Провідні тенденції в розвитку мовної освіти в Україні у досліджуваний період

Педагогіка » Організація мовної підготовки педагогічних кадрів в Україні у першу половину ХХ ст » Провідні тенденції в розвитку мовної освіти в Україні у досліджуваний період

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 6

Ставлення до іноземних мов істотно змінилося в 1927 р., що віддзеркалювало кардинальної зміни у житті країни. По-перше, саме у той час налагоджували торгівельні й економічні зв'язки СРСР із іншими країнами. По-друге, після ХІV з'їзду ВКП б був узятий курс на індустріалізацію країни; а це вимагало обліку сучасних зарубіжних досягнень у галузі науки й техніки. Суспільство потребувало осіб, що володіли іноземними мовами, це зміцнювало авторитет і статус відповідних мовних дисциплін, стимулювало молодь до вивчення іноземних мов. Із цією метою розгорнулася широка організаційна й пропагандистська робота, проголошувалися висловлювання на користь вивчення іноземних мов авторитетними особами й представниками організацій. Наприклад, з таким закликом звернулися Наркомпроси РСФСР і УРСР: «Більше уваги іноземним мовам!». Після вказівки на необхідність вивчення мов громадські організації закликали: «Ми звертаємося до всіх працівників Радянського будівництва, до всієї учнівської молоді, до робочого активу наших фабрик і заводів і до всієї радянської громадськості з гарячим закликом: «Вивчайте німецьку, французьку і англійську мови!». Автори закликали користуватися іноземною літературою й повідомляли, що для тих, хто користується іноземною, видаються навчальні журнали «Der neue Weg» – німецький і «Our Way» – англійський. Цей заклик започаткував кампанію «Іноземні мови в маси». В 1927–1929 рр. іноземні мови стали предметом обговорення в Наркомпросі і його установах.

31 травня 1927 р. колегія Наркомпросу прийняла спеціальну постанову про іноземні мови, у якій пропонувалося ввести вивчення іноземних мов у всіх міських школах другого щабля із вказівкою: «Цю пряму директиву НКП необхідно виконувати». Крім того, викладання однієї з мов передбачалося увести в ряді шкіл першого щабля.

Посилення уваги до предмета вимагало такого ж підходу й до підготовки вчителів-філологів цього напряму. Було ухвалене рішення провести Першу Всесоюзну екскурсію-конференцію викладачів іноземних мов у вересні 1927 р. Учасники конференції відзначали жалюгідний стан цієї навчальної дисципліни, вказували, що іноземні мови ще залишалися необов'язковим предметом: «Розповсюджені випадки «скорочення» кількості годин викладання іноземних мов і викладачів». Одним із завдань конференції були повідомлення з різних місць про стан цього навчального предмета, тому що начальник Головсоцвиху Наркомпросу визнав, що «…на жаль, у розпорядженні Наркомпросу немає досить повних даних про те, що являє собою викладання іноземних мов у цей час у нашій масовій школі. Ми не знаємо, який основний кадр нашого педагогічного персоналу, що працює в цій галузі, ми не знаємо досить точно, по яких матеріалах працює зараз школа, ми не знаємо результатів роботи».

У постанові Колегії Наркомату освіти УСРР про викладання іноземних мов у вузах від 29 серпня 1928 р. було зазначено, що в роботі вузів майже забута та ділянка, на яку не зверталось потрібної уваги, це викладання іноземних мов. Воно було на неприпустимо низькому рівні. Студентство ставилося занадто формально до вивчення іноземних мов, вважаючи їх зайвими для своєї кваліфікації, адміністрація теж звикла байдуже дивитися на іноземні мови у вузах, сприймати їх вивчення як другорядну справу. І самі викладачі цих мов фактично примирилися з таким формальним станом. У постанові йшла мова про те, що потрібно вжити як найрішучіших заходів щодо налагодження цієї справи.

Щодо організаційних заходів в галузі підвищення ефективності викладу іноземних мов у вузах, то Укрпрофсвіта запропонувала правлінням вузів вжити такі заходи: подбати про потрібний рівень кваліфікації викладачів іноземних мов, встановити за обов'язковий мінімум для студентів вивчення іноземної мови і тієї, яка краще сприяє поглибленому вивченню певного фаху; прирівняти іноземну мову як дисципліну до інших дисциплін і встановити для кожного 1-го, 2-го курсу певний обсяг знань курсу мови, без зарахування яких не можна переводити студента на вищий курс; викладачам іноземних мов і відповідним предметним комісіям вузів звернути увагу на досконале опрацювання викладу курсу в методологічному аспекті, подбати, насамперед, про програми і методи викладу, що гарантували б максимальну ефективність викладу. Предметні комісії повинні подбати про органічне поєднання матеріалів іноземної мови з відповідними дисциплінами вузу. Тому до списків рекомендованої літератури було внесено певний мінімум іноземної літератури, реферування якої на старших курсах для студентів було обов'язковим. Також в робочому плані вузів враховувалася можливість консультацій з боку фахівців – викладачів щодо використання студентами іноземної фахової літератури. Адміністрація вузу мала подбати про сприятливі умови для викладу іноземних мов. Як засіб стимулювання рекомендувалась організація по вузах студентських гуртків для вивчення іноземних мов. Адміністрація вузів зі свого боку повинна була всебічно сприяти роботі таких гуртків.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цікаве про педагогіку і навчання:

Профілактика агресивності у дітей дошкільного віку
Робота по профілактиці поведінки, що відхиляється, з дошкільниками має свої особливості. На початкових етапах не бажаними є групові форми. Із самого початку, паралельно, необхідно починати роботу з с ...

Методи, прийоми та засоби розвитку творчих здібностей учнів на уроках літератури в середніх класах
Процес навчання здійснюється за допомогою застосування методів. Метод – це спосіб дидактичної взаємодії вчителя і учня, з допомогою якого досягається оволодіння знаннями, уміннями і навиками, формуєт ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net