Мапа сайту

Педагогіка

      L Методика проведення спостережень учнів за змінами в природі
           L Спостереження як метод навчання природознавства 2 3
           L Спостереження за природою в 1 та 2 класах 2
           L Спостереження за природою в 3 класі 2
           L Спостереження за природою в 4 класі 2 3 4 5
      L Учені-біологи України
           L Аналіз програми 6 – 11 класів з біології
           L Учені-біологи України, короткі відомості про них 2 3 4 5
           L Вивчення матеріалу на прикладі розробки даного уроку пропонуємо проводити в 11 класі при вивченні селекції рослин 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Розумове виховання: цілі, завдання, сутнісні характеристики процесу розумового виховання
           L Розумове виховання - складова теорії виховання всебічно розвиненої особистості 2
           L Навчання - найважливіший засіб розумовою виховання 2 3 4
           L Поєднання навчальної та трудової діяльності у розумовому вихованні 2
           L Самоосвіта підлітків 2 3
           L Педагогічне керівництво розумовим розвитком дитини 2 3 4
      L Інтерактивні методи навчання на уроках математики
           L Інтерактивні методи навчання на уроках математики 2 3 4 5 6
           L Позакласна робота з математики 2 3 4
      L Використання народознавчого матеріалу на уроках "Я і Україна" в початковій школі
           L Різноманітність жанрів усної народної творчості для дітей 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Використання відомостей народного календаря 2 3
           L Педагогічні умови ефективного використання народознавчого матеріалу в початковій школі 2 3 4
           L Методика використання народознавчого матеріалу під час вивчення курсу „Я і Україна" в 2 класі 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      L Характеристики навчально-виховних закладів для дітей з вадами
           L Історія розвитку встановлення навчально-виховних закладів 2 3 4 5 6
           L Україна на сучасному рівні розвитку спеціальної освіти 2 3
      L Технологія навчання іноземної мови на початковому рівні
           L Індивідуальні психологічні особливості молодших школярів 2
           L Особливості навчання шестирічних першокласників
           L Роль мотивації у вивченні іноземної мови на початковому етапі 2 3
           L Особливості навчання монологічному та діалогічному мовленню 2
           L Особливості навчання читанню 2 3
           L Особливості навчання письму 2
           L Особливості навчання аудіювання на початковому рівні 2 3
      L Письмо в букварний період
           L Психолого-педагогічні особливості процесу навчання письма шестирічних учнів
           L Організаційні й гігієнічні умови навчання письма 2
           L Характеристика рукописного шрифту для навчання письма шестирічних першокласників
           L Види робіт з письма в букварний період 2
           L Структура уроку письма на вивчення нової букви 2
      L Демократизація контрольно-оцінної діяльності у початковій школі
           L Оцінювання в історії розвитку педагогіки 2 3 4 5
           L Демократизація оцінювання у працях педагогів-новаторів 2 3 4 5
           L Демократичний напрям контрольно-оцінної діяльності на сучасному етапі розвитку психолого-педагогічної науки 2 3 4 5 6 7
           L Характеристика основних понять проблеми 2 3 4
           L Аналіз нормативних документів щодо забезпечення контрольно-оцінної діяльності в початковій школі 2 3 4 5 6 7 8
           L Забезпечення демократизації контрольно-оцінної діяльності в сучасній початковій школі 2 3
           L Система роботи по забезпеченню оптимальної контрольно-оцінної діяльності у навчальному процесі початкової школи 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Реалізація естетичного виховання шляхом використання методу стимулювання та корекції поведінки
           L Особливості естетичного виховання учнів
           L Стимулювання та корекція поведінки як ефективний метод в процесі естетичного виховання 2 3
      L Моніторинг систем управління якістю ВНЗ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
      L Впровадження сучасних інформаційних технологій в процес викладання правничої іноземномовної лексики 2 3 4 5
      L Форми організації дискусії в навчальному процесі 2
      L Статеве виховання молодших школярів
           L Теоретичний аналіз змісту статевого виховання школярів 2 3
           L Моделі статевого виховання 2
           L Особливості статевого розвитку молодших школярів 2
           L Здійснення статевого виховання учнів молодшої ланки
           L Розробка виховного заходу на тему «Формування статево-рольової диференціації молодших школярів» 2 3
      L Особливості навчання учнів різних освітньо-вікових категорій 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      L Етнокультура як механізм адаптації індивіда до навколишнього середовища 2 3 4
      L Уроки з комп'ютерною підтримкою
           L Психолого-педагогічні особливості проведення уроків в початкових класах 2 3
           L Переваги і недоліки використання комп’ютера 2 3
           L Практичне використання комп’ютера в початкових класах 2
           L Можливості використання комп’ютера для навчання молодшого школяра
           L Використання навчальних програм 2
      L Формування національної свідомості учнів у десятому класі в курсі вітчизняної історії
           L Дослідження проблем національного виховання 2 3 4
           L Державна національна програма «Освіта» — «Україна XXI століття» 2 3 4 5 6 7
           L Формування національної свідомості учнів у процесі вивчення доби національно-визвольних змагань 1917-1921 років 2 3
      L Значення народної пісні у вихованні патріотичних почуттів школяра
           L Вивчення української народної пісні в школі 2 3
           L Роль народної пісні в розвитку творчої активності учнів 2 3 4
           L Народна пісня як джерело дидактичних знань
           L Формування патріотичних почуттів засобами народної пісні 2 3 4
      L Виховна система В.О.Сухомлинського
           L Зміст та завдання викладання мистецтва в початковій школі
           L Творчий розвиток учнів початкової школи засобами мистецтва 2
           L Загальна характеристика виховної системи В.О. Сухомлинського 2
           L Педагогічні аспекти народної педагогіки В.О. Сухомлинського
           L Погляди Василя Сухомлинського на музичне виховання молодших школярів 2 3 4
      L Активізація пізнавальної діяльності учнів при вивченні курсу фізики
           L Теоретичні основи системи роботи вчителя фізики з активізації пізнавальної діяльності учнів 2
           L Розуміння учнями навчального матеріалу як умова активізації їх пізнавальної діяльності 2 3
           L Деякі прийоми розвитку логічного мислення учнів при вивченні нового матеріалу 2 3
           L Прийоми розвитку творчого мислення учнів при вивчені нового матеріалу 2 3
           L Дидактичні ігри на уроках фізики
           L Створення цікавих ситуацій на уроках фізики 2 3 4 5
      L Технологія особистісно-орієнтованого навчання в дошкільному навчальному закладі
           L Сутність поняття особистісно-орієнтованого навчання і виховання дітей дошкільного віку 2 3 4 5
           L Особливості підготовки руки дитини до письма в умовах особистісно-орієнтованого навчання 2 3 4 5 6
           L Визначення показників первинного рівня готовності руки дитини до письма 2 3 4 5
           L Впровадження особистісно-орієнтованого навчання в процес підготовки руки дитини до письма 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Агресивність дитини дошкільного віку як наслідок стилю батьківського виховання
           L Основні підходи до вивчення агресивної поведінки 2 3 4
           L Взаємозв`язок сімейного виховання і вікових особливостей агресивної поведінки у дітей 2
           L Профілактика агресивності у дітей дошкільного віку 2
