Літературно-публіцистична та громадсько-культурна діяльність С. Русової як засоби реалізації просвітительських ідей

Педагогіка » Просвітительська діяльність С. Русової та науково-педагогічні проблеми її творчої спадщини » Літературно-публіцистична та громадсько-культурна діяльність С. Русової як засоби реалізації просвітительських ідей

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 2

Крім того, вона була активним дописувачем у журналі "Вільна Українська Школа", який, фактично, продовжував традиції "Світла" у нових постреволюційних обставинах. У період української державності журнал "ВУШ" виходив безперервно при кожній політичній владі, незважаючи на зміни і перевороти, що мали місце в Україні. У нашому дослідженні першочерговими і найважливішими є статті і матеріали журналу "ВУШ", які написані С. Русовою, або рецензії стосовно її публікацій.

Аналізуючи діяльність мислительки, її творчу спадщину, ми прийшли до висновку, що національну ідею С. Русова ніколи не доводила до абсурду. Вона завжди поєднувала "Національне" й "загальнолюдське", розуміючи, що " .шлях до здійснення великої мрії народного єднання лежить через виховання національної свідомості кожного народу й через культурну працю для визволення всіх народів землі, осяяній одним сонцем правди і любові", адже вселюдська культура складається з багатьох самобутніх культур, кожна з яких є лише доповненням або лише однією гранню загальносвітового гуманістичного надбання.

Отже, С. Русова розуміла, що українська культура й освіта не повинні замкнутися в собі. Діалектика загального, особливого, одиничного лише вимагає, щоб, залишаючись відкритими, вбираючи загальнолюдське, вони не втрачали свого неповторного, національного.

Слід підкреслити, що значну роль у просвітительському русі відігравали учительські курси і з’їзди, які були вагомим чинником у розвитку педагогічної теорії, шкільної практики і всієї народної освіти, вони набули особливої значущості в процесі професійного об’єднання учительства, зосередження науково-педагогічних сил для розвитку педагогіки як науки, сприяли зростанню професійної самосвідомості учителів та були стимулом активізації педагогічної творчості. Саме тому просвітителі-журналісти називали масовою та найбільш доступною в матеріальному відношенні формою професійного вдосконалення вчительства педагогічні курси та з’їзди. Вони були важливими джерелами самоосвіти, забезпечували професійне спілкування, сприяли формуванню національної самосвідомості.

Працюючи у "Світлі", С. Русова брала активну участь у проведенні та організації учительських курсів та учительських з’їздів. Вони проводились з метою піднесення національної свідомості українського вчительства та його професійного рівня і ознайомлення з новими течіями зарубіжної педагогіки. Ми погоджуємося з думкою Г. Васьковича, який зазначав: "Їх значення було тим більше, що вони творили сприятливий професійний форум, на якому національносвідомі українські вчителі мали змогу виступати перед численною аудиторією ., домагаючись визнання необхідності української мови в народних школах в Україні, конечного впровадження книжок до шкільних бібліотек та в справі заведення українського змісту навчання".

Ідеї прогресу і культури, розвитку національної освіти пропагувались на всеросійських учительських з’їздах делегатами з України. Провідниками цих ідей були співробітники журналу "Світло", та вчительство, об’єднане навколо часопису. У 1911 році в Москві відбувся загальноземський з’їзд з питань народної освіти, на який була делегована С. Русова у якості кореспондента від редакції журналу. На з’їзді виголошена доповідь, підготовлена редакцією "Світла". У ній йшлося про стан тодішньої народної освіти; вказувалося на протиприродність урядових заборон стосовно рідної мови та українознавчих предметів у школах України. також було надано проект конкретних реформ, що їх редакція "Світла" вважала мінімальними та необхідними для того, щоб українська школа стала просвітньою інституцією. На з’їзді була ухвалена постанова щодо навчання в народних школах рідною мовою. Повідомляючи про роботу з’їзду, Русова зазначала, що прийняття ухвали такого плану загально земським з’їздом дало змогу легалізувати українську мову.

С. Русова брала участь у всіх з’їздах, готувала доповіді, писала статті, рецензії, формуючи національну свідомість. Особливо ретельно готувались співробітники "Світла" до Всеросійського з’їзду вчителів у Петербурзі в 1913 р. Про це свідчать передові статті журналу, котрі містили глибокий соціологічний аналіз стану і проблем освіти: "Те, без чого не обійдеться", "Поза життям", "Від організаційного Комітету Першого Всеросійського з'їзду у справах народної освіти" С. Черкасенка; "Зі з'їзду учителів", "Після всеросійського з'їзду вчителів", "Наша перемога і наші жертви" С. Русової та ін. С. Русова виголосила на з’їзді свою власну доповідь з проблем трудової школи. Вона, зокрема, зазначала, що " .ручна праця може стати добрим засобом для розвитку естетичного почуття дітей", а " .матеріалом для ручної праці і графічного мистецтва може бути всебічне наведення місцевої історії, природи, рідної орнаментики, бо для кожного народу великими виховними елементами є знання рідної природи і духовних багатств, які зібрані протягом багатьох віків його свідомого життя".

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Колективізм як засіб підвищення ефективності уроку трудового навчання
Колективізм у навчальній та трудовій діяльності учнів є важливим чинником формування мотиваційної сфери дитини, зокрема її навчальних інтересів та виробничо-технічних умінь. Однак процес навчання за ...

Функції гри та принципи її використання у навчанні іноземної мови
Переважною більшістю психологів зазначається, що з метою повноцінного розвитку і виховання дитини доцільно обирати і використовувати ті засоби, форми і методи педагогічного впливу, які адекватні її в ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net