Різноманітність змісту та характеру навчальних завдань

Педагогіка » Дидактичні умови організації самостійної роботи у початкових класах » Різноманітність змісту та характеру навчальних завдань

Сторінка 4

Важливу значення, на уроках української мови, мають відігравати також індивідуальні картки. Зокрема, під час підготовки до вивчення нової теми, коли вчитель концентрує увагу учнів на певній орфограмі чи способі її перевірки. Застосування таких карток допомагає своєчасно виявити прогалини в знаннях окремих учнів, пропонувати диференційовані завдання. Особливо корисні картки з завданнями, в яких учитель визначає для учня послідовність розумових і практичних дій.

Наприклад при вивченні теми “Іменник” у 3-4 класах:

Картка № 1

Запиши по одному іменнику чоловічого, жіночого, середнього роду.

Придумай з кожним словом речення.

Запиши речення. Підкресли в ньому підмет і присудок.

Картка № 2

Прочитай слова: весна, сонце, сніг, травиця, стеблинки, бруньки, листячко, бджілка, товариш.

Визнач відміну іменників. Для цього:

а) визнач рід;

б) знайди закінчення слова;

в) за родом і закінченням визнач відміну.

3. Запиши іменники стовпчиками в такому порядку: І, II, ІІІ відміни.

Картка № 3

1. Прочитай слова: край, лист, постріл, вечір, диво.

2. Запиши їх стовпчиком.

3. Добери до них споріднені іменники іншої відміни. Познач відміну цифрою.

Зразок: край – країна

У процесі тренувальних вправ і перевірки засвоєного корисно застосовувати також різноманітні види перфокарт. За їх допомогою можна практикувати вправи на визначення кількості складів у слові, слів у реченні: розпізнавання орфограм, частин мови тощо.

Перфокарта може мати різний вигляд – залежно від того, які навички формуються чи перевіряються. Наявність великої кількості розроблених перфокарт дає змогу забезпечити завдання як сильних, так і слабких учнів. Перевіряти таку роботу можна дуже швидко, а головне – тренування з використанням перфокарт привертає увагу учнів до виучуваної орфограми, розвиває їх пильність дає змогу економити час.

Використовуються перфокарти також для засвоєння письма словникових слів.

Засвоєння словникових слів у 2 класі

Вселка, дреса, крниця, очрет, чремха,

абркос, апльсин, кшеня, ллека, килм,

крмо, влосипед, ртельно, рдактор,

дзбик, возал, чрешня, зустрічють

Вивчення теми “Рід іменників. Однина і множина іменників”

Слово

Однина

Множина

Чоловічий рід

Жіночий рід

Середній рід

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Цікаве про педагогіку і навчання:

Особливості розвитку дітей раннього віку
Відносно психолого-педагогічних, медико-біологічних досліджень, ранній вік визначається як фундаментальний період в розвитку людини, він - початковий і дуже важливий етап в формуванні особистості. Н. ...

Дидактичне проектування за темою навчальної дисципліни
Мета навчальної дисципліни "Основи галузевої економіки" - забезпечити достатню основу для систематичного вивчення здобутків економічної науки та самостійного аналізу економічних явищ та про ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net