Дослідно-експериментальна перевірки ефективності виділених дидактичних умов організації самостійної роботи молодших школярів

Педагогіка » Дидактичні умови організації самостійної роботи у початкових класах » Дослідно-експериментальна перевірки ефективності виділених дидактичних умов організації самостійної роботи молодших школярів

Сторінка 1

Гіпотезу нашого дослідження, суть якої полягає у тому, що рівень навчальних досягнень молодших школярів підвищиться, якщо дотримуватись таких умов: різноманітності змісту і характеру навчальних завдань, диференціації навчальних завдань; контролю і самоконтролю навчальної діяльності, ми перевірили в процесі педагогічного експерименту.

Експериментальне дослідження проводилось на матеріалах навчальних предметів з української мови та математики у 2-их класах загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 24 м.Тернополя.

Дослідження проводилось у розрізі таких тем “Усне додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток” (2 кл.) з математики та “Слова, які означають назви предметів” (2 кл.) з української мови.

Покажемо систему завдань з даних тем у відповідності до виділених нами дидактичних умов ефективної організації самостійної роботи.

Таблиця 1 Зміст самостійних завдань з теми “Усне додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток” (математика, 2 клас)

№ п/п

Тема уроку

Зміст самостійних завдань

1.

Аналіз перевірної роботи. Додавання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Розв’язування за-дач.

Самостійна робота

Задача № 348

На початку року в дитячому садку було 36 дівчаток і 42 хлопчики. Протягом року прийняли ще 11 дітей. Скільки дітей стало в дитячому садку?

Учням, яким потрібна допомога, пропонуємо підказку у вигляді запису, поданого на картках:

 + = 

 + = 

Після перевірки самостійної роботи можна запропонувати до задачі таке запитання: Яка була б остання дія, якщо дітей не добавилось, а вибуло?

2.

Додавання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Задачі, які міс-тять відношення «на біль-ше» («на менше»).

Самостійна робота

І варіант

34 + 53 = а) 87; б) 88; в) 89.

51 + 28 = а) 77; б) 79; в) 75.

42 + 25 = а) 68; б) 76; в) 67.

83 + 16 = а) 89; б) 99; в) 88.

ІІ варіант

35+52 = а) 87; б) 78; в) 77.

53+26 = а) 78; б) 77; в) 79.

43+26 = а) 66; б) 69; в) 96.

84+15 = а) 99; б) 87; в) 89.

Дітям, які потребують допомоги, можна запропонувати підказки у вигляді записів на картках:

32 + 46 = 

/\ /\

30 2 40 6

Після написання сусіди по парті обмінюються зошитами і перевіряють правильність розв’язання прикладів. Вчитель зачитує правильні відповіді, учні звіряють.

3.

Застосування загального правила додавання дво-цифрових чисел до обчис-лень виду 54 + 30, 54 + 3. Вимірювання і порівняння

довжин відрізків.

Самостійна робота

І варіант

Накресли прямокутник, довжина якого

6 см, а ширина – на 3 см менша.

ІІ варіант

Накресли прямокутник, ширина якого 4см, а довжина – на 3см більша. Знайди його периметр.

Можна запропонувати по одному представнику від варіанту розповісти хід міркування, яким він користувався при розв’язанні завдання.

4.

Застосування загального правила додавання дво-цифрових чисел у випадку обчислень виду 20+47. Розв’язування задач скла-

данням виразу.

Самостійна робота

Математичний диктант:

суму чисел 46 і 20 зменшити на 30;

зменшуване дорівнює 70, від’ємник виражений сумою чисел 40 і 20. Знайдіть різницю;

збільшити 43 на різницю чисел 35 і 5;

до різниці чисел 90 і 50 додати 17;

розкласти числа на розрядні доданки: 73, 49, 75.

Після написання роботи вчитель записує відповіді на дощці, учні звіряють свої результати.

5.

Квадрат. Застосування різних прийомів знахо-дження суми двоцифро-вих чисел. Складання і розв’язування задач за малюнками.

Самостійна робота

Завдання № 379

12 + 16 52 + 40 2 + 74 44 + 44

37 + 22 52 + 4 20 + 74 50 + 50

Перший рядок розв’язують хлопчики, а другий дівчатка. Після розв’язання організовується перевірка: відповіді називають (почерзі) хлопчики, які народилися зимою; дівчатка, які народилися літом.

