Відмінні особливості в освітніх та корекційних програмах навчання дітей грамоті

Педагогіка » Традиційні методи навчання грамоти дітей » Відмінні особливості в освітніх та корекційних програмах навчання дітей грамоті

Сторінка 1

Програма корекційного навчання дітей, маючих недоліки в мовленнєвому розвитку, побудована з урахуванням психічних процесів та мовленням, зі всіма її компонентами: вимовою, звуко – буквеним аналізом, словником, грамотичною стороною й зв’язним мовленням. Система занять підводе дитину до розуміння способу читання, її увазі до слів, їх фонетиці, морфології, орфографії, синтаксису та кінцевому результаті попередження різних порушень письма й читання, що її вигідно відрізняє від звичайної програми навчання грамоті як дошкільнят, так й школярів. Дитина психофізичного розвитку велику увагу звертає на техніку читання, а не на зміст прочитаного. Необхідно враховувати і той факт, що в процесі читання велику роль грає смислова догадка. Вона робить процес читання у дітей є необхідність почути акустичний образ слова (проговарювання). Тобто технічна сторона читання включає зорове сприйняття букв та слів й його ідентифікацію з акустичним образом, і тільки потім після аналізу та синтезу відбувається розуміння й освоєння прочитаного. В ході оволодіння процесом читання треба ураховувати три етапи: аналітичний, аналітико – синтетичний, синтетичний. На основі цих даних етапів, Єгоровим було виділено чотири ступені:

─ оволодіння звуко – буквеними позначеннями;

─ поскладове читання;

─ становлення синтетичного прийома читання (перехідний);

─ синтетичне читання.

Перша ступінь охоплює добуквений й початок буквеного періоду. Дитина вчиться виділяти речення з звукового потоку, тобто аналізувати, виділяти звук зі слова, звукову структуру слова. Труднощі визивають виділення звука зі слова. Дитина співвідносить цей звук зі зоровим образом букви. Успіх присутній тільки тоді, коли є такі умови:

1. Правильна вимова звука дитиною.

2. Слухове диференціювання акустично близьких звуків.

3. Сформованість уявлення о фонетиці, як загальному уявленню о звуці мовлення, який включає в себе совукупність смисловідмінних ознак даної мови (м’який – твердий, дзвінкий – глухий, місце створювання), а також контекстуальні ознаки звучання (місце наголосу, характер слова, артикуляція, просодичний компонент).

Коли дитина засвоює зв'язок фонеми з буквою, може виділити звук, то можна казати о готовності оволодіння дитиною грамотою.

Багато сучасних методик, які якось й апробовані на експериментальних групах дітей, але на нормально розвинутих дітях не дають чекаємого результату. Ще 50 – ті роки Ельконін писав о проблемах початкового навчання грамоті.

Практичний досвід й аналіз історії вітчизняної та зарубіжної букваристики переконали вчених лингвістов в тому, що навичковий підхід до буквеного періоду навчання грамоті не використовує ту потенційну можливість мовленнєвого розвитку, якими володіє письмове мовлення й навчання в сучасній початковій школі вже відстає від розвитку дитини.

Згадуючи Л.Е. Виготського, який вважав й практично доказано, що процес навчання повинен декілька опереджати розвиток дитини та вести його за собою. Традиції Ушинського, Л. Товстого, які знайшли деякі принципи такого ведення дитини в писемність, при якому рішаються задачі формування не тільки навичок письма й читання, але й мовленнєвого розвитку дітей, були почасти втрачені, почасти перекручені їх послідовниками. Тепер вже доказано, наприклад, навчання дітей треба починати в період становлення психічних функцій дошкільника. Запізнюясь в навчанні, педагоги гублять можливість направляти дитячий розвиток по шляху, контролювати цей процес.

Страницы: 1 2 3

Цікаве про педагогіку і навчання:

Система формування особистості молодшого школяра у працях В. Сухомлинського
В. Сухомлинський, усю багатогранну спадщину якого пронизують ідеї справжнього гуманізму, звертав увагу на піклування людини про людину, відповідальність людини за людину, відповідальність людини пере ...

Технологія опрацювання дискусійних питань
Дискусія – це широке публічне обговорення якогось спірного питання. Воно значною мірою впливає на розвиток критичного мислення, дає можливість визначити власну позицію, формує навички відстоювати сво ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net