Питання виховання «господарської культури» молодших школярів

Педагогіка » Формування в учнів трудової культури засобами народознавства » Питання виховання «господарської культури» молодших школярів

Дуже важливе питання у трудовому вихованні школярів є дбайливе ставлення до історико-культурних надбань та навколишнього природного середовища.

Це питання загострює Закон України «Про працю», «Про освіту». До них належить і виховання «господарської культури».

Під «господарською культурою» розуміємо якості людини, що визначають характер і результативність її господарської діяльності, її ставлення до природних багатств, предметів, засобів і продуктів людської праці, психологічну готовність і здатність оберігати та примножувати матеріальні і духовні цінності. У вихованні цих якостей важливу роль покликана відіграти загальноосвітня школа.

У своєму авторефераті «Педагогічні передумови виховання господарської культури молодших школярів Олена Богданівна пише: …«Господарське виховання дітей та молоді складає одну з найактуальніших проблем української народної педагогіки. Особлива увага тут акцентується на вихованні «дбайливого господаря», оскільки слово «господар» або «газда» (як говорять подекуди у західних областях України характеризує найкращі особистісні та громадські цінності людини.

«Як засвідчує досвід, ефективними педагогічними засобами у процесі виховання «господарської культури» у дітей служать 1) бесіди, розповіді, казки, легенди, оповідання, загадки, прислів’я, ігри, ребуси, кросворди та інші засоби народознавчого змісту. Розв’язання різного роду задач господарсько-економічного спрямування (з використанням ілюстрацій, числових даних, ситуативні задачі та ін.). Залучення учнів до посильних господарсько-трудових доручень, пов’язаних із купівлею продуктів харчування, доглядом за кімнатними рослинами та домашніми тваринами, самообслуговуванням (догляд за одягом, взуттям, прибиранням приміщення та ін.), виготовлення годівниць для птахів, надавання допомоги молодшим братикам і сестричкам та іншим членам родини тощо).

Результативним формам організації позаурочної виховної роботи виявились гуртки, клуби за інтересами, які ми назвали «Господарочка» (для дівчаток), «Маленький господарик (для хлопчиків), «Умілі руки», де особливу увагу вчителі та вихователі приділяли оволодінню учнями початковими елементами «господарності», економному використанню матеріалів, часу, власних зусиль, охайності та відповідальності. Гурткові форми позаурочної форми роботи є дієвими й у плані ознайомлення школярів з типовим для кожного регіону України, творами декоративно-ужиткового мистецтва, зокрема, з писанкарством та вишиванням…»

Підсумовуючи вище згадані положення роблю висновок: трудове виховання – це найважливіший елемент виховання людини. Праця виховала людину. Віковічне зростання людського роду вдосконалювала його, привело до вершин розвитку науки і техніки.

Щоб дитина виросла повноцінним громадянином, з перших днів життя необхідно привчати її до праці.

Український народ відзначається великою працьовитістю свій досвід у вихованні нової людини, наш народ залишає у прислів’ях, піснях, приказках. Повернення до духовного коріння народу та світової педагогічної гуманістичної думки ставить у центрі нашої уваги особистість учня з його здатністю до розвитку та саморозвитку. Тому нашим обов’язком є вглиблюватися і вивчати народні скарби труда і культури.

Праця створює людину. Вона є першоосновою людського життя. Без праці не може існувати і розвиватися людське суспільство, вдосконалюватися людина, її здібності й природні задатки.

До основних видів трудової діяльності відносяться:

1) навчальна;

2) суспільно-корисна;

3) продуктивна праця.

Система трудового навчання передбачає трудовий характер школи – формування культу інтелектуальної і фізичної праці, полягає у засвоєнні наукових основ сучасного виробництва, засвоюється шляхом змісту освіти.

До форм організації належать:

1) зміст освіти на кожному уроці;

2) різноманітні гуртки і факультативи з трудовим вихованням;

3) трудові об’єднання школярів – старшокласників.

Використовується спільна робота школи і базового підприємства.

Ознаки, які повинні характеризувати рівень трудової зрілості випускників середньої школи:

А) прагнення в трудовій діяльності;

Спиратися на загальноосвітні і політехнічні знання.

Б) прагнення організовувати працю на наукових засадах: проявляти творчість, забезпечувати плановість, добиватись раціоналізації, економії, тощо.

В) Уміння використовувати набутий трудовий досвід у нових видах праці у різних умовах і ситуаціях;

Г) прояв активності і організаторських здібностей;

Д) забезпечення культури і естетики праці.

Методи трудового виховання.

1) усвідомлення необхідності праці;

2) виховання колективних трудових завдань;

3) особистий приклад вчителя і вихователя.

Цікаве про педагогіку і навчання:

Моніторинг систем управління якістю ВНЗ
Традиційно моніторинг якості вищої освіти пов’язується зі спостереженням та оцінюванням результатів освіти з подальшим їх аналізом і вжиттям заходів для підвищення рівня підготовки випускників ВНЗ. У ...

Аналіз психолого-педагогічної літератури в аспекті досліджуваної проблеми
Людина - частина природи. Потяг до всього живого, закладений в ній від самого народження, найяскравіше виявляється в дитячому віці. Дитина радіє і першій весняній квіточці, і комасі, що прокинулась в ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net