Дослідно-експериментальна перевірки ефективності виділених дидактичних умов організації самостійної роботи молодших школярів

Педагогіка » Дидактичні умови організації самостійної роботи у початкових класах » Дослідно-експериментальна перевірки ефективності виділених дидактичних умов організації самостійної роботи молодших школярів

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 1

Гіпотезу нашого дослідження, суть якої полягає у тому, що рівень навчальних досягнень молодших школярів підвищиться, якщо дотримуватись таких умов: різноманітності змісту і характеру навчальних завдань, диференціації навчальних завдань; контролю і самоконтролю навчальної діяльності, ми перевірили в процесі педагогічного експерименту.

Експериментальне дослідження проводилось на матеріалах навчальних предметів з української мови та математики у 2-их класах загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 24 м.Тернополя.

Дослідження проводилось у розрізі таких тем “Усне додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток” (2 кл.) з математики та “Слова, які означають назви предметів” (2 кл.) з української мови.

Покажемо систему завдань з даних тем у відповідності до виділених нами дидактичних умов ефективної організації самостійної роботи.

Таблиця 1 Зміст самостійних завдань з теми “Усне додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток” (математика, 2 клас)

№ п/п

Тема уроку

Зміст самостійних завдань

1.

Аналіз перевірної роботи. Додавання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Розв’язування за-дач.

Самостійна робота

Задача № 348

На початку року в дитячому садку було 36 дівчаток і 42 хлопчики. Протягом року прийняли ще 11 дітей. Скільки дітей стало в дитячому садку?

Учням, яким потрібна допомога, пропонуємо підказку у вигляді запису, поданого на картках:

 + = 

 + = 

Після перевірки самостійної роботи можна запропонувати до задачі таке запитання: Яка була б остання дія, якщо дітей не добавилось, а вибуло?

2.

Додавання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Задачі, які міс-тять відношення «на біль-ше» («на менше»).

Самостійна робота

І варіант

34 + 53 = а) 87; б) 88; в) 89.

51 + 28 = а) 77; б) 79; в) 75.

42 + 25 = а) 68; б) 76; в) 67.

83 + 16 = а) 89; б) 99; в) 88.

ІІ варіант

35+52 = а) 87; б) 78; в) 77.

53+26 = а) 78; б) 77; в) 79.

43+26 = а) 66; б) 69; в) 96.

84+15 = а) 99; б) 87; в) 89.

Дітям, які потребують допомоги, можна запропонувати підказки у вигляді записів на картках:

32 + 46 = 

/\ /\

30 2 40 6

Після написання сусіди по парті обмінюються зошитами і перевіряють правильність розв’язання прикладів. Вчитель зачитує правильні відповіді, учні звіряють.

3.

Застосування загального правила додавання дво-цифрових чисел до обчис-лень виду 54 + 30, 54 + 3. Вимірювання і порівняння

довжин відрізків.

Самостійна робота

І варіант

Накресли прямокутник, довжина якого

6 см, а ширина – на 3 см менша.

ІІ варіант

Накресли прямокутник, ширина якого 4см, а довжина – на 3см більша. Знайди його периметр.

Можна запропонувати по одному представнику від варіанту розповісти хід міркування, яким він користувався при розв’язанні завдання.

4.

Застосування загального правила додавання дво-цифрових чисел у випадку обчислень виду 20+47. Розв’язування задач скла-

данням виразу.

Самостійна робота

Математичний диктант:

суму чисел 46 і 20 зменшити на 30;

зменшуване дорівнює 70, від’ємник виражений сумою чисел 40 і 20. Знайдіть різницю;

збільшити 43 на різницю чисел 35 і 5;

до різниці чисел 90 і 50 додати 17;

розкласти числа на розрядні доданки: 73, 49, 75.

Після написання роботи вчитель записує відповіді на дощці, учні звіряють свої результати.

5.

Квадрат. Застосування різних прийомів знахо-дження суми двоцифро-вих чисел. Складання і розв’язування задач за малюнками.

Самостійна робота

Завдання № 379

12 + 16 52 + 40 2 + 74 44 + 44

37 + 22 52 + 4 20 + 74 50 + 50

Перший рядок розв’язують хлопчики, а другий дівчатка. Після розв’язання організовується перевірка: відповіді називають (почерзі) хлопчики, які народилися зимою; дівчатка, які народилися літом.

