Відмінні особливості в освітніх та корекційних програмах навчання дітей грамоті

Педагогіка » Традиційні методи навчання грамоти дітей » Відмінні особливості в освітніх та корекційних програмах навчання дітей грамоті

Сторінка 2

Треба відмітити, що коррекціонні програми навчання дітей в логопедичних групах вигідно різняться від багатьох програм навчання грамоти.

Цей процес поступово з розгорнутого голосного читання перетворюється через ряд етапів в загорнутий процес мовчазного та швидкого читання. На основі експериментів вже давно встановлені визначні генетичні зв’язки між дією та операціями, де ні одна операція не може стати, не пройде формування особливої свідомої дії.

Аналогічним образом обстоїть діло й з читанням. Недаремно на перших сторінках букваря стараються давати такі слова, які не потребують для розуміння особливих зусиль. Тоді вільно відтворює звукову форму слова, і тоді ця дія перетворює в техніку.

Методика навчання читанню в цілому від початкових етапів та до кінцевих, не може ігнорувати цей процес формування. Тому всі пошуки на протязі історії методик навчання читанню, були направлені на вияв механізмів читання, механізму відтворення звукової форми слова по його буквеної моделі.

Навчання грамоті входить частиною в учбовий план по навчанню рідній мови.

Тому й книга повинна оцінюватися перш за все, які знання о мові придбають діти й розвивається чи в них цікавість до мови як до особливої сфери діяльності. Проте й в сучасній школі початкове ознайомлення з життям природи й суспільства проходять на уроках рідної мови, тому необхідно чітко розрізняти уроки вивчення мови та уроки з другим змістом. Від цього залежить принциповий підхід до вибору методів навчання грамоті дітей з ПМР.

Письмове слово – це модель усного тому, що в ньому окремими графічними знаками як окремі звукові значення (фонеми), так і відношення між ними. Характеризуя стан фонетики, Н.І. Жинкін констатує, що в сучасній фонетиці показано де звуки та яким засобом, але не знайдено, як вони зливаються в динамічні утворювання ─ склади й слова. Основна промовна одиниця ─ склад, випадає з поля зору. Цим в значної мірі й пояснюються марні пошуки методистами таємниць «злиття звуків». До процесу навчання грамоти треба підходити не тільки з лінгвістичної, як це робиться у школі, але й з психолінгвістичної точки зору. Саме фонетичний аналіз та синтез є основним при навчанні грамоті дітей з ПМР.

В.К. Орфінською виділені п’ять послідовностей у формуванні звукового аналізу та синтезу у дітей, якими користуємося як основним у роботі з дітьми логопатами:

─ виділення звука на фоні слова;

─ виділення звука з початка та кінця слова;

─ визначення послідовності звуків в слові;

─ визначення кількість звуків в слові;

─ визначення місця звука по відношенню до других.

В роботі проведен аналіз й розглянуті сутність методів навчання, розглянуті класифікації методів навчання, особливості використання практичних, словесних, наочних методів в роботі з проблемними дітьми. Також розглянуті відмінні особливості в освітніх та корекційних програмах навчання дітей грамоті, проблеми раннього навчання читанню, гра, як метод корекції мовлення дітей з ПМР.

Таким чином, у спеціальній освіті практично завжди використовується складне поєднання декілька методів та прийомів роботи в цілях досягнення максимального корекційно – педагогічного ефекта. Комбінації таких поєднань та їх адекватність тієї чи іншої педагогічної ситуації й визначають специфіку процеса спеціальної освіти.

Страницы: 1 2 3

Цікаве про педагогіку і навчання:

Способи активізації пізнавальної діяльності при викладанні економіки
Існують основні способи активізації пізнавальної діяльності: 1. спиратися на інтереси учнів і одночасно формувати мотиви учення, серед яких на першому місці виступають пізнавальні інтереси, професійн ...

Основні функції соціального реабілітолога
Соціальний реабілітолог виконує великий об'єм роботи. Його клієнтами є як учні, так і їх батьки, їх сім'я. Але в цілому він виконує наступні функції: 1. Освітньо-виховна, тобто забезпечення цілеспрям ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net