6.

Числові вирази. Скла-дання та читання число-вих виразів. Розв’язування задач.

Самостійна робота

За коротким записом умови скласти задачу.

. Синичок – 25;

? Снігурів – ?, на 5 більше, ніж синичок.

Горобців – ?, на 10 менше, ніж снігурів.

Розв’язати задачу за допомогою дій і скласти вираз. Учням, які відчувають труднощі при розв’язанні задачі діями можна запропонувати підказку у вигляді записів на аркуші:

Скільки було снігурів?

Скільки було Горобців?

Скільки було всього пташок?

А тим у кого виникли труднощі при складанні виразу можна запропонувати таку підказку:

 + ( + ) + ( – ) = 

7.

Віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток (загальний випа-док). Розв’язування скла-дених задач.

Самостійна робота

І варіант

1) 34+52 43+20 5+74

2) Один учень знайшов 23 каштани, другий – на 12 більше, ніж перший, а третій – на 5 менше, ніж другий. Скільки каштанів знайшов третій учень?

ІІ варіант

1) 43+35 4+45 30+42

2) Для одного дитячого садка відправили 38 кг капусти, для другого – на 8 кг менше, ніж для першого, а для третього – на 10 кг більше, ніж для другого. Скільки кілограмів капусти відправили для третього дитячого садка?

Вчитель роздає кожному учневі кружечки і квадратики. В кого круг, той виконує завдання І варіанту, а в кого квадрат – ІІ-ого.

Завдання І варіанту простіші, а ІІ-ого складніші. Хто з учнів швидше впорається із завданнями свого варіанту, може розв’язувати завдання іншого.

8.

Застосування загального правила віднімання дво-рифрових чисел до обчис-лень виду 79–40, 79–4. Розв’язування задач.

Самостійна робота

Порівняйте вирази.

14 + 12 14 17 + 12 17

38 – 7 30 56 – 5 60

50 30 + 15 90 60 + 29

Перший стовпчик розв’язують учні, які народилися взимку і влітку, другий – весною і восени. Після розв’язання декілька учнів розповідають хід розв’язання прикладів і називають відповіді, учні звіряють свої результати.

9.

Закріплення вивченого матеріалу. Побудова ква-драта на папері в клітин-ку. Знаходження перимет-ра квадрата.

Самостійна робота

Завдання на перфокарті

80 – 60 = 62 + = 69

 + 13 = 45 30 + = 70

 – 22 = 64 32 – 20 = 

82 – = 60 + 50 = 80

Після розв’язання відповідь на перший рядок прикладів повідомляють учні, які сидять в першому ряду за 1-шою партою, другий – за 2-ою, третій – за передостанньою, четвертий – за 4-ою. Всі інші школярі уважно слухають і звіряють свої відповіді, якщо в них інший результат піднімають руку і повідомляють свій хід міркування.

10.

Задачі на знаходження не-відомого від’ємника. Зна-ходження значень виразів.

Самостійна робота

Завдання № 418

37 – 21; 64 + 30 + 4; 85 – 12; 56 +20+3;

55 + 3; 75 – 20 – 3; 46 + 31; 88 – 40 – 5.

Вчитель одним учням роздає трикутнички, іншим – кружечки. Першим пропонують самостійно розв’язати перший і другий стовпчики, другим – записати з цього номера ті приклади, відповідь до яких більша за 70. Хто швидше виконає завдання, може розв’язувати № 422.

Страницы: 1 2 3 4 5

Цікаве про педагогіку і навчання:

Організаційно-педагогічні передумови здійснення міжпредметних зв'язків
Педагогічний колектив, реалізуючи міжпредметні зв'язки, повинен діяти поетапно. Перший етап передбачає підготовку вчителів до роботи над проблемою, теоретичне осмислення. На цьому етапі слід визначит ...

Методологічні основи дослідницької роботи
Колектив — це соціально значима група людей, які об'єднані спільною метою, узгоджено діють у напрямку досягнення означеної мети і мають органи самоврядування. Отже, для дієвого колективу характерні в ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net