Вплив експериментальних досліджень на формування читацьких навичок молодших школярів

Педагогіка » Проблемні аспекти формування навичок читання у молодших школярів » Вплив експериментальних досліджень на формування читацьких навичок молодших школярів

Сторінка 2

Для ефективного розвитку в учнів навички читання необхідно:

Чітко розмежовувати роботу з читання вголос та мовчки.

Розрізняти види роботи для удосконалення техніки читання та способи ведення мовних вправ до уроків читання.

Читання за підручником має бути цікавим та багатоаспектним видом роботи для учнів. Із зростанням читацького досвіду школяра зростає і його вправність у читанні. Важливе місце посідають на уроках читання диференційовані завдання.

Як показали дослідження, найсуттєвішим фактором впливу на успішність школяра є темп читання. Знання вчителем особливостей процесу читання та достатнє оволодіння ним методами та прийомами розвитку читацьких навичок забезпечує ефективне керівництво навчанням читати.

Спроможність учнів за допомогою різних вправ розширювати поле читання та розвивати швидкість зорового сприймання знімає проблеми в оволодінні навичками швидкого та усвідомленого читання. Миттєве розпізнавання слів також є фактором впливу на якість та техніку читання.

Широке застосування методик педагогів-новаторів (В.Н.Зайцева, І.Т.Федоренка і ін.) свідчить про актуальність проблеми у розвитку навички швидкочитання. У ході опанування цією навичкою учні не тільки підвищують рівень інтелекту, а й вчаться коректувати власний психо-фізичний стан. Завдяки цьому, діти вчаться легко, без напруження, значно скорочуючи свій час на підготовку до уроків і вивільняючи його для занять за інтересами.

Методичне оновлення уроків читання в поєднанні з високим професіоналізмом та творчим підходом до справи кожного вчителя є запорукою вирішення актуальних проблем дитячого читання, досягнення позитивних результатів в реалізації поставленої мети.

Контроль та перевірка сформованості навичок читання вголос та мовчки дає вчителю цікавий матеріал для аналізу та кращого планування навчальних завдань.

Застосування тестів під час перевірки усвідомлення змісту прочитаного робить читання більш інтенсивним та плідним.

10.Оволодіння навичками читання - це один із важливих аспектів багатогранної проблеми читання, врахування якого впливає на розв'язання і проблеми в цілому.

Розглянута проблема не вичерпує всіх питань, пов'язаних з проблемними аспектами формування читацьких навичок молодших школярів. Актуальними залишаються питання диференціації навчання читання в умовах класу з різним рівнем підготовки до школи та інші.

Страницы: 1 2 

Цікаве про педагогіку і навчання:

Оцінка знань. Метод. Контроль. Результат
У навчальному процесі оцінка (рівень знань студента) служить також важливим організаційним фактором задоволення певних соціальних потреб особистості, є умовою стимулювання підвищення навчальної актив ...

Визначення та класифікація клумбових рослин
З шкільних часів ми знайомі з багатьма клумбовими рослинами. Так ще до уроків з ботаніки відомий популяризатор ботанічних знань, професор Микола Михайлович Верзилін в своїх «Мандрах з домашніми росли ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net