Різноманітність змісту та характеру навчальних завдань

Педагогіка » Дидактичні умови організації самостійної роботи у початкових класах » Різноманітність змісту та характеру навчальних завдань

Сторінка 1

Для організації самостійної роботи на уроках учитель використовує вправи різного змісту і характеру. Мета організації самостійної роботи визначає її зміст і методику. Тому види самостійних завдань надзвичайно різноманітні й водночас вони відбивають специфіку формування основних умінь і навичок саме з конкретного предмета.

Тому будемо розглядати це питання в контексті окремих навчальних предметів. Самостійна робота над текстом на уроках читання має на меті – виробити в учнів повноцінні навички читання та навчити розуміти ідейне багатство твору й засоби творення художнього образу.

Відповідно залежно від мети зміст завдань буде різним. Для реалізації першої частини потрібно використовувати тренувальні вправи, спрямовані на вдосконалення навичок свідомого, правильного, виразного й швидкого читання, а для – завдання на усвідомлення змісту художніх образів, їх оцінку, вияв почуттів і т. ін. Але в обох випадках перед учителем постає проблема організації самостійного перечитування тексту з урахуванням його жанрової специфіки: якщо при читанні науково-пізнавальної статті основна мета учнів – зрозуміти, засвоїти найбільш повно суттєві ознаки, зв'язки між подіями, явищами, то при читанні художніх творів найголовніше – щоб діти яскраво, образно й конкретно сприйняли художні образи, адже через них найповніше передається багатство змісту твору.

Для вдосконалення навички читання в учнів вчитель може використовувати такі види роботи над текстом:

Читання тексту вчителем.

Читання учнями вголос.

Напівголосне читання.

Мовчазне читання.

Вибіркове читання.

Вибіркове читання за малюнками.

Вибіркове читання за питаннями.

Читання в особах.

Читання „ланцюжком”.

Ссловникова робота.

Дати повні відповіді на пита-ння до тексту., зачитати їх.

Доповнення тексту роз-повіддю.

Скласти кінцівку до даного тексту.

Скласти початок розповіді за даною кінцівкою.

Складання плану до тексту.

Поділ тексту на частини і підбір заголовків.

Складання плану до окремих частин тексту.

Читання на одній ноті.

Чергування голосного і мовчазного читання.

Читання із зміною темпу.

Читання-гудіння.

Інтонаційне читання.

Читання виду „пташиний базар”.

Читання частини тексту, що найбільше сподобалась.

Читання уривка, що викли-кає сум, радість, співчуття.

Читання опису.

Читання характеристики героїв.

Читання рядків, в яких вира-жається ставлення до героя.

Читання питальних (окличних) речень.

Читання тексту з поміткою незр-озумілих слів.

Читання тексту з першою закритою буквою у слові.

Читання тексту з пропущеними словами.

Читання за смужкою.

Емоційне читання із зміною голосу.

Читання виділених частин тексту.

Відшукування рядків та їх читання за даним планом.

Читання рядків, в яких виражена головна думка твору.

Читання в темпі скоромовки.

Читання під музику.

Читання абзацами.

Читання з поясненням незрозумілих слів та понять.

Читання діалогів.

Читання образних слів та виразів.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Цікаве про педагогіку і навчання:

Екологічне виховання: зміст, завдання, принципи
Необхідність подолання екологічних проблем сучасності поставила перед педагогічною теорією та шкільною практикою завдання: на основі біосферного підходу підготувати екологічно грамотну людину, яка ро ...

Формування кваліфікованої характеристики фахівця
На основі функціональна структура діяльності прохідника та вимог, що пред'являються до нього, складаємо перелік вмінь та знань, необхідних при підготовці робітники по професії прохідник Зміст професі ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net