           L Методи зниження агресивності у дітей дошкільного віку 2 3
      L Позакласна робота на уроках з математики в початковій школі
           L Особливості організації позакласної роботи з математики 2 3 4 5 6
           L Математична газета і математичний куточок в газеті 2
           L Математичні куточки в класах
           L Гурткова робота з математики 2
           L Математика на екскурсіях
           L Математичні вікторини, олімпіади 2
      L Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу
           L Загальні відомості про школу і навчальний процес 2
           L Характеристика сформованого класу та виявлення навчальних та психологічний можливостей учнів 2
           L Теоретичні відомості та аналіз виховного аспекту уроку 2 3 4
           L Аналіз міжпредметного уроку алгебра-інформатика 2 3 4
      L Ефективність проведення групової, фронтальної та індивідуальної форм організації навчання в початковій школі
           L Аналіз психолого-педагогічної літератури з даної проблеми 2
           L Розкриття поняття форми організації навчання 2 3 4
           L Вікові особливості учнів молодшого шкільного віку 2
           L Аналіз і використання існуючих форм організації навчання в початковій школі
           L Експериментальна перевірка ефективного використання різних форм організації навчання 2 3
      L Формування позитивного ставлення до здорового способу життя у молодших школярів на уроках природознавства
           L Взаємозв’язок здорового способу життя та процесу соціалізації особистості 2 3 4
           L Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя 2
           L Реалізація виховної мети в процесі пізнання природи 2
           L Вивчення природознавства у початкових класах
           L Формування мотивації до збереження та зміцнення здоров'я у молодших школярів на уроках природознавства 2 3 4
      L Школа козацько-лицарського виховання
           L Сучасна система виховання козака та берегині
           L Козацька педагогіка й сучасна освіта 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
           L Програма трансформації Адамівської школи у школу козацько-лицарського виховання 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
           L Навчальний план школи козацько-лицарського виховання 2 3 4
           L Програма курсу «Козаче військове мистецтво» 2 3 4
           L Програма курсу «Історія козацької культури» 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
           L Історична необхідність відродження і утвердження дитячого, юнацького і молодіжного руху на козацько-лицарських традиціях 2 3
           L Ідеологічні і науково-теоретичні засади діяльності «Молодої Січі» 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
           L Загальна структура державно-громадського управління адамівською школою козацько-лицарського виховання 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
           L Козацька військова справа. Військово-патріотичне виховання 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
           L Козацькі навчальні заклади задністров’я 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
           L Державні документи про козацтво 2 3 4 5 6 7 8
           L Напрямки та форми діяльності Українського козацтва 2 3 4
           L Структура та органи управління Українського козацтва 2 3 4 5
           L Кошти і майно Українського козацтва
           L Правовий статус Українського козацтва
           L Припинення діяльності Українського козацтва 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Документи міністерства освіти і науки україни щодо козацтва 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
           L Шляхи впровадження козацької педагогіки 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
      L Формування національної свідомості засобами народної педагогіки
           L Національна система навчавння та виховання в Україні 2 3 4 5 6
           L Народна педагогіка – першооснова національної системи навчання та виховання 2 3 4 5 6
           L Національні та загальнолюдські духовні цінності, шляхи і засоби їх формування 2 3 4 5
           L Етнопедагогічні засади формування національної свідомості молоді 2 3 4 5 6
           L Рідне слово, рідна мова в національній і загальнолюдській свідомості 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Роль української літератури у формуванні національно-свідомої особистості 2 3 4 5
           L Матеріали експериментального дослідження роботи 2 3 4 5
      L Дослідження асортименту клумбових рослин в озелененні м. Харкова
           L Визначення та класифікація клумбових рослин 2
           L Історія озеленення з використанням клумбових рослин 2
           L Фізико-географічні умови району досліджень. Клімат 2
           L Декоративні рослини що зростають на клумбах м. Харкова 2 3 4 5 6 7 8
           L Участь окремих клумбових рослин у вивчених клумбових композиціях 2 3
           L Однорічники – складова частина озеленення дендропарку
           L Пізнавальна діяльність учнів та особливості її активізації під час вивчення шкільної біології 2 3 4 5 6 7
           L Значення покритонасінних у природі та житті людини 2 3 4 5
      L Групові форми занять з учнями на уроці хімії
           L Змісті і функції групової навчальної діяльності школярів 2 3 4
           L Впровадження групової діяльності у навчальний процес та оцінка її результатів 2 3 4
           L Групова робота при проведенні нетрадиційного уроку з хімії 2 3
      L Дидактична гра як засіб навчання іноземних мов молодших школярів
           L Теоретичні засади використання дидактичної гри у процесі навчання іноземних мов учнів початкової школи 2 3 4 5 6 7
           L Функції гри як засобу навчання молодших школярів 2 3 4 5
           L Дидактичні принципи використання дидактичної гри у навчанні іноземних мов 2 3 4 5
           L Психологічні передумови навчально-ігрової діяльності молодших школярів 2 3 4 5 6 7 8
           L Модель процесу навчання іноземних мов молодших школярів із використанням педагогічної технології дидактичної гри 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Умотивування навчальної діяльності школярів засобами дидактичної гри 2 3 4 5 6
           L Дидактичні умови використання ігор на уроках іноземних мов у початковій школі 2 3 4
           L Експериментальна перевірка ефективності використання педагогічної технології дидактичної гри у процесі навчання іноземних мов 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
      L Сучасні прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів при вивченні математики у школі
           L Поняття пізнавальної діяльності 2
           L Активізація пізнавальної діяльності 2
           L Інтерактивне навчання як сучасний напрям активізації пізнавальної діяльності учнів 2
           L Групова навчальна діяльність 2
           L Дискусія як метод групової взаємодії 2
           L Ігрова форма навчання 2
           L Методичні рекомендації щодо використання інтерактивного методу навчання на уроках математики 2
           L Методика застосування групового методу навчання 2
           L Методика проведення ігрового навчання 2
           L Організація роботи учнів на основі кейс-технології 2 3 4
      L Використання ігрових форм роботи на уроках музичного мистецтва в школі
           L Творчі аспекти розвитку здібностей молодших школярів у процесі ігрової діяльності 2 3 4 5 6 7
           L Методика застосування творчих ігор у музично-естетичному вихованні молодших школярів 2 3 4 5 6
      L Інтерактивне моделювання у шкільному курсі фізики 2 3
      L Сучасні комп`ютерні технології в навчанні
           L До історії виникнення проблеми комп'ютеризації учбового процесу
           L Сучасний стан практичної комп'ютеризації процесу навчання
           L Методи організації навчання із застосуванням персонального комп'ютера 2
