (лише позначити обране слово), робота має виконуватись блискавично (п'ять, десять і більше завдань протягом 1 хв). Обмеження часу принципово важливе й необхідне. Це привчає дітей швидко сприймати зоровий образ слова, інтенсивно думати, розмірковувати над суттю завдання, а не читати механічно.

Зазначимо, що розробка й застосування різних дидактичних матеріалів для удосконалення техніки читання - актуальна проблема нашої методики. Здійснення цієї великої дослідницької роботи ще попереду. Однак на кожному уроці вчителеві доводиться спостерігати, як нелегко йде той чи інший учень до самостійного розуміння і усвідомлення прочитаного тексту, як формуються читацькі навички. Це свідчить про те, що діти не навчились ще самостійно слідкувати за думкою, яка зашифрована за допомогою графічних знаків. Тобто ще не навчилися читати у повному розумінні цього слова. Можливо, не всі учні добре розуміють, що найсуттєвішим під час читання є самостійне усвідомлення змісту прочитаного. Часто, після першого застосування тесту, дехто з дітей говорить: "Якби я знав, я би читав інакше". Тестові запитання спонукають дітей робити подібні висновки. Вони служать не тільки для перевірки якості читання, а й необхідні для підвищення ефективності навчання.

Відомо, що проблема запровадження тестів активно досліджується в багатьох країнах світу з початку XX століття і по цей час. У більшості з досліджень сформульовані вимоги до тестів, принципи їх побудови, правила застосування, способи обробки та витлумачення одержаних результатів, визначено стандарти для різних вікових груп. Застосування тестів вже зараз робить читання більш інтенсивним та плідним, незважаючи на те, що питання це ще далеко не вивчене науковцями, методистами, практиками-вчителями.

На констатуючому етапі експериментального дослідження ми намагалися виявити, чи обумовлена успішність учнів розвитком читацьких навичок молодших школярів до проведення експериментального дослідження і в якій мірі.

На основі зіставлення результатів успішності учнів двох класів обох шкіл на початок І семестру 2007-2008 навчального року та індивідуальної перевірки вміння читати невідомий текст пересвідчились, що серед школярів, які швидко читають (67%) вчаться на "добре" і "відмінно" - 40%, 27% - вчаться добре, а серед тих, хто читає повільно, таку успішність мають лише 4%. Дані подаємо в таблиці:

Таблиця 1

№ з/п

Навчаються

Читають

„5”

"5" і ''4"

„4”

"4" і „3”

„3”

1.

Вище норми

4

3

2.

Вкладаються в норму

6

7

3

3.

Читають нижче норми

1

6

4.

Не вкладаються в норму

2

5.

У відсотковому відношенні

12, 5 %

29%

25,5 %

29%

4%

Страницы: 1 2 3 4 5

Цікаве про педагогіку і навчання:

Деякі офіційні документи Адамівської Січі
Доки Україна мала козацтво, доти вона була або незалежна, або автономна. Оволодіваючи козацькою духовністю і вступаючи до лав козацтва, українці ставали славним і звитяжним братством лицарів волі, че ...

Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології
Одним із важливих напрямів діяльності сучасної школи є така організація навчального процесу, яка забезпечує глибокі та міцні знання основ наук і, разом з тим, формує в учнів вміння самостійно мислити ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net