Питання виховання «господарської культури» молодших школярів

Педагогіка » Формування в учнів трудової культури засобами народознавства » Питання виховання «господарської культури» молодших школярів

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Дуже важливе питання у трудовому вихованні школярів є дбайливе ставлення до історико-культурних надбань та навколишнього природного середовища.

Це питання загострює Закон України «Про працю», «Про освіту». До них належить і виховання «господарської культури».

Під «господарською культурою» розуміємо якості людини, що визначають характер і результативність її господарської діяльності, її ставлення до природних багатств, предметів, засобів і продуктів людської праці, психологічну готовність і здатність оберігати та примножувати матеріальні і духовні цінності. У вихованні цих якостей важливу роль покликана відіграти загальноосвітня школа.

У своєму авторефераті «Педагогічні передумови виховання господарської культури молодших школярів Олена Богданівна пише: …«Господарське виховання дітей та молоді складає одну з найактуальніших проблем української народної педагогіки. Особлива увага тут акцентується на вихованні «дбайливого господаря», оскільки слово «господар» або «газда» (як говорять подекуди у західних областях України характеризує найкращі особистісні та громадські цінності людини.

«Як засвідчує досвід, ефективними педагогічними засобами у процесі виховання «господарської культури» у дітей служать 1) бесіди, розповіді, казки, легенди, оповідання, загадки, прислів’я, ігри, ребуси, кросворди та інші засоби народознавчого змісту. Розв’язання різного роду задач господарсько-економічного спрямування (з використанням ілюстрацій, числових даних, ситуативні задачі та ін.). Залучення учнів до посильних господарсько-трудових доручень, пов’язаних із купівлею продуктів харчування, доглядом за кімнатними рослинами та домашніми тваринами, самообслуговуванням (догляд за одягом, взуттям, прибиранням приміщення та ін.), виготовлення годівниць для птахів, надавання допомоги молодшим братикам і сестричкам та іншим членам родини тощо).

Результативним формам організації позаурочної виховної роботи виявились гуртки, клуби за інтересами, які ми назвали «Господарочка» (для дівчаток), «Маленький господарик (для хлопчиків), «Умілі руки», де особливу увагу вчителі та вихователі приділяли оволодінню учнями початковими елементами «господарності», економному використанню матеріалів, часу, власних зусиль, охайності та відповідальності. Гурткові форми позаурочної форми роботи є дієвими й у плані ознайомлення школярів з типовим для кожного регіону України, творами декоративно-ужиткового мистецтва, зокрема, з писанкарством та вишиванням…»

Підсумовуючи вище згадані положення роблю висновок: трудове виховання – це найважливіший елемент виховання людини. Праця виховала людину. Віковічне зростання людського роду вдосконалювала його, привело до вершин розвитку науки і техніки.

Щоб дитина виросла повноцінним громадянином, з перших днів життя необхідно привчати її до праці.

Український народ відзначається великою працьовитістю свій досвід у вихованні нової людини, наш народ залишає у прислів’ях, піснях, приказках. Повернення до духовного коріння народу та світової педагогічної гуманістичної думки ставить у центрі нашої уваги особистість учня з його здатністю до розвитку та саморозвитку. Тому нашим обов’язком є вглиблюватися і вивчати народні скарби труда і культури.

Праця створює людину. Вона є першоосновою людського життя. Без праці не може існувати і розвиватися людське суспільство, вдосконалюватися людина, її здібності й природні задатки.

До основних видів трудової діяльності відносяться:

1) навчальна;

2) суспільно-корисна;

3) продуктивна праця.

Система трудового навчання передбачає трудовий характер школи – формування культу інтелектуальної і фізичної праці, полягає у засвоєнні наукових основ сучасного виробництва, засвоюється шляхом змісту освіти.

До форм організації належать:

1) зміст освіти на кожному уроці;

2) різноманітні гуртки і факультативи з трудовим вихованням;

3) трудові об’єднання школярів – старшокласників.

Використовується спільна робота школи і базового підприємства.

Ознаки, які повинні характеризувати рівень трудової зрілості випускників середньої школи:

А) прагнення в трудовій діяльності;

Спиратися на загальноосвітні і політехнічні знання.

Б) прагнення організовувати працю на наукових засадах: проявляти творчість, забезпечувати плановість, добиватись раціоналізації, економії, тощо.

В) Уміння використовувати набутий трудовий досвід у нових видах праці у різних умовах і ситуаціях;

Г) прояв активності і організаторських здібностей;

Д) забезпечення культури і естетики праці.

Методи трудового виховання.

1) усвідомлення необхідності праці;

2) виховання колективних трудових завдань;

3) особистий приклад вчителя і вихователя.

Цікаве про педагогіку і навчання:

Основні напрями та завдання виховання дитина зі зниженим інтелектом у сім‘ї
Правильно організоване сімейне виховання дитини з обмеженими психофізичними можливостями забезпечує її готовність до вступу в шкоду Воно значно підвищує ефективність виховання дитини у спеціальному д ...

Розвиток читацьких інтересів учнів як наукова проблема
В історії розвитку людства читання завжди відігравало важливу роль. Сьогодні читання пронизує всі сфери нашого життя. Воно покладене в основу інформаційної, освітньої, пізнавальної, професійної, а та ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net