6.

Числові вирази. Скла-дання та читання число-вих виразів. Розв’язування задач.

Самостійна робота

За коротким записом умови скласти задачу.

. Синичок – 25;

? Снігурів – ?, на 5 більше, ніж синичок.

Горобців – ?, на 10 менше, ніж снігурів.

Розв’язати задачу за допомогою дій і скласти вираз. Учням, які відчувають труднощі при розв’язанні задачі діями можна запропонувати підказку у вигляді записів на аркуші:

Скільки було снігурів?

Скільки було Горобців?

Скільки було всього пташок?

А тим у кого виникли труднощі при складанні виразу можна запропонувати таку підказку:

 + ( + ) + ( – ) = 

7.

Віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток (загальний випа-док). Розв’язування скла-дених задач.

Самостійна робота

І варіант

1) 34+52 43+20 5+74

2) Один учень знайшов 23 каштани, другий – на 12 більше, ніж перший, а третій – на 5 менше, ніж другий. Скільки каштанів знайшов третій учень?

ІІ варіант

1) 43+35 4+45 30+42

2) Для одного дитячого садка відправили 38 кг капусти, для другого – на 8 кг менше, ніж для першого, а для третього – на 10 кг більше, ніж для другого. Скільки кілограмів капусти відправили для третього дитячого садка?

Вчитель роздає кожному учневі кружечки і квадратики. В кого круг, той виконує завдання І варіанту, а в кого квадрат – ІІ-ого.

Завдання І варіанту простіші, а ІІ-ого складніші. Хто з учнів швидше впорається із завданнями свого варіанту, може розв’язувати завдання іншого.

8.

Застосування загального правила віднімання дво-рифрових чисел до обчис-лень виду 79–40, 79–4. Розв’язування задач.

Самостійна робота

Порівняйте вирази.

14 + 12 14 17 + 12 17

38 – 7 30 56 – 5 60

50 30 + 15 90 60 + 29

Перший стовпчик розв’язують учні, які народилися взимку і влітку, другий – весною і восени. Після розв’язання декілька учнів розповідають хід розв’язання прикладів і називають відповіді, учні звіряють свої результати.

9.

Закріплення вивченого матеріалу. Побудова ква-драта на папері в клітин-ку. Знаходження перимет-ра квадрата.

Самостійна робота

Завдання на перфокарті

80 – 60 = 62 + = 69

 + 13 = 45 30 + = 70

 – 22 = 64 32 – 20 = 

82 – = 60 + 50 = 80

Після розв’язання відповідь на перший рядок прикладів повідомляють учні, які сидять в першому ряду за 1-шою партою, другий – за 2-ою, третій – за передостанньою, четвертий – за 4-ою. Всі інші школярі уважно слухають і звіряють свої відповіді, якщо в них інший результат піднімають руку і повідомляють свій хід міркування.

10.

Задачі на знаходження не-відомого від’ємника. Зна-ходження значень виразів.

Самостійна робота

Завдання № 418

37 – 21; 64 + 30 + 4; 85 – 12; 56 +20+3;

55 + 3; 75 – 20 – 3; 46 + 31; 88 – 40 – 5.

Вчитель одним учням роздає трикутнички, іншим – кружечки. Першим пропонують самостійно розв’язати перший і другий стовпчики, другим – записати з цього номера ті приклади, відповідь до яких більша за 70. Хто швидше виконає завдання, може розв’язувати № 422.

Страницы: 1 2 3 4 5

Цікаве про педагогіку і навчання:

Проблема підготовки майбутніх соціальних педагогів у контексті неперервної освіти
У наш час в закладах освіти затвердженні штатні одиниці соціальних педагогів з широким спектром функціональних обов'язків. Сьогодні фактор взаємодії, взаємозалежності процесу виховання в загальноосві ...

Технології, їх значення в навчально-виховному процесі
За роки незалежності в Україні визначились нові пріоритети розвитку освіти, і, відповідно, розпочався складний процес її модернізації з урахуванням потреб сучасного інформаційно-технологічного суспіл ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net