Дослідно-експериментальна перевірки ефективності виділених дидактичних умов організації самостійної роботи молодших школярів

Педагогіка » Дидактичні умови організації самостійної роботи у початкових класах » Дослідно-експериментальна перевірки ефективності виділених дидактичних умов організації самостійної роботи молодших школярів

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 4

Таблиця 4 Результати виконання контрольної роботи з української мови учням 2 класу

Клас

Рівні навчальних досягнень (в %)

Високий

10-12 балів

Достатній

7-9 балів

Середній

4-6 балів

Початковий

1-3 бали

Експериментальний

30

48

22

Контрольний

22

30

44

4

Як видно із таблиці 4, в експериментальному класі учнів із високим рівнем навчальних досягнень на 8% більше, ніж у контрольному класі, а учнів із достатнім рівнем на 18% більше. В експериментальному класі учнів із середнім рівнем на 22% менше, ніж у контрольному класі. В експериментальному класі учнів із початковим рівнем немає, а в контрольному – 4%.

За допомогою діаграми можна чітко простежити різницю між результатами дослідження.

Діаграма 1 Результати виконання контрольних робіт з математики учнями 2 класу

Діаграма 2 Результати виконання контрольних робіт з української мови учнями 2 класу

Таким чином, порівняльний аналіз кількісних показників в експериментальному і контрольному класах свідчить про позитивний вплив експериментальної методики на рівень навчальних досягнень учнів.

Обсяг інформації з кожним роком зростає, тому людина не в змозі мати повний об’єм знань з того чи іншого предмета. На перше місце сьогодні виступає не здобуття суми знань, а формування вміння самостійно шукати інформацію, розвиток самостійності особистості.

Проблема організації самостійної роботи знайшли своє відображення в роботах Я.А. Коменського, Й. Песталоцці, О. Ващенка та ін., а також у дослідження вітчизняних науковців (М. Алексюк, В.О. Онищук, О.Я. Савченко, І.М. Чередов, Ю.І. Мальований, В.О. Вихрущ тощо). Безпосередньо організацією самостійної діяльність учнів у навчальному процесі займалися педагоги Б.П. Єсипов, О.А. Нільсон, Р.М. Микельсон, П.І. Підкасистий, І.І. Левіна, Н.В. Промоторова, В.А. Тюнін, О.Г. Мороз, Р.Б. Срода та інші.

У розкритті суті поняття “самостійна робота” ми дотримуємося визначення, даного Б.П. Єсиповим, який під самостійною роботою розуміє таку роботу, яка виконується без безпосередньої участі вчителя, за його завданням у спеціально виділений для цього час. На нашу думку, воно правильніше відображає суть даного поняття.

У роботі наведено основні дидактичні вимоги до побудови системи самостійних робіт, виділено і охарактеризовано такі види самостійних робіт (за М.Г. Казанським та Т.С. Назаровою): за дидактичною метою; за навчальним матеріалом; за характером навчальної діяльності; за способом організації.

Самостійна робота учнів має певну структуру. Вона включає три етапи: підготовчий (орієнтувальний), виконавчий і перевірний.

Нами проаналізовано питання організації самостійної роботи в масовому педагогічному досвіді роботи вчителів початкових класів, можливості завдань підручника для організації різних видів самостійної роботи, узагальнено результати спостереження уроків, матеріали анкетного опитування учителів початкових класів. Результати аналізу показали, що у методиці організації самостійної роботи відбулися певні зміни (розширення видів самостійних завдань, зростання завдань, які сприяють розвитку пізнавальної активності).

Страницы: 1 2 3 4 5

Цікаве про педагогіку і навчання:

Групова робота при проведенні нетрадиційного уроку з хімії
Групова навчальна діяльність учнів на практичних заняттях може бути й однорідною, й диференційованою. Використання групової навчальної діяльності гомогенних груп на практичних заняттях спрямоване на ...

Використання здобутків В. Сухомлинського учителями масової початкової школи
Василь Олександрович Сухомлинський наголошував, що " . підміна думки пам'яттю, яскравого сприймання, спостереження за сутністю явищ заучуванням - велика вада, що отупляє дитину, відбиває, врешті ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net