Періодизація розвитку мови у дітей

Педагогіка » Дитині, як носію мови, необхідна зона мовного розвитку » Періодизація розвитку мови у дітей

Сторінка 3

третя епоха (2 роки - 2 роки 6 міс) - початок змін по флексіях. Дитина виражає тонкі, формальні зміни понять за допомогою зміни слів. Різні види флексій (відмінювання, відміна, ступені порівняння) розвиваються практично одночасно. Питальні, окличні, ствердні пропозиції будуються у формі головної пропозиції;

четверта епоха (2 роки 6 міс - 4-5 років), протягом якої дитина научається передавати верховенство і підлеглість, опановує додатковими пропозиціями. У нього виявляється схильність до словотворення.

Матеріали Н.А.Рибникова і А.Н.Гвоздева про генезис мови дозволили уточнити тимчасові рамки виникнення тих або інших новоутворень, внесли якісні доповнення в опис засвоєння дитиною рідної мови. Вони відзначили, що звуконаслідувальні слова з'являються у дитини з 9,5 міс (у В.Штерна - з 1 року). Це - іменники, що вживаються в називному відмінку, в однині.

В період з 1 року 6 міс до 1 року 8 міс разом з двуслівними пропозиціями дитиною засвоюється наказовий нахил дієслів, оскільки воно висловлює бажання дитини і має для нього важливе значення.

З 1 г 8 міс до 1 року 10 міс в мові з'являються форми множини, оскільки різниця між одним предметом і декількома дуже наочна. А.Н.Гвоздев, як В.Штерн, відзначив, що у дитини з 1 року 6 міс до 2 років спостерігаються перший період питань про назву речей ("Що це?") і пов'язаний з цим явищем зростання словника.

Важливим новоутворенням є поява у віці 3 років граматичних форм, які допомагають дитині орієнтуватися у відношенні до предметів і простору (відмінки), в часі (дієслівні часи). Спочатку з'являється родовий відмінок, потім давальний, орудний і прийменниковий. Але повне оволодіння відмінковими формами відбувається пізніше. Вік 4-5 років характеризується появою в мові дитини багатослівних фраз, монологів, сполучних союзів і займенників, додаткових пропозицій, другого періоду питань - про причинно-наслідкові зв'язки ("Чому?").

В роботах як зарубіжних (перекладених на російську мову), так і вітчизняних дослідників було показано, що мовна творча активність максимальна у дітей у віці 2-3 років і практично повністю зникає до 5-6 років. На цю активність, як відзначав Н.А.Рибников, сильний пригноблюючий вплив надає стереотипна фразеологія плакатів і афіш.

За даними Д.Б. Эльконина зростання словника, як і засвоєння граматичної будови, знаходяться залежно від умов життя і виховання. Індивідуальні варіації тут більш великі, ніж в якій-небудь іншій сфері психічного розвитку:

в дослідженнях В. Штерна діти п'яти років мають запас слів – 2200, а діти шести років – 2500-3000 слів.

в дослідженнях Сміта діти п'яти років мають число слів 2072, приріст слів – 202, діти п'яти-шести років – 2289 з приростом слів в 217, діти шести років – 2589 з приростом слів в 273.

В 1979 р. співробітниками НДІ змісту і методів навчання АПН РРФСР був проведений порівняльний аналіз результатів ранніх і більш пізніх вітчизняних і зарубіжних дослідників, який показав, що кількісні дані про словарний запас дітей 1 року -7 років, приведені Н.А.Рибниковим, співпадають з даними Д.Б.Ельконіна, А.В.Запорожца і інших: максимальне зростання словника спостерігається в період з 2 до 5 років. В цьому ж дослідженні відзначено, що самою дослідженою областю в психології дитячої мови є мова дітей від 1 року до 4 років.

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Особливості виховання у народів ісламу
У народів ісламу вважається, що діти народжуються в змозі «фитра» (чистота), а потім їх батьки виховують їх віруючими або атеїстами. Згідно Муснаду ибн Ханбаля, "Діти невірних, краще, ніж ти дор ...

Особливості естетичного виховання учнів
Гармонійний, всебічний розвиток особистості неможливий без її естетичної вихованості. Естетичне виховання - педагогічна діяльність, спрямована на формування здатності сприймати і перетворювати дійсні ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net