           L Навчання на відстані - що це таке
           L Дистанційне навчання. Підходи до рішення проблеми
           L Технолого-економічні аспекти проблеми дистанційного навчання 2
           L Досвід використання комп'ютерний технологій для навчання інформатиці незрячих дітей
           L Переваги і недоліки комп'ютерних повчальних систем
           L Специфіка психологічного сприйняття студентами комп'ютерних технологій в навчанні
      L Професійна мотивація 2 3 4
      L Соціальні аспекти реформування системи вищої освіти в Україні
           L Освіта як соціальний інститут 2
           L Функції освіти в суспільстві
           L Соціальні функції системи освіти 2
           L Функції освіти в економічно-виробничій сфері 2
           L Функції освіти в сфері культури
           L Функції освіти в соціально-політичній сфері
           L Система Вища освіта в Україні 2 3 4
           L Болонський процес – структурна реформа вищої освіти на європейському просторі 2 3
           L Якість освіти як мета реформування 2 3 4 5 6
           L Реформування системи вищої освіти в Україні: ризики та перспективи 2 3 4 5 6
           L Аналіз санітарно-гігієнічних умов праці 2
           L Техніка безпеки в приміщенні відділу
           L Інформаційне забезпечення на підприємстві 2 3 4 5 6 7
      L Роль практичних методів у навчально-виховному процесі
           L Історичний аспект розвитку питання 2 3 4
           L Теоретичні положення сучасного стану застосування практичних методів навчання 2 3 4 5 6
      L Історія, становлення та розвиток Кричунівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
           L Історія школи 2
           L Діяльність дитячої громадської організації – школи-родини «Соняшник» 2
      L Формування здорового способу життя молодших школярів
           L Сучасні підходи до визначення змісту і структури здорового способу життя 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Визначення поняття „здоров`я” людини, його компоненти та передумови 2 3
           L Визначення здорового способу життя та його формування 2
           L Досвід вивчення здорового способу життя 2 3 4 5 6
           L Формування здорового способу життя засобами фізичної культури 2 3 4 5
           L Рівень соматичного здоров’я учнів початкових класів
           L Рівень фізичної підготовленості учнів молодших класів 2
      L Методологія розробки та проведення уроків з "Основ галузевої економіки"
           L Дидактичне проектування за темою навчальної дисципліни 2 3 4 5 6 7
           L Рекомендації з удосконалення дидактичного проекту
           L План виховної роботи групи учнів ПТНЗ
           L Розробка двох виховних заходів
           L Аналіз відвідуваного виховного заходу
           L Щоденник педагогічних спостережень за учнями 2
           L Загальний висновок про проведену виховну роботу
           L Сценарій виховного заходу "Інвестування та фінансування" 2 3
      L Інтерактивні педагогічні форми і методи викладання географії
           L Поняття інтерактивного навчання та інтерактивних методів
           L Інтерактивне навчання в системі нових освітніх технології 2
           L Особливості застосування інтерактивних методів та технологій на уроках географії 2 3 4 5
      L Формування іншомовної міжкультурної комунікативної компетенції елементарного рівня. Навчання транскрипційних навичок письма учнів 4класу
           L Формування комунікативної компетенції 2
           L Формування міжкультурної та соціокультурної компетенції 2
           L Мультимедійні технології для розвитку здатності до міжкультурної комунікації
           L Формування комунікативної компетенції у дітей 2
           L Іноземну мов у краще починати вивчати в молодшому віці
           L Особливості викладання англійської мови для цільової аудиторії віком 9-10років 2 3
           L Етапи вивчення англійської мови
           L Лінгвокраїнознавчий аспект 2
           L Навчання фонетичної транскрипції і навчання вимови учнів 4 класу 2
           L Як зацікавити дитину читати на англійській мові
      L Шляхи підвищення ефективності занять з фізичного виховання дітей дошкільного віку
           L Планування навчального матеріалу з фізичної культури
           L Розподіл програмного матеріалу з фізичної культури у перспективному плані 2
           L Оперативне планування з фізичної культури 2 3
           L Фізкультурне обладнання групової кімнати та його роль у підвищенні ефективності проведення занять
           L Обладнання фізкультурного залу
           L Обладнання фізкультурного майданчика 2 3
           L Способи організації дітей на заняттях з фізичної культури 2 3
           L Керівництво самостійною руховою діяльністю дітей 2 3
           L Режим дня дитини 2
      L Проектирование урока по теме: "Фрезерование уступов набором фрез"
           L Анализ программы производственного обучения
           L Перечень учебно-производственных работ 2
           L Детальная программа производственного обучения
           L Проектирование учебного занятия 2 3
           L Деятельность мастера по развитию творческого потенциала 2
      L Формування народознавчих знань та вмінь учнів 2 3 4 5 6
      L Нестандартні уроки в молодших класах
           L Урок – основна форма навчання в школі
           L Необхідність вдосконалення уроку
           L Нестандартний урок – один із шляхів удосконалення форм організації навчання
           L Система нетрадиційних уроків
           L Інтегровані уроки, їх особливості
           L Взаємозв’язок традиційних і нетрадиційних форм організації навчання в сучасній школі
           L Аналіз проведення нестандартних типів уроків вчителями Аннівської неповної середньої школи І-ІІ ступенів
           L Аналіз проведеного експерименту щодо ефективності нестандартних типів уроків 2
      L Методика роботи над науково-художніми текстами у початкових класах
           L Значення науково-художніх творів у розвитку учнів 2 3 4 5
           L Психологічні особливості сприйняття науково-художнього твору молодшими школярами 2 3 4
           L Підготовчі вправи як засіб усвідомленого сприйняття науково-художнього твору 2 3 4
           L Особливості сприйняття науково-художнього твору учнями третіх класів 2 3
           L Організація і зміст експериментального навчання 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      L Моральне виховання школярів
           L Поняття та завдання морального виховання 2 3
           L Роль вчинку та позитивного прикладу в морально-етичному вихованні школярів 2
           L Виховання культури поведiнки учнів 2 3
           L Виховання дисциплiнованостi та вiдповiдальностi 2
           L Шляхи попередження та подолання моральних деформацій школярів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      L Морально-етичне виховання школярів
           L Вплив духовенства на розвиток музичного відродження 2 3 4 5
           L Шкільні закони другої половини ХІХ століття і релігійно-моральне виховання 2 3 4 5
           L Розвиток засад релігійно-морального виховання в діяльності західноукраїнських композиторів 2 3 4 5 6 7
           L Аналіз музично-педагогічної спадщини з релігійно-морального виховання 2 3 4 5 6 7
      L Жінки в історії України 2 3 4 5 6 7
      L Підготовка руки дитини до письма
           L Закономірності формування рухових навичок у дітей, загальні організаційні та методичні настанови, щодо навчання письма
           L Основні групи навичок письма
           L Вправи для підготовки руки 2
           L Графічні навички
           L Основні завдання 2
           L Вимоги до написання букви 2 3 4 5 6
           L Умови навчання каліграфічного письма 2
           L Поза під час письма
           L Уміння тримати ручку
           L Положення зошита
      L Процес навчання діалогічному мовленню
