Види самостійної діяльності учнів

Педагогіка » Специфіка організації самостійної роботи учнів на уроках трудового навчання » Види самостійної діяльності учнів

Сторінка 2

Уміння працювати з книгою, картками - одне з найважливіших умінь вчитися. Без оволодіння умінням раціонально працювати з навчальною книгою неможливо здійснення навчального процесу, неможливе повноцінне засвоєння знань, оскільки такі важливі структурні компоненти процесу засвоєння, як осмислення і закріплення, здійснюються в процесі роботи з підручником. Без оволодіння умінням працювати з книгою навчальна праця не може бути працею, повною думки, не може бути самостійною працею. Невміння працювати з книгою приводить до того, що навчальна праця втрачає свою красу, стає мукою для учня.

Величезне значення роботи з книгою багато в чому пояснюється особливостями писемного мовлення. При сприйнятті писемного мовлення на відміну від сприйняття усного немає примусового темпу, немає безперервності - учень, читаючи, може зупинитися, щоб обдумати прочитане, може повертатися неодноразово до одного і того ж матеріалу, викладеного в одній і тій же системі, для того, щоб глибше продумати, осмислити матеріал або окремі, найбільш важкі для розуміння частини.

Все це (можливість зупинитися, продумати, перечитати кілька разів текст, зіставити його з раніше прочитаним) забезпечує глибоке, осмислене, свідоме і міцне засвоєння знань, застосування їх для вирішення навчальних завдань.

Наприклад, прийом "Читання в парах". Використовується для першого читання тексту (робота з підручником). Один з них - доповідач - своїми словами розповідає прочитане партнерові, котрий виступає в ролі того, хто слухає і запитує, щоб краще зрозуміти, уточнити, обговорити доцільність у короткому переказі деталей та ін. Після такого обговорення учні читають наступну частину тексту і міняються ролями під час її обговорення.

Коли текст повністю прочитаний, кілька пар розповідають його зміст перед класом. Одну й ту саму частину можна запропонувати переказати не одній, а двом-трьом парам - якщо зміст доволі складний і діти можуть щось додати до сказаного, запропонувати інший варіант розповіді.

Прийом "Віднови текст" або "Заповни пропуски". Учні працюють у парах. Вони отримують картки із завданням, в якому пропонується заповнити, наприклад, пропуски в правилах безпечної праці. Перемагає та група, яка виконала завдання швидше і без помилок.

Картка 1. Дотримуватись… та … на робочому місці.

Картка 2. Після закінчення роботи… … місце.

Під час вивчення теми "Будова швейної машини" (5 клас) можна використати метод "Аукціон": на картках записані слова, в яких пропущені букви.

Учні повинні вставити їх в слова.

М…шин… (машина). Мот…лк… (моталка).

Пл. …тформ… (платформа). Рук…в (рукав).

Зубч…ст. … рейк… (зубчаста рейка).

Своєрідність самостійної роботи з дидактичним матеріалом полягає в тому, що в ході цієї роботи учні мають справу з речами, предметами. Вони можуть їх тримати в руках, складати, перекладати, комбінувати і так далі. Все це відкриває великі можливості для формування моторного відчуття.

Набули поширення самостійні роботи над таким матеріалом, як навчальний фільм, радіо - і телепередача тощо.

3. Самостійні роботи розрізняються за характером діяльності, якої вони вимагають від учня.

З цієї точки зору розрізняють роботи:

за зразком (склеювання коробочки, виготовлення годівнички і тому подібне), тобто роботи, засновані головним чином на наслідуванні;

за правилом або цілою системою правил. Це роботи, що вимагають від учнів самостійного застосування знань, умінь, засвоєних раніше під керівництвом вчителя;

конструктивні, які вимагають творчого підходу. При цьому або вказується предмет, який треба сконструювати, або вказується питання, тема, яку потрібно розкрити. Наприклад: зробити яку-небудь іграшку для дітей дитячого саду. Тут учневі надається значна свобода, самостійність як у визначенні змісту, так і у виборі прийомів роботи.

Страницы: 1 2 3

Цікаве про педагогіку і навчання:

Історичні аспекти становлення різних форм соціальної підтримки і виховання дітей – сиріт в Україні
Історично обумовлено, що будь-яке суспільство завжди здійснює соціальну допомогу і підтримку своїм дітям, оскільки це є беззаперечним способом збереження і стабілізації життя. Існує певна закономірні ...

Стипендії на навчання у Естонських навчальних закладах
Естонський уряд пропонує іноземним студентам певну кількість стипендій для навчання в естонських навчальних закладах. Стипендії розраховані на студентів університетів, дослідників чи викладачів для н ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net