Різноманітність змісту та характеру навчальних завдань

Педагогіка » Дидактичні умови організації самостійної роботи у початкових класах » Різноманітність змісту та характеру навчальних завдань

Сторінка 1

Для організації самостійної роботи на уроках учитель використовує вправи різного змісту і характеру. Мета організації самостійної роботи визначає її зміст і методику. Тому види самостійних завдань надзвичайно різноманітні й водночас вони відбивають специфіку формування основних умінь і навичок саме з конкретного предмета.

Тому будемо розглядати це питання в контексті окремих навчальних предметів. Самостійна робота над текстом на уроках читання має на меті – виробити в учнів повноцінні навички читання та навчити розуміти ідейне багатство твору й засоби творення художнього образу.

Відповідно залежно від мети зміст завдань буде різним. Для реалізації першої частини потрібно використовувати тренувальні вправи, спрямовані на вдосконалення навичок свідомого, правильного, виразного й швидкого читання, а для – завдання на усвідомлення змісту художніх образів, їх оцінку, вияв почуттів і т. ін. Але в обох випадках перед учителем постає проблема організації самостійного перечитування тексту з урахуванням його жанрової специфіки: якщо при читанні науково-пізнавальної статті основна мета учнів – зрозуміти, засвоїти найбільш повно суттєві ознаки, зв'язки між подіями, явищами, то при читанні художніх творів найголовніше – щоб діти яскраво, образно й конкретно сприйняли художні образи, адже через них найповніше передається багатство змісту твору.

Для вдосконалення навички читання в учнів вчитель може використовувати такі види роботи над текстом:

Читання тексту вчителем.

Читання учнями вголос.

Напівголосне читання.

Мовчазне читання.

Вибіркове читання.

Вибіркове читання за малюнками.

Вибіркове читання за питаннями.

Читання в особах.

Читання „ланцюжком”.

Ссловникова робота.

Дати повні відповіді на пита-ння до тексту., зачитати їх.

Доповнення тексту роз-повіддю.

Скласти кінцівку до даного тексту.

Скласти початок розповіді за даною кінцівкою.

Складання плану до тексту.

Поділ тексту на частини і підбір заголовків.

Складання плану до окремих частин тексту.

Читання на одній ноті.

Чергування голосного і мовчазного читання.

Читання із зміною темпу.

Читання-гудіння.

Інтонаційне читання.

Читання виду „пташиний базар”.

Читання частини тексту, що найбільше сподобалась.

Читання уривка, що викли-кає сум, радість, співчуття.

Читання опису.

Читання характеристики героїв.

Читання рядків, в яких вира-жається ставлення до героя.

Читання питальних (окличних) речень.

Читання тексту з поміткою незр-озумілих слів.

Читання тексту з першою закритою буквою у слові.

Читання тексту з пропущеними словами.

Читання за смужкою.

Емоційне читання із зміною голосу.

Читання виділених частин тексту.

Відшукування рядків та їх читання за даним планом.

Читання рядків, в яких виражена головна думка твору.

Читання в темпі скоромовки.

Читання під музику.

Читання абзацами.

Читання з поясненням незрозумілих слів та понять.

Читання діалогів.

Читання образних слів та виразів.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Цікаве про педагогіку і навчання:

Експериментальна перевірка методики формування умінь говоріння учнів старших класів в умовах інтенсивного навчання
Цілком виправданою є необхідність експериментальної перевірки ефективності методики формування навичок учнів старших класів з на основі розробленого комплексу вправ. Експериментальна перевірка провод ...

Предмет педагогіки
Для визначення поняття «педагогіка» необхідно насамперед розмежувати поняття «об'єкт» і «предмет». Об'єкт науки — це те, що існує як реальність поза самим вивченням. Кожен об'єкт може вивчатися різни ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net