Диференціація навчальних завдань

Педагогіка » Дидактичні умови організації самостійної роботи у початкових класах » Диференціація навчальних завдань

Сторінка 3

4. Випиши з орфографічного словника 3 іменники і 3 прикметники з ненаголошеними [е], [и].

Вправи пропонуються на дошці або на спеціальних картках з переліком вимог щодо до їх виконання. Вчитель може дозволити дітям самим вибирати завдання, яке їм захочеться (легке чи більш складне). Це формує відповідну самооцінку учнями своїх можливостей.

У процесі диференціації за ступенем самостійності педагог пропонує всім учням вправи однакової складності, допомагаючи при цьому різним групам школярів. Інформація про хід розв’язування варіюється за характером:

конкретизація завдання;

розв'язання допоміжних завдань, що приводять до розв'язання основного завдання;

вказівка на прийом розв'язання;

навідні запитання;

наочне підкріплення.

Вчитель допомагає різним групам школярів залежно від рівня їх підготовленості. Так, до завдань І групи вказується тільки мета, а шляхи її досягнення школярі шукають самі. учням ІІ групи дається «підказка», з чого почати, на що звернути увагу. З дітьми ІІІ групи детально аналізується послідовність мислительних операцій, необхідних для виконання завдань. Це дає змогу школярам оволодіти раціональними прийомами розумової діяльності. Поступово (в міру сформованості в учнів навичок самостійної роботи) кількість необхідної інформації – «підказки» для ІІ іІІІ груп зменшується.

Виділяють три групи завдань під час диференціації їх за ступенем самостійності:

І. Інструкційні.

ІІ. 3 елементами допомоги.

ІІІ. З елементами осмисленого застосування знань.

І. До І групи належать інструкційні завдання, в яких розкривається порядок і спосіб виконання: подається зразок дії чи алгоритму її, теоретична довідка з інструкцією чи пам'яткою.

1. З алгоритмом виконання.

Наприклад, 43 · 2

Заміни множене сумою розрядних доданків.

Помнож на число кожний з доданків цієї суми.

Додай одержані добутки.

Обчисли: 23 · 2; 44 · 2; 21 · 3.

2. З теоретичною довідкою, що містить основні відомості, практичне застосування яких необхідне, щоб виконати завдання.

Наприклад.

Щоб помножити число на добуток, можна обчислити добуток і помножити число на одержаний результат; або помножити число на один з множників і одержаний результат помножити на другий множник.

1) Обчисли результат усіма можливими способами:

7 · ( 7 · 3 )

2) Обчисли результат зручним способом:

9 · ( 5 · 4 ) 6 · ( 7 · 5 )

25 · ( 2 · 6 ) 39 · ( 2 · 5 )

3. Зі зразком способу дії.

Наприклад, у завданні подано операції над конкретними числами.

1. Виконай дії за зразком:

24 2 = ( 20 + 4 ) · 2 = 20 · 2 + 4 · 2 = 48

23 · 3

36 · 2

45 · 2

У цьому разі аналогія прикладів виявляється досить легко. Зразок способу дії можна подати не тільки символічно, а й у вигляді тексту.

Як розв'язати приклад?

Міркуємо так: запишемо множене 43 як суму розрядних доданків 40 і 3;

43 · 2 = ( 40 + 3 ) · 2 = 40 · 2 + 3 · 2 = 80 + 6 = 86

кожний доданок множимо на 2:

40 на 2 буде 80;

З множимо на 2, буде 6;

до 80 додаємо 6, матимемо 86.

Міркуючи так само, розв'яжи приклади: 45 · 2; 26 · 3; 54 · 2.

Завдяки такій “підказці” запобігаємо механічному копіюванню зразка. Виконуючи завдання, учень усвідомлює принципову подібність його до даного прикладу. Це сприяє поглибленому засвоєнню способу розв'язування і водночас розвитку математичного мислення школяра.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Цікаве про педагогіку і навчання:

Лінгво-психологічні особливості аудіювання як виду мовленнєвої діяльності
Праналізувавши наукову літературу, вияснили, що методисти С.Ю. Ніколаєва, С.П. Шатілов, О.О. Миролюбов, І.О. Зимня досліджували лінгво психологічні особливості мовленнєвої діяльності. С.Ю. Ніколаєва ...

Історія дослідження тестування як методу педагогічної діагностики
Використання тестів у навчальному процесі надійно увійшло у світову педагогічну практику. В Україні цей процес також набуває сил: розвиваються наші уявлення про призначення та педагогічні можливості ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net