           L Характеристика діалогічного мовлення
           L Мета, зміст і засоби навчання діалогічному мовленню на іноземній мові 2
           L Процес навчання мовленню 2 3
           L Мовні вправи, контроль і оцінка вмінь в діалогічному мовленні 2 3 4
      L Активізація пізнавальної діяльності учнів
           L Активізація пізнавальної діяльності 2
           L Рівні пізнавальної активності
           L Принципи активізації пізнавальної діяльності учнів
           L Принцип дослідження проблем, що вивчаються 2
           L Способи активізації пізнавальної діяльності при викладанні економіки
           L Методи активізації пізнавальної діяльності учня 2
           L Прийоми активізації пізнавальної діяльності 2
           L Розробка перспективно-тематичного плану по економіці 2 3 4 5
      L Музична освіта в Японії та Україні
           L Теоретико-методологічні основи музичного виховання дітей та молоді
           L Естетичне та музичне виховання в країнах Сходу: ретроспективний погляд 2 3
           L Тенденції розвитку музичної освіти в Японії 2 3
           L Форми й методи музичного виховання в Україні 2 3 4
           L Порівняльний аналіз музичної освіти в Японії та Україні
      L Методи контролю і самоконтролю навчання 2 3 4
      L Розвиток міжособистісних стосунків у дітей старшого дошкільного віку у процесі ігрової діяльності
           L Аналіз дефініції міжособистісні стосунки. Особливості, види прояву у дошкільників 2 3
           L Шляхи і методи розвитку міжособистісних стосунків у дітей старшого дошкільного віку 2
           L Гра, як засіб розвитку міжособистісних стосунків у старших дошкільників 2
           L Вимірювання первинного рівня сформованості міжособистісних стосунків в експериментальній і контрольній групі
           L Методика розвитку міжособистісних стосунків засобами ігрової діяльності 2 3 4 5 6 7
      L Патріотичне виховання підлітків та юнаків
           L Патріотичне виховання підлітків та юнаків: мета, завдання, принципи 2 3
           L Вікові особливості підлітків та юнаків та їх застосування педагогом
           L Краєзнавча робота та дисципліна як форма патріотичного виховання 2
           L Програма національно-патріотичного виховання
           L Структура нового шкільного самоврядування
           L Завдання вчителів, що мають бути впровадженні через дану програму 2 3
      L Виховання колективізму на уроках трудового навчання в початкових класах
           L Методологічні основи дослідницької роботи 2 3 4 5
           L Колективізм як засіб підвищення ефективності уроку трудового навчання 2 3 4 5
           L Експериментальне дослідження особливостей формування колективізму на уроках трудового навчання в початкових класах 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
           L Обґрунтування дієвих форм і методів формування колективізмуна уроках трудового навчання в початкових класах 2 3 4
      L Застосування нормативно-правових актів на уроках права
           L Вивчення нормативно-правових актів
           L Фрагменти уроків з використанням нормативно-правових та міжнародно-правових актів 2 3 4 5 6
      L Залізо та його сполуки на уроках хімії
           L Шляхи й засоби підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії 2
           L Головні методичні ідеї
           L Особливості використання опорних конспектів-схем на уроках хімії в спеціалізованих класах 2 3 4 5
           L Тренінгові методики у вивченні хімії за лекційно-семінарською системою 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Психолого-педагогічні викладання хімії у спеціалізованих класах 2
           L Дидактичні основи навчання хімії у спеціалізованих класах. Розробка уроків-модулів з теми “Залізо та його сполуки” 2 3
           L Ферум. Будова атома Феруму. Фізичні властивості заліза 2 3
           L Ферум в природі. Одержання заліза в лабораторії та промисловості 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Сплави заліза: чавун і сталь. Застосування сплавів і сполук Феруму 2 3 4 5 6 7
           L Хід та організація дослідження у класах з поглибленим вивченням хімії 2 3 4
           L Хід та організація дослідження в фізико-математичних класах
      L Сімейне виховання
           L Інтерактивна міні-лекція 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
           L Типові порушення сімейного виховання 2 3
      L Методика і організація занять із дітьми, які мають враження слуху
           L Діти, які мають враження слуху
           L Причини порушення слуху
           L Проблема втрати або зниження слуху
           L Електронні прилади для нечуючих 2
           L З'ясування вчителем особистості хворої дитини
           L Розвиток інтересів у глухих дітей
           L Фізичний розвиток і загартування дітей з вадами слуху 2
           L Фізичне виховання слабочуючих дітей. Рекомендовані вправи 2 3
           L Інтеграція молоді з ураженням слуху у сучасне суспільство через спорт
           L Вплив плавання на хворих дітей 2 3 4
           L Етапи розвитку спортивного руху нечуючих України 2
      L Емпатія у педагогічному спілкуванні 2 3
      L Стандарти системи освіти України та Великої Британії
           L Нормативно-правова база розвитку освіти в Україні 2 3 4
           L Реформування системи освіти Великобританії 2
           L Стандарти вищої освіти 2
           L Стандарти регламентовані законом України «Про вищу освіту» 2
           L Якість та контроль системи освіти Великобританії 2
      L Методика формування загально трудових вмінь танавичок учнів
           L Аналіз літературних джерел з проблеми формування і розвитку загальнотрудових умінь і навичок в учнів 5-9 класів 2
           L Педагогічна сутність проблеми формування і розвитку загальнотрудових умінь і навичок в учнів 5-9 класів при вивченні модуля “Проектування та виготовлення виробів з металу” 2 3 4
           L Розробка методики формування загально трудових вмінь і навичок учнів загальноосвітньої школи 2
           L Планування занять з трудового навчання 2 3 4 5 6 7
      L Сучасні технології професійного навчання
           L Блочно-модульна система навчання
           L Модульно-рейтингове навчання 2
           L Інтерактивні технології навчання
      L Суть професійного самовиховання майбутніх соціальних педагогів
           L Проблема підготовки майбутніх соціальних педагогів у контексті неперервної освіти 2 3 4
           L Становлення особистості студента як суб`єкта навчально-професійної діяльності 2
           L Технологія професійного самовиховання майбутніх соціальних педагогів 2 3 4
      L Готовність педагога до інноваційної професійної діяльності
           L Готовність до інноваційної діяльності як важлива професійна якість педагога 2 3 4
           L Структура готовності до інноваційної педагогічної діяльності 2 3
           L Розвиток інноваційної поведінки педагога 2 3 4
      L Ефективність організації та проведення культурно-дозвіллєвої діяльності дітей
           L Сутність терміну «Дозвілля» та «Культурно-дозвіллєва діяльність» дітей у контексті сучасного життя 2
           L Специфіка дозвілля дітей та його організації
           L Сутність “організації” дитячого дозвілля 2
           L Установи культурно-дозвіллєвого призначення 2 3
           L Організація сімейного дозвілля дітей 2
      L Формування у молодших школярів самостійності в процесі роботи з дитячою книжкою
           L Стан теорії питання самостійної роботи в психолого-педагогічній літературі 2 3 4 5 6 7 8
           L Формування у молодших школярів самостійності як риси особистості 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
           L Експериментальне дослідження самостійності молодших школярів як необхідного елементу самоосвіти 2 3 4 5 6 7 8
           L Завдання, що вчать учнів правильно орієнтуватися у груш запропонованих книг
