Провідні тенденції в розвитку мовної освіти в Україні у досліджуваний період

Педагогіка » Організація мовної підготовки педагогічних кадрів в Україні у першу половину ХХ ст » Провідні тенденції в розвитку мовної освіти в Україні у досліджуваний період

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 8

Постанова ЦК ВКП від 5 вересня 1931 р. «Про початкову й середню школу» мала вирішальне значення для змін у шкільній справі. ЦК ВКП зажадав забезпечити в програмах точно обкреслене коло систематичних знань, умінь і навичок, відновити класно-урочну систему. Для викладання іноземної мови це мало величезне значення: створювалися передумови для систематичного вивчення мов. Негативною стороною постанови було уведення командно-адміністративного керування освітою. Для реалізації цієї постанови колегія Наркомпросу від 10 листопада 1931 р. намітила цілий ряд заходів, серед яких особлива увага приділялася вивченню іноземних мов, зокрема, пропонувалося підготовити програму з обліком початку вивчення цієї навчальної дисципліни з третього року навчання. В 1932 р. вперше в навчальних планах національних шкіл з’явилася іноземна мова як основний предмет V класу з 3 годинами в шестиденку. Значення іноземної мови як навчального предмета актуалізувалося постановою ЦК ВКП від 25 серпня 1932 р. «Про навчальні програми в початковій і середній школах». У документі підкреслювалося завдання школи з вивчення іноземних мов: «Визнати необхідним, щоб середня школа забезпечувала знання однієї іноземної мови кожному учню, якій закінчує школу». Відповідно до цієї постанови іноземна мова не тільки стала повноцінним предметом середньої школи, але й була віднесена до основних наук. Для розвитку постанови ЦК ВКП Наркомпрос прийняв спеціальну постанову «Про посилення уваги до викладання іноземних мов у школах». У ньому намічувались наступні заходи:

1. Вивчення іноземної мови передбачалося почати обов’язково з ІV групи у всіх міських й ряді сільських шкіл; іншим сільським школам рекомендувалося здійснювати ці заходи лише за наявності відповідних кваліфікованих кадрів.

2. В обласних та крайових центрах пропонувалось істотно збільшити в школах кількість груп, що вивчали англійську мову, а також приступити до упровадження вивчення в школах французької мови.

3. Обов’язковим стало запрошувати на роботу тільки тих вчителів, які мають спеціальну підготовку.

Приведений перелік заходів свідчить про прагнення керівників налагодити навчання іноземних мов у школі, ввести не тільки англійську мову нарівні з німецькою, але й поступово французьку мову. Безумовно, розпорядження про залучення до викладання тільки осіб, які мають фахову освіту й здатні забезпечити високий рівень викладання, посилювали значущість розробки організаційних засад підготовки вчителів-філологів. Але, як свідчить проведений аналіз, нестача кваліфікованих кадрів привела до того, що Наркомпрос відмовився від уведення іноземних мов в ІV групах сільських шкіл.

Вивчення матеріалів дослідження свідчить, що увагу до вивчення іноземних мов з боку Наркомпросу яскраво ілюструє навчальний план 1934 р. Так, згідно з ним на вивчення іноземної мови у міських школах виділялася наступна кількість годин: ІV група – 3 години, V група – 4 години, VІ група – 3 години, VІІ група – 3 години, VІІІ група – 3 години, ІХ група – 4 години, Х група – 3 години, тобто 24 тижневих години або близько 1000 годин. У сільській школі пропонувалася наступна сітка годин: ІV група – 3 години, V група – 5 годин, VІ група – 3 години, VІІ група – 4 години, VІІІ група – 4 години, ІХ група – 5 годин. Різниця навантаження у навчальних планах у міський й сільській школі була обумовлена тим, що тривалість навчального року в сільській школі на 8 шестиденок була встановлена менше, ніж у міській школі. Кількість годин, що відводилися на вивчення іноземної мови навчальним планом 1934 р., було рекордним для всієї історії існування радянської школи. Правда, необхідно враховувати те, що цей навчальний план досить обережно формулював можливість уведення вивчення іноземної мови з ІV групи: «За умови можливості забезпечення викладання іноземної мови кваліфікованими викладачами». Перевагою даного навчального плану було те, що для більшості шкіл вивчення іноземної мови передбачалося починати з ІV групи.

До середини 30-тих рр. ХХ ст. в історії досліджуваної проблеми спостерігалося різке згортання «походу за мовами», зменшення мережі гуртків й курсів. Завершення кампанії «Іноземні мови в маси» зумовлювалося наступними чинниками. По-перше, успіхи учнів, що навчались у гуртках, були низькими через недостатню кваліфікацію викладачів. По-друге, як вказувалося вище, до середини 1930-тих рр. скоротилися безпосередні контакти із представниками інших країн, тому що до того часу вже була створена основа індустрії й скоротився потік туристів. Суспільство не відчувало такої нагальної потреби в особах, що володіють іноземною мовою. По-третє, була створена система безперервного вивчення іноземних мов від школи до вузу, що в ідеалі мало забезпечувати знання іноземних мов широкими верствами населення. Останнє положення підкріплюється тим фактом, що програма 1935 р., була складена з урахуванням навчального плану 1934 р. і пропонувала як мету навчання всебічне володіння мовою, тобто усної й письмовою мовою, причому вимоги продуктивного володіння мовою були висунуті на перший план.

Страницы: 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цікаве про педагогіку і навчання:

Позакласна робота з математики
Найважливішою метою проведення позакласної роботи є розвиток інтересу до математики. Останніми роками в математиці виникли нові напрямки, які мають не тільки практичне значення, а й великий пізнаваль ...

Елементи прикладної математики - один із найважливіших розділів шкільної алгебри
Розподіл годин математики в 5-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється у відповідності до Робочих навчальних планів закладів освіти на 2009/2010 навчальний рік, які складаються від ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net