Диференціація навчальних завдань

Педагогіка » Дидактичні умови організації самостійної роботи у початкових класах » Диференціація навчальних завдань

Сторінка 4

Інструкційні завдання розраховані на перший ступінь формування пізнавальної самостійності (наслідування, копіювання, перенесення по аналогії тощо); разом з тим вони створюють певні умови для переходу до складніших завдань, що потребують вищого півня пізнавальної активності і самостійності.

ІІ. Другу групу становлять завдання з різноманітними елементами допомоги, призначення яких – цілеспрямовано змінювати процес пошуку способу розв'язування. До завдань цієї групи належать:

1. 3 додатковою конкретизацією (малюнок, схема, креслення).

Мета таких завдань – допомогти учням помітити в окремих фактах загальне і, навпаки, за загальним положенням побачити окреме.

Поясни за малюнком, як помножити суму на число:

( 2 + 3 ) · 4 = 2 · 4 + 3 · 4 = 8 + 12 = 20

( 2 + 3 ) · 4 = 5 · 4 = 20

Обчисли різними способами: ( 4 + 5 ) · 2; ( 2 + 7 ) · 3.

2. Завдання з репродуктивними питаннями, їх дидактична мета – організація пізнавальної діяльності учнів, а також допомога їм у відтворенні знань, необхідних для добору способу розв'язування або активізації мислення школярів, створення умов для самоконтролю тощо.

Так, репродуктивне питання спонукатиме дитину на відтворення правила. І це дуже зручно, оскільки школярі, пригадуючи його зміст, вправніше застосовуватимуть правило для знаходження способу дії.

Приклад:

Як одержати число, в кілька разів більше від даного?

Розв'яжи задачу:

В магазині продали 8 ящиків груш, слив – у 2 рази, а яблук у 3 рази більше, ніж груш. Скільки всього продано ящиків з фруктами?

3. З допоміжними вправами, які містять подібні до шуканого способу розв'язання, але менш складні. Це дає змогу виявити структуру основного завдання, використати розв'язання допоміжної вправи для його обчислення.

Приклад:

Обчисли значення виразу:

(40 + 5) · 2 (10 + 2) · З

(10 + 3) · 2 (30 + 6) · 2

Розв'яжи приклади:

24 · 2 36 · 2

13 · 3 16 · 4

4. З допоміжними вказівками. Залежно від навчальної мети у самих вказівках є деяка інформація, потрібна для виконання основного завдання чи акцентування на певних етапах розв'язування. Інформація спрямовує на пошук, тобто містить відомості про спосіб навчальної діяльності.

Вказівки, що зосереджують увагу учня на певній частині завдання чи на роботі в цілому, формулюються так: «Розглянь уважно схему задачі», «Поміркуй над планом її розв'язування».

Така допомога особливо необхідна в тому разі, коли нове завдання схоже на раніше виконувані. Подібність змісту сприяє актуалізації засвоєних способів дій, тому необхідно з самого початку підкреслити відмінність нового завдання, виявити його сутність.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Цікаве про педагогіку і навчання:

Методика розвитку міжособистісних стосунків засобами ігрової діяльності
Головним завданням програми є залучення уваги дитини до іншого у його різноманітних проявах: у зовнішності, настрої, рухах, діях, вчинках. Пропоновані ігри допомагають дітям пережити почуття спільнос ...

Функції оцінки, як результату перевірки знань, умінь і навичок учнів. Норми оцінок
Специфіка праці учителя полягає в тому, що він постійно оцінює роботу учнів. Характеризуючи якість знань, оцінка має моральний характер. Вона - стимул, під впливом якого дитині стає не байдуже, якою ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net