           L Завдання, розраховані на виявлення якості самостійного читання твору дітьми
           L Завдання для самостійної роботи учнів у процесі позакласного читання 2
           L Перевірка ефективності формування самостійності молодших школярів як необхідного елементу самоосвіти в експериментальному дослідженні 2 3 4 5 6
      L Дидактичне проектування підготовки фахівця і технологій навчання по одній із тем спеціального теоретичного або практичного курсу
           L Аналіз професійної діяльності фахівця 2
           L Формування кваліфікованої характеристики фахівця 2 3
           L Розробка змісту професійної підготовки фахівця 2
           L Проектування технологій навчання по темі «проведення та кріплення похилих гірничих виробок» 2
           L Аналіз базових умов навчання. Вибір способів формування базових знань 2
           L Проектування мотиваційних технологій навчання
           L Проектування технологій формування ООД 2
           L Проектування технологій формування ІД 2
           L Складання перспективно-поурочному плані викладу теми «Проведення та кріплення похилих гірничих виробок» 2
      L Підвищення ефективності самостійної роботи студентів, як проблема вищої школи
           L Самостійна робота студентів 2
           L Формування позитивної мотивації студентів до виконання самостійної роботи 2
           L Керування пізнавальною діяльністю студентів 2
           L Стимули активізації пізнавальної діяльності студентів 2 3
      L Шкільні навчальні екскурсії
           L Сутність екскурсії
           L Види екскурсій
           L Педагогічні можливості екскурсій 2
           L Етапи проведення екскурсії 2 3 4 5
           L Аналіз програми і підручників щодо їх спрямованості та проведення екскурсій 2 3 4
           L З досвіду роботи вчителів 2 3 4 5
      L Техніка безпеки на уроках фізичного виховання
           L Загальні положення техніки безпеки на уроках фізичного виховання
           L Інструкції що до техніки безпеки на уроках фізичного виховання 2 3
           L Правила техніки безпеки під час виконання фізичних вправ 2
      L Соціологічний аналіз вищої освіти
           L Cоціологічний аналіз вищої освіти: трансформація її соціальних цілей та завдань 2 3 4 5
           L Нова парадигма освіти, її основні витоки 2 3 4
      L Роль самовиховання вчителя у формуванні його особистості
           L Роль самовиховання у системі підготовки майбутнього вчителя
           L Умови і чинники професійного самовиховання майбутніх вчителів 2 3 4 5
           L Самовиховання і професійний ріст учителя
      L Формування культури мовлення дітей дошкільного віку
           L Культура мовлення як лінгво-дидактична проблема 2 3
           L Культура спілкування та мовленнєвий етикет 2 3
           L Характеристика основних ознак культури мовлення 2
           L Культура мовлення вихователів дошкільників закладів освіти як необхідна передумова засвоєння старшими дошкільниками формул мовленнєвого етикету
           L Українська народна казка як засіб розвитку мовлення дітей 2 3 4 5 6 7
           L Види українських народних казок 2
           L Дослідження проблеми формування культури мовлення в теорії дошкільної освіти
           L Аналіз програм та методичних посібників для дошкільних навчальних закладів 2
           L Стан формування культури мовлення дітей у практиці дошкільної освіти 2 3
           L Характеристика культури мовлення старших дошкільників 2 3
           L Лінгводидактична модель формування культури мовлення дітей старшого дошкільного віку засобами українських народних казок 2
           L Методика формування культури мовлення дітей старшого дошкільного віку 2 3
           L Порівняльна характеристика рівнів засвоєння формул культури мовлення дітьми старшого дошкільного віку на етапі констатувального і порівняльного експерименту 2 3
      L Врахування особливостей психічного, фізичного і соціального розвитку дитини у дошкільному віці під час організації педагогічного середовища у системі "Дитина-група однолітків"
           L Особистісно-орієнтований підхід. Програма «Я у світі» 2
           L Підходи до освіти в ранньому дитинстві
           L Три основні приципи програми «Я у світі»
           L Створення активного навчального середовища 2 3 4 5 6 7
      L Нетрадиційні інструменти оцінювання навчальних результатів
           L Мета і сутність портфоліо 2 3 4 5
           L Розмаїтість типів та видів портфоліо – неоднозначність терміна 2 3 4
           L Концепція електронного портфоліо 2 3
           L Методи формування креативних умінь старшокласника в освітньому процесі 2 3 4
           L Сутність, значення та різновиди есе 2 3 4 5
           L Методичні рекомендації по написанню есе 2 3 4 5
      L Розвиток зв’язного мовлення учнів початкових класів на уроках української мови
           L Формування мовних умінь і навичок на основі психолінгвістичних рекомендацій
           L Причинно – наслідкові зв’язки та способи їх вираження у мовленні дітей
           L Формування у молодших школярів навичок побудови творів-розповідей, описів, роздумів 2 3
           L Співвідношення допомоги вчителя і самостійної роботи при написанні творів і переказів 2 3 4
           L Вивчення особливостей текстів різних стилів мовлення методом тренувальних вправ 2 3 4
      L Проектування перспективи розвитку освіти відповідно до фаху студента 2 3
      L Формування у другокласників умінь розв’язувати складені задачі
           L Роль задач у початковому курсі математики 2 3 4 5 6 7
           L Проблема формування вмінь у другокласників розв’язувати складені задачі 2 3 4
           L Пропедевтична робота до введення складених задач 2 3 4 5
           L Ознайомлення учнів зі складеними задачами 2 3 4
           L Розвиток умінь розв’язувати складені задачі 2 3 4 5 6
           L Організація і зміст експериментального дослідження, аналіз його ефективності 2 3 4 5 6 7
      L Вплив емоційної нестабільності на навчальну діяльність молодших школярів
           L Особливості формування процесу навчально-виховної діяльності емоційно нестабільних дітей молодшого шкільного віку 2 3
           L Проблеми формування процесу навчально-виховної діяльності емоційно нестабільних дітей молодшого шкільного віку 2 3 4 5
           L Діагностика особливостей мислення емоційно нестабільних дітей молодшого шкільного віку 2
           L Характеристика системи методів навчальної діяльності емоційно нестабільних дітей молодшого шкільного віку 2 3
           L Особливості гностико-конативної складової процесу навчальної діяльності емоційно нестабільних дітей молодшого шкільного віку 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      L Центри хореографічної освіти сучасної України
           L Хореографічна освіта як чинник формування національної свідомості 2 3
           L Принципи сучасної професійної освіти майбутніх вчителів хореографії 2 3 4
           L Особливості професійної підготовки майбутніх вчителів-хореографів у системі педагогічної освіти 2 3 4 5
           L Географічні центри хореографічної освіти сучасної України 2 3 4
      L Діалогічне мовлення
           L Комунікативно орієнтоване навчання і його основні принципи
           L Організація і методика проведення інформативних бесід про події з життя школярів як основної форми прояву реально-інформативної комунікації 2 3
           L Що таке спілкування 2
           L Суть і характеристика діалогічного мовлення 2 3 4
           L Етапи навчання діалогічного мовлення
           L Труднощі оволодіння діалогічним мовленням
      L Сучасні проблеми малокомплектної школи
           L Особливості планування навчального процесу 2 3
           L Специфіка побудови уроків у класах-комплектах 2 3 4
           L Варіанти структури уроків у класах-комплектах 2
           L Організація виховної роботи в малокомплектній школі 2 3
           L Типові труднощі малокомплектних шкіл
