Аналіз досвіду змістовного і методичного забезпечення мовної підготовки вчителів у досліджуваний період

Педагогіка » Організація мовної підготовки педагогічних кадрів в Україні у першу половину ХХ ст » Аналіз досвіду змістовного і методичного забезпечення мовної підготовки вчителів у досліджуваний період

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 6

У ході вивчення історико-педагогічних джерел з’ясовано, що яскраво виражене філологічне спрямування змісту освіти, систематичні науково-літературні розвідки професорів, робота Історико-філологічних товариств, широка просвітня пропаганда філологічних викладачами та студентами Харківського, Київського, Новоросійського університетів – усе це склало науково-методологічні підґрунтя для розробки ідеї організації професійної підготовки вчителів-філологів.

Внаслідок поширення класичної загальної гімназійної освіти в Російській імперії ХІХ століття було відкрито різноманітні професійні навчальні заклади, що надавали педагогічну і філологічну освіту, серед них: російська філологічна семінарія в Лейпцігському університеті, історико-філологічний інститут в Ніжині, духовні академії в Києві, Харкові, Полтаві та інших українських містах, колегія Павла Ґалаґана в Київському університеті, деякі жіночі шляхетні інститути і пансіони, класичні гімназії та педагогічні школи, вчительські семінарії та інститути. Однак, до кінця ХІХ століття не було сформовано сталої системи підготовки вчителів-філологів. Головним чином така підготовка проходила поетапно: практика мовної підготовки, самостійна наукова діяльність мово-літературознавчого спрямування та загально педагогічна підготовка без належної методичної підготовки.

Про доцільність формування системи підготовки вчителів-філологів виступали українські просвітяни, науковці – Ф. Прокопович, Г.С. Сковорода, М. Сушков, М. Сумцов, К.Д. Ушинський, П.О. Куліш та ін.

Історичний аналіз науково-літературних джерел дозволив виділити чотири етапи, що різнилися особливостями організації підготовки вчителів-філологів у вищих навчальних закладах України досліджуваного періоду.

І – перші десятиліття ХХ століття – 1919 р. – позначився спрямуванням реформування на українізацію освіти, збереженням академічного характеру змісту підготовки педагогів-філологів в університетах, опорою на теоретичні узагальнення К.Д. Ушинського. За часів незалежності України діяли українські вищі школи: Ніжинський історико-філологічний інститут, вищі педагогічні курси, українські університети, вчительські інститути;

ІІ – 1920–1933 рр. – характеризувався поступовим згасанням процесів українізації в освіті, практичною орієнтацією та педагогізацією процесу мовної підготовки вчителів. У роботі показано кількісне зростання мережі вищих педагогічних навчальних закладів, що надавали філологічну підготовку. Існували різні типи закладів, які періодично реорганізувалися, зокрема: Тимчасові вищі трирічні педагогічні курси, створені на базі реорганізованих університетів. Ці заклади були згодом перетворені на вузько профільні Інститути народної освіти, учительські та педагогічні інститути професійної, лінгвістичної освіти, агропедагогічні, індустріально-педагогічні та ін.

ІІІ – 1933–1941 рр. – позначалися русифікацією освіти, закриттям шкіл для національних меншин, відновлюванням академічного підходу в організації університетської підготовки вчителів-філологів, загальними процесами політехнізації. З метою широкопрофільної педагогічної освіти відкривалися факультети підготовки вчителів-філологів у відновлених університетах, педагогічні інститути іноземних мов, укрупнення існуючих педінститутів.;

ІV – 1941–1950-ті роки – характеризувалися звільненням контингенту студентів філологічних інститутів у післявоєнні роки, створенням умов навчання дітей з сімей національних меншин рідною мовою, що актуалізувало питання підготовки вчителів-філологів в педагогічних інститутах, університетах.

Вивчення історичних джерел, нормативних документів, педагогічної літератури, періодичних видань досліджуваного періоду дозволяє виділити особливості змістовного забезпечення мовної підготовки вчителів у вищих навчальних закладах України відповідно до названих етапів. Зокрема, на першому етапі зміст мав академічну спрямованість. Завдяки предметній системі навчання здійснювалася ґрунтовна спеціальна підготовка, мета освіти передбачала стимулювання творчого саморозвитку особистості кожного студента, розвитку його наукових професійних інтересів. На другому етапі у змістовному забезпечені було реалізовано завдання широкопрофільної педагогічної підготовки, політехнізації та педагогізації філологічної освіти, зміст навчальних програм мовної підготовки вчителів орієнтувався на формування активних громадських діячів. Третій етап мав такі особливості змісту підготовки вчителів-філологів: уведення єдиних типових навчальних планів і програм сприяло уніфікації теоретико-методичної педагогічної світи; здійснювалися заходи з подолання багатопредметності, було скорочено обсяги вивчення суспільно-економічних дисциплін на філологічних факультетах вищих навчальних закладів, запроваджено диференціацію педагогічної підготовки. На четвертому етапі у змісті було збільшено кількість годин на вивчення педагогічних дисциплін, запроваджено обов'язкову педагогічну практику, уточнено профілі та спеціальності, посилено її академічний характер.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 

Цікаве про педагогіку і навчання:

Проблема взаємозв’язку навчання та розвитку учнів у психолого-педагогічні літературі
Аналіз історичного становлення педагогічної думки засвідчив, що питання навчання особистості людини завжди перебувало в центрі уваги провідних вчених своєї епохи. Перші приклади розвитку особистості ...

Шляхи та засоби реалізації принципу доступності у початкових класах
Шляхи та засоби реалізації принципу доступності дозволяють визначити роботи таких авторів, як В.О. Оніщук, В. Ононь, Л.В. Занков та інші. Принцип доступності навчання передбачає вибір та реалізацію з ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net