Просвітительство як історичний феномен

Педагогіка » Просвітительська діяльність С. Русової та науково-педагогічні проблеми її творчої спадщини » Просвітительство як історичний феномен

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 3

Продовжуючи розгляд діяльності просвітників, потрібно підкреслити, що Я. Козельський, І. Котляревський, П. Білецький-Лосенко, І. Тимківський, І. Орлай народилися, жили і працювали в одному часовому та інтелектуальному просторі і були послідовниками Г.С. Сковороди, а отже, представниками етико-гуманістичного напряму Просвітництва. Будучи просвітниками, виступали за народність у вихованні. Кожен із них був причетний до відкриття якого-небудь навчального закладу і зробив внесок у формування гуманістичного напряму в історії педагогіки. Так, І. Тимківський тридцять років життя плекав ниву освіти. Ідеальним у вихованні вважав розвиток особистості через природні нахили. Наставник К.Ушинського, він пропагував народність у навчально-виховній роботі.

Обстоював принцип народності в педагогічній науці, — увагу до мови, історії народу, його традицій і обрядовості — І. Орлай. Відкривши ліцей в Одесі, він мріяв про те, що всі його вихованці матимуть кращі морально-етичні якості і служитимуть для просвіти свого народу.

Визначним просвітником був М. Максимович. Він, як учений-історик, енциклопедист, педагог — був активним пропагандистом народних традицій та навчання дітей рідною мовою. У своїй книзі "Дні і місяці" розкрив красу і силу духовного світу українського народу, велич його народної педагогіки; він проповідував принцип природовідповідності, самовиховання, самоосвіти. У "Букварі для народних шкіл" велику увагу приділяв спостережливості та розвиткові індивідуальних задатків. І. Котляревський у ряді своїх педагогічних ідей також пропагував народність. Вважається, що він зробив перший крок до створення української педагогіки на практиці — як директор дитячого будинку для виховання бідних дітей. Уся його діяльність на цій посаді була насичена увагою до народних традицій. Домінуючими серед ряду принципів називав принципи самодіяльності, творчої діяльності, відповідальності. Серед педагогічних засобів визначав сімейні традиції, мистецтво. Тридцять років присвятив вихованню дітей П. Білецький-Носенко, який за свої гроші відкрив народне училище у Прилуках, був попечителем шкіл усього повіту, обстоював народність у вихованні. В основу освіти індивіда ставив не напихання знаннями, а озброєння вміннями та навичками.

Якщо розглядати діяльність просвітників за часовим принципом, то далі називаємо імена просвітників-гуманістів, які сповідували народність у вихованні, а саме: просвітник, філософ Я. Козельський займався перекладом навчальних посібників, писав наукові праці, в яких пропагував погляди Ж.-Ж. Руссо, Ш.Л. Монтеск'є, К.А. Гельвеція (про нього згадували вище).

Визначним просвітником був О. Духнович, який написав фундаментальну працю "Народна педагогія ." (1857 р.). Народознавець вважав, що сили духовні вправляються у ретельності, у доброму та корисному, а народна мудрість як доброчинність допомагає впізнати ці якості. Він видавав календарі, підручники, літературні альманахи, в яких обстоював ідею народності виховання. О. Духнович поєднав теоретичні знання педагогіки як науки з мудрістю народного виховання, обгрунтував аспект олюднення людини засобами народної педагогіки; суттю олюднення вважав пізнання людиною своєї природи, чому сприяти може народна педагогіка. Таку ж думку відстоювали Я. Козельський, Н. Левицький, І. Ставровецький та інші.

Слід підкреслити, що педагогами-просвітителями, які сповідували народне виховання, були Я. Блонський, М. Лавровський, А. Максимович, Є. Мединський, О. Ободовський, В. Орбінський, О. Селіханович та інші. Велике значення просвіті народу надавали В. Гнатюк, М. Грушевський, М. Драгоманов, Д. Журовський, О. Кульчицький, М. Маркевич, В. Милорадович, О. Потебня, І. Срезневський, М. Сумцова, Д. Яворницький та інші; вони проаналізували ряд аспектів щодо створення національної освіти, яка повинна базуватися не на абстрактних ідеалах, а на сумі знань і досвіду поколінь. Однією з найважливіших умов націоналізації освіти вважали розв'язання проблеми навчання рідною мовою.

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Етапи створення тесту
1. Визначаю зміст тестового іспиту у вигляді переліку умінь, якими повинен володіти фахівець певної кваліфікації. Для визначення змісту тестів професійної компетенції використовується перелік умінь, ...

Режим дня дитини
Потреби дитини у сні, харчуванні, чистоті, зміні видів діяльності, прогулянках на повітрі зумовлюють відповідний режим дня, що має важливе значення для збереження і зміцнення її здоров'я, повноцінног ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net