           L Основні проблеми сучасної малокомплектної школи 2 3
           L Особливості побудови навчально-виховного процесу
           L Майбутнє малокомплектної школи: пріоритети розвитку 2 3
      L Вища освіта у Естонії. Порівняльна характеристика з Україною
           L Необхідність дозволу на проживання з метою навчання у Естонії
           L Університети у Естонії
           L Стипендії на навчання у Естонських навчальних закладах
           L Порівняльна характеристика освіти в Естонії і Україні 2 3
      L Навчання як головний шлях до освіти
           L Елементи організації навчання
           L Методи навчання та їх класифікація
           L Форми організації занять
           L Контроль навчального процесу
      L Застосування педагогічної технології реалізації міжпредметних зв'язків у навчальному процесі
           L Вимоги до педагогічної діяльності 2
           L Поняття «педагогічна технологія» 2
           L Пошуки нових підходів та їх впровадження 2
           L Проблеми структури педагогічної технології 2
           L Умови впровадження педагогічної технології реалізації міжпредметних зв'язків у навчальний процес 2 3 4 5
      L Формування поняття "птахи" на основі екологічних знань
           L Екологічне виховання – невід’ємна складова освіти 2
           L Педагогічні умови екологічного виховання
           L Організація екологічної освіти
           L Теорія розвитку понять
           L Біологічні поняття 2
           L Розвиток умінь
           L Методика розвитку понять 2
           L Формування поняття “Птахи” на основі екологічних знань 2 3 4 5 6
      L Формування умінь молодших школярів розв’язувати складені задачі
           L Математичні задачі у початковій школі як педагогічний засіб 2 3
           L Психолого-педагогічні передумови використання задач у початковій школі 2 3
           L Стан досліджуваної проблеми у теорії і практиці навчання математики 2 3
           L Методичні підходи до опрацювання складених задач 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
      L Особливості форм і методів навчання молодших школярів з урахуванням психічного розвитку дитини
           L Особливості навчальної діяльності молодших школярів 2 3
           L Спільна навчальна робота молодших школярів як чинник їх розумового та соціального розвитку 2 3
           L Врахування індивідуально-типологічних особливостей молодших школярів у навчально-виховному процесі
           L Темперамент в індивідуальному стилі діяльності молодшого школяра 2
           L Розвиток пізнавальних інтересів дітей молодшого шкільного віку 2
      L Використання технік декоративного розпису у формуванні творчої особистості на уроках образотворчого мистецтва
           L Історія розвитку декоративного мистецтва 2 3 4
           L Специфіка зображення природних об’єктів у декоративному розписі 2
           L Петриківський розпис у роботах видатних майстрів
           L Використання техніки розпису на уроках з образотворчого мистецтва 2
           L Розвиток умінь декоративного розпису в ході навчального процесу 2
           L Контрольний експеримент. Порівняльний аналіз констатувального і контрольного експериментів 2 3 4 5 6
      L Бінарний урок-подорож з української мови та природознавства на тему "Загальне поняття про дієслово як частину мови. Тварини лісу" 2 3 4
      L Загальна характеристика системи освіти США 2 3
      L Формування у молодших школярів організаційних умінь і навичок
           L Організаційні уміння і навички: дефініції поняття 2 3 4 5
           L Способи формування організаційних умінь і навичок 2 3 4 5 6
           L Стан даної проблеми в масовому педагогічному досвіді 2 3 4 5
           L Дослідно-експериментальна перевірка ефективності формування організаційних умінь і навичок 2 3 4 5
      L Стандартизований контроль знань
           L Суть основні риси, дидактичні можливості стандартизованого контролю знань 2 3 4 5 6 7
           L Кібернетичний підхід до навчання 2 3 4 5
           L Форми, методи і засоби реалізації стандартизованого контролю знань, умінь і навичок з математики в початкових класах 2
           L Функції оцінки, як результату перевірки знань, умінь і навичок учнів. Норми оцінок 2 3 4
           L Перевірка знань, умінь і навичок учнів за допомогою самостійних, письмових контрольних робіт, листів 2
           L Технічна реалізація стандартизованого контролю знань
      L Навчання іноземним мовам 2 3 4
      L Особливості технології індивідуального навчання 2 3 4
      L Структура науково-дослідницької діяльності студентів у вищому навчальному закладі
           L Організація науково - дослідницької діяльності студентів 2
           L Актуальність і доцільність дослідження науково - дослідницької діяльності студентів 2 3 4
           L Науково – дослідницька діяльність студентів – одна із основних чинників підготовки висококваліфікованих кадрів 2 3
      L Формування в учнів умінь розв’язувати задачі на рух
           L Роль задач у початковому курсі математики 2 3 4
           L Місце задач на рух у системі складених задач 2 3 4 5
           L Аналіз системи задач на рух у початковому курсі математики 2
           L Методика розв’язування задач на рух 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
           L Організація і зміст експериментального дослідження, аналіз його ефективності 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Стан фізичного розвитку дітей середнього шкільного віку
           L Анатомо-фізіологічні і психологічні особливості підліткового періоду 2 3 4
           L Статеве дозрівання як особливість фізичного розвитку підлітків
           L Акселерація у період середнього шкільного віку
           L Психологічний аспект підліткового періоду
           L Аналіз методів визначення фізичного розвитку середніх школярів 2 3 4 5 6 7
      L Написання орфограм в коренях, префіксах і суфіксах 2 3 4 5 6
      L Театралізовані ігри як засіб розвитку творчих здібностей першокласників на уроках музики
           L Розвиток творчих здібностей дітей як педагогічна проблема 2 3 4 5
           L Загальна характеристика театралізованих ігор як методу розвитку творчих здібностей молодших школярів 2 3 4 5
           L Методика розвитку творчих здібностей учнів 6-річного віку в процесі використання театралізованих ігор на уроках музики 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
      L Використання музично-дидактичних ігор на уроках музичного мистецтва
           L Творчі аспекти розвитку здібностей молодших школярів у процесі ігрової діяльності 2 3 4 5 6
           L Основні напрямки активізації творчої ігрової діяльності молодших школярів 2 3 4
           L Методика застосування творчих ігор у музично-естетичному вихованні молодших школярів 2 3 4
      L Методика формування мовленнєвої компетенції учнів 6-го класу в аудіюванні
           L Мета і зміст формування мовленнєвої компетенції учнів шостого класу в аудіюванні
           L Лінгво-психологічні особливості аудіювання як виду мовленнєвої діяльності
           L Основні труднощі розуміння учнями шостого класу аудитивного повідомлення
           L Етапи навчання аудіювання учнів шостого класу
           L Комплекс вправ для формування мовленнєвої компетенції учнів шостого класу в аудіюванні 2
           L Контроль та оцінювання рівня сформованості навичок аудіювання в учнів шостого класу
           L Організація процесу навчання аудіювання у шостому класі
      L Традиції освіти в Україні
           L Освіта в добу Литовсько-Руської держави 2
           L Організація української вищої освіти
           L Виникнення братств. Братські школи 2
           L Виникнення Києво-Могилянської академії 2
      L Професійне становлення студентів вищих навчальних закладів художньо-естетичного профілю
           L Дослідження ціннісно - мотиваційної компетентності професійного становлення 2
           L Визначення рівня когнітивного та діяльнісного компонентів професійного становлення студентів 2 3
           L Розширення національного компонента у фаховій підготовці студентів 2 3 4
           L Аналіз професійного становлення студентів у порівнянні з їх естетичною компетентністю 2 3 4 5 6
      L Теоретичні основи формування і розвитку загальнотрудових умінь і навичок в учнів 8-11 класів при вивченні профілю "Деревооброрбка"
           L Аналіз літературних джерел з проблеми формування і розвитку загальнотрудових умінь і навичок в учнів 8-11 класів при вивченні профілю “Деревообробка”. 2 3
           L Педагогічна сутність проблеми формування і розвитку загальнотрудових умінь і навичок в учнів 8-11 класів при вивченні профілю “Деревообробка” 2 3
           L Методичний аналіз програми трудового навчання з профілю “Деревообробка” у 8-11 класах з метою підбору тем при вивчені яких найкраще формувати і розвивати загальнотрудові умінні та навички 2
           L Розробка методики формування і розвитку загальнотрудових умінь і навичок в учнів 8-11 класів при вивченні профілю “Деревообробка” 2 3 4
      L Педагогічна роль оцінки на сучасному етапі
           L Оцінка як педагогічна категорія 2 3
           L Історія поглядів вітчизняних дидактів на сутність та роль оцінки 2
           L Теорія та практика оцінювання в європейських країнах 2 3
           L Основні функції оцінювання та контролю в сучасній школі 2 3
           L Мотиваційно-виховний потенціал оцінки 2 3
           L Основні проблеми оцінювання у шкільній практиці 2
           L Альтернативні інноваційні підходи до оцінювання 2 3
      L Організація позакласної виховної роботи
           L Поняття «позакласна виховна робота» в педагогічній літературі
           L Основні завдання позакласної виховної роботи 2
           L Місце позакласної виховної роботи та її роль в формуванні особистості школяра 2
           L Шляхи та форми організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами 2 3
           L Сучасний підхід до позакласної виховної роботи. Нові форми позакласної виховної роботи
           L Розвиток творчої особистості у позашкільній виховній діяльності 2 3 4
      L Своєрідність роботи шкільного соціального педагога з гіперактивними дітьми
           L Феномен гіперактивності дитини: соціально-педагогічний огляд 2 3 4 5
           L Узагальнена характеристика гіперактивної поведінки сучасних дітей: основні прояви, причини 2
           L Особливості соціально-педагогічної роботи з гіперактивними дітьми в шкільному просторі 2 3
           L Методичний супровід роботи шкільного соціального педагога з гіперактивними дітьми молодшого шкільного віку 2 3 4 5
           L Соціально-психологічний тренінг для корекційної роботи соціального педагога з гіперактивними дітьми 2 3
      L Милозвучність української мови 2 3 4 5 6 7 8
      L Формування лексичних навичок японської мови за допомогою казок
           L Поняття мовної компетенції 2
           L Специфіка японських казок 2
           L Використання казок в навчальному процесі 2 3
           L Прикметники як лексичне забарвлення казок 2
           L Прикметники в казках 2
           L Експериментальне обґрунтування доцільності застосування запропонованого комплексу вправ 2 3 4
           L Рекомендації щодо формування лексичних навичок за допомогою казок 2
      L Формування знань учнів з розділу "Оптика"
           L Проблемний підхід до вивчення оптичних явищ 2
           L Специфіка демонстраційного експерименту з оптики
           L Лабораторні роботи, фронтальний експеримент і роботи фізичного практикуму з оптики
           L Розв'язування задач з оптики, домашні досліди і спостереження
           L Що вивчає променева оптика. Закони відбивання і заломлення світла 2
           L Відбивання гомоцентричних пучків світла від плоских і сферичних поверхонь 2 3
           L Заломлення гомоцентричних пучків світла на сферичних поверхнях. Лінзи. Аберація лінз. Об'єктиви 2 3
      L Удосконалення естетичного виховання засобам залучення старших дошкільників до музично-театралізованої діяльності
           L Значення естетичного виховання та роль музично-театралізованої діяльності в естетичному розвитку старших дошкільників 2 3
           L Види театралізованої діяльності та їх характеристика 2 3
           L Загальні напрямки, методи та принципи керівництва музично-театралізованою діяльністю 2
           L Аналіз програмових вимог що до організації театралізованої діяльності в ДНЗ 2
           L Стан організації музично-театралізованої діяльності в дошкільному закладі №5 м.Нетішина 2
           L Музично-театралізована діяльність як один із засобів формування творчої особистості 2 3
           L Система опосередкованого і безпосереднього керівництва музично-театралізованими іграми старших дошкільників 2
      L Сучасні технології навчання географії
           L Історія виникнення і розвитку технологічного підходу до навчання 2
           L Сутність понять “освітні технології ”, “педагогічні технології ”, “технології навчання ”
           L Структура технології навчання
           L Традиційні технології навчання географії 2
           L Технологія проблемного навчання 2
           L Інноваційні технології навчання географії 2 3
           L Проектна технологія навчання 2
           L Методичні рекомендації із застосування інноваційних технологій навчання в процесі викладання географії 2 3 4 5
      L Лінгвостилістичні та комунікативно-ситуативні вправи на уроках української мови
           L Мовленнєва діяльність в дослідженнях мовознавців та методистів 2
           L Єдність лінгвістичної та комунікативної змістових ліній на уроках української мови 2
           L Використання лінгвостилістичних засобів на уроках української мови в старших класах 2 3
           L Ситуативні завдання як ефективний засіб розвитку зв'язного мовлення учнів 2 3 4
           L Формування комунікативної особистості в процесі вивчення риторики 2 3
      L Педагогічні погляди Тараса Григоровича Шевченка
           L Життєвий і творчий шлях Т.Г. Шевченка 2 3 4
           L Роль сімейного виховання в формуванні особистості 2
           L Освіта і праця 2
           L Недільні школи
           L «Буквар Южнорусский» 2
           L Народна педагогіка 2
           L Т.Г. Шевченко про учителя та педагогічну професію 2
      L Тривожність як соціально-педагогічне явище
           L Питання тривожності в соціально-педагогічній та психологічній літературі 2 3 4 5
           L Прояви шкільної тривожності в підлітковому віці 2 3 4
           L Зміст, форми і методи роботи соціального педагога з тривожними підлітками 2 3 4 5
           L Виявлення підліткової схильності до тривожності 2 3 4 5
      L Вимоги до уроку музики
           L Сучасні вимоги до уроку музики в загальноосвітній школі 2
           L Урок музики – основна форма організації навчання 2 3
           L Характеристика дитячих музичних інструментів 2
           L Використання дитячих музичних інструментів на уроці музики
           L Організаційні основи роботи дитячого оркестру 2
           L Створення колективу дитячого оркестру 2
           L Інструментальний склад та способи розміщення учасників
      L Ісламська традиція виховання
           L Філософія утворення ісламу 2
           L Особливості виховання у народів ісламу 2
           L Виховання і навчання дітей в ісламській традиції 2 3 4
      L Формування навчальної діяльності учнів молодших класів
           L Формування навчальної діяльності учнів молодших класів як науково педагогічна проблема 2
           L Сучасні форми, методи та технології формування навчальної діяльності учнів молодших класів 2 3
           L Методика формування навчальної діяльності учнів молодших класів 2 3
           L Дослідно-експериментальна перевірка ефективності дослідження 2 3
      L Характеристика позасистемних чинників розвитку формальної освіти на прикладі фаху студента 2
      L Підходи щодо оцінювання ключових процесів підготовки студента ВНЗ
           L Модель системи якості ВНЗ на основі процесного підходу
           L Опис ключових процесів ВНЗ на основі універсальних показників 2
           L Опис ключових процесів ВНЗ на основі спеціальних показників 2
           L Основні вимоги до оцінювання якості ключових процесів ВНЗ 2
           L Знаково-числова система оцінювання показників ключових процесів ВНЗ 2 3
      L Формування мовленнєвих навичок у молодших школярів
           L Функціонально-смислові типи мовлення 2 3 4
           L Формування навичок розповіді 2 3
           L Формування навичок опису 2 3 4
      L Організація самоосвіти учнів будівельного профілю
           L Сутність поняття «самоосвіта» 2
           L Шляхи здійснення самоосвіти у учнів ПТНЗ 2 3 4
           L Дослідження учнів будівельної професії щодо їх обізнаності стосовно напрямків самоосвіти
           L Рекомендації майбутнім будівельникам щодо напрямків самоосвіти 2 3
      L Організація науково-дослідницької роботи учнів у школах нового типу
           L Науково-дослідницька робота учнів як чинник самореалізації особистості в школах нового типу 2 3 4
           L Організація науково-дослідницької діяльності школярів 2 3 4 5 6
           L Модель комплексної педагогічної підтримки творчої самореалізації школярів у науково-дослідницькій діяльності 2 3 4 5 6
           L Підготовка вчителя до науково-дослідницької діяльності й керівництва творчими дослідницькими гуртками школярів 2
           L Роль керівника навчального закладу в створенні умов щодо організації науково-дослідницької роботи учнів у школах нового типу 2 3 4 5
           L Практика вдосконалення організації науково-дослідницької роботи учнів 2 3 4 5 6
           L Комплексно-цільова програма щодо вдосконалення організації науково-дослідницької роботи учнів: її зміст і структура 2 3 4 5
           L Експертна оцінка комплексно-цільової програми та методичні рекомендації щодо її впровадження 2 3 4
      L Уява та творчість як важливі компоненти науково-пошукової діяльності студентів
           L Ознаки творчих здібностей
           L Розвиток творчої уяви 2
           L Розвиток творчого потенціалу майбутніх фахівців 2
           L Науково-пошукова діяльність студентів як фактор розвитку їх творчих здібностей 2 3 4 5
      L Фізкультурні заходи в режимі навчального дня учнів молодшого шкільного віку
           L Завдання фізичного виховання школярів 1-3 класів
           L Формування здорового способу життя в режимі дня школяра
           L Позаурочні форми організації занять в школі
           L Фізкультхвилинки в режимі навчального дня
           L Фізкультпауза в режимі навчального дня
           L Рухлива перерва в режимі навчального дня 2
           L Організація і методика проведення годин здоров'я 2 3
           L Гімнастика до уроків 2 3
           L Організоване проведення великих перерв 2
      L Позакласне заняття з виховання почуття патріотизму в дітей на тему "Державні символи України" 2 3 4
      L Форми і методи краєзнавчої роботи
           L Науково-методичне обґрунтування необхідності краєзнавчої роботи в загальноосвітній школі на прикладі історичного розвитку 2 3
           L Значення факультативних занять з краєзнавства
           L Система методичної роботи з краєзнавства
           L Етапи, форми і методи краєзнавчої роботи
           L Значення етнографічних досліджень у краєзнавчій роботі в школі
           L Практичне використання краєзнавчої роботи в загальноосвітній школі
           L Приклади та можливості використання краєзнавства в загальноосвітній школі 2 3
      L Класне самоврядування як одна із форм виховної роботи
           L Технологія розвитку творчої активності учнів
           L Класне самоврядування, його аспекти 2
           L Про розвиток здібностей учнів для створення самоврядування в класному колективі 2
           L Години спілкування з класним керівником
           L Питання для визначення основних тенденцій класного самоврядування 2
      L Логоритміка в системі корекції заїкання
           L Поняття про заїкання. Типи заїкання 2 3
           L Порушення моторної, Емоційно-вольової сфер і довільної поведінки у дітей із заїканням 2
           L Загальні основи та засоби логоритміки 2
           L Ефективність використання логоритміки в корекційно-развиваючій роботі по подоланню заїкання 2
           L Дослідно експериментальна робота по вивченню моторики у дітей із заїканням 2 3
           L Результати обстеження моторної сфери дітей із заїканням, порівняльний аналіз патології з нормою 2
           L Диференційна методика Ричкової Н.А. Особливості змісту логоритмічних занять при диференційному підході до дітей із різним типом заїкання
           L Диференційоване проведення логоритмічних занятть, методика подання матеріалу широко представлені в роботах Н. А. Ричкової
           L Ефективність запропонованої методики, порівняльний аналіз 2 3 4
      L Основи технології писанкарства 2 3 4
      L Формування здорового способу життя молодших школярів
           L Сучасні підходи до визначення змісту і структури здорового способу життя 2 3 4 5 6 7
           L Визначення поняття „здоров`я” людини, його компоненти та передумови 2 3 4
           L Визначення здорового способу життя та його формування 2
           L Досвід вивчення здорового способу життя 2 3 4 5
           L Формування здорового способу життя засобами фізичної культури 2 3 4 5
           L Рівень соматичного здоров’я учнів початкових класів 2 3 4
      L Методи навчання 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Використання засобів педагогічного малювання у процесі удосконалення навичок образотворчої діяльності молодших школярів
           L Основні завдання педагогічного малювання 2 3 4
           L Образотворчі засоби педагогічного малюнка 2 3 4
           L Удосконалення навичок виконання педагогічного малюнка 2 3 4 5 6 7
           L Особливості педагогічного малюнка для учнів початкової школи 2 3 4 5
           L Практика використання засобів педагогічного малювання на уроках 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
      L Діяльність соціального педагога дозвіллєвої сфери
           L Напрями організації, функції та види дозвіллєвої діяльності в позашкільних навчальних закладах
           L Види позашкільних закладів
           L Види та функції дозвіллєвої діяльності 2
           L Принципи культурно – дозвіллєвої діяльності 2
           L Педагогічна майстерність в управлінні та організації культурно-дозвіллєвої діяльності 2 3 4 5 6 7 8
           L Проблематика організації дитячого та підліткового дозвілля 2 3
      L Використання методу колового тренування на уроках фізичної культури
           L Суть колового методу тренування та доцільність його використання на уроках фізичної культури 2
           L Вимоги до використання колового методу тренування 2 3
           L Досвід застосування вчителями колового методу тренування на уроках фізичної культури 2 3 4 5
           L Практика застосування колового методу тренування на уроках фізичної культури 2 3 4 5
      L Колектив як фактор формування особистості
           L Сутність поняття колектив
           L Соціально-психологічні проблеми колективу 2 3 4
           L Розвиток творчої індивідуальності у колективі 2
           L Роль колективу у формуванні та становленні особистості школяра
           L Професійно важливі якості педагога, працюючого з колективом
           L Методики дослідження міжоособистісних відносин 2
           L Експериментальна перевірка впливу колективу на особистість
      L Шляхи розвитку у молодших школярів бережливого ставлення до природи
           L Аналіз психолого-педагогічної літератури в аспