Літературно-публіцистична та громадсько-культурна діяльність С. Русової як засоби реалізації просвітительських ідей

Педагогіка » Просвітительська діяльність С. Русової та науково-педагогічні проблеми її творчої спадщини » Літературно-публіцистична та громадсько-культурна діяльність С. Русової як засоби реалізації просвітительських ідей

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 4

Просвітительство як історичний феномен виникло у руслі національно-визвольних змагань українського народу і являє собою цілісну культурну систему, яка інтегрує воєдино як культурні надбання різних регіонів української землі, так і включає в свою структуру всі характерні для високорозвинутих націй галузі культури: культуру духовну, моральну, правову, виробничу та інші. Однак за своїм досвідним джерелом просвітительство — національне.

Просвітительська діяльність С. Русової є квінтесенцією українського культурно-освітнього руху кінця XIX — початку XX століття. Життя Софії Русової охоплює період від 60-х рр. XIX до 40‑х рр. XX ст., у тому числі майже 70 років безпосередньої просвітительської праці, що припадає на дуже складний і суперечливий період в історії України, коли наш народ не мав власної держави, національної школи. Отже, вся її діяльність закономірно випливала з об'єктивних потреб тодішнього суспільного життя.

Світогляд С. Русової формувався на національному грунті зі специфічним генетичним кодом (за походженням не українка), при особливому значенні конкретних соціально-економічних умов, в яких вона жила, разом із творчим засвоєнням кращих зарубіжних взірців, пройнятих європеїзмом, гуманізмом, демократизмом, що найвищою цінністю вважають людину. Творча індивідуальність С. Русової - просвітителя виявилася через самобутність, що знайшла своє вираження у поєднанні національних і загальнолюдських цінностей, в осмисленні національного культурно-освітнього надбання, яке грунтується на ідеях національного світогляду, філософії, ідеології і є виявом гуманістичного спрямування; у обгрунтуванні Української національної освіти для осягнення загальносвітового досвіду; у творенні духовної культури народу з метою духовного єднання і світового порозуміння між націями; у порівняльному підході при аналізі освітніх та культурних проблем.

До провідних напрямів просвітительської діяльності Софії Федорівни Русової належать: літературно-публіцистична, науково-педагогічна, громадсько-культурна, суспільно-політична, які конкретизувались у різних формах і характеризувалися концептуальною єдністю, а також були специфічними формами пізнання.

Літературно-публіцистична та громадсько-культурна діяльність С. Русової — логічні та закономірні форми поліфункціональної програми прогресивного українського просвітительського руху. Характер літературно-публіцистичної та громадсько-культурної діяльності грунтувався на наукових принципах та просвітительських засадах: кожний вид діяльності мав чітко виражене національне обличчя, а також систему принципів для власної реалізації: народність, гуманність, європеїзм, демократизм і т.д.

На основі власної дослідницької парадигми С. Русова проаналізувала педагогічні течії Європи та Америки. Головним завданням історії педагогіки вважала професійну орієнтацію учителів, тобто формування їхнього педагогічного світогляду.

Впродовж усього свого творчого життя, просвітительської діяльності С. Русова зверталася до джерел української національної педагогіки, яку високо цінувала, оскільки вважала, що саме народна педагогічна мудрість як сума теоретичних знань та практичного досвіду, набутих попередніми поколіннями, яка допоможе розрізняти добро і зло та визначати гуманність вчинків та дій людини, пам'ятаючи про призначення людини, коригуючись досвідом, зібраним у просторі і часі.

культурний русова просвітительство літертурний

Страницы: 1 2 3 4 

Цікаве про педагогіку і навчання:

Складність завдання тесту
Складність завдання тесту - характеристика завдання тесту, що відображає статистичний рівень розв'язуваності в даній вибірці стандартизації. Показником складності тестового завдання є частка вибірки ...

Літературно-публіцистична та громадсько-культурна діяльність С. Русової як засоби реалізації просвітительських ідей
На початку ХХ ст. немалу роль у пропаганді педагогічних ідей, поширення досвіду роботи позашкільних закладів відігравала преса. У цей період завдяки зусиллям "Просвіти", земств та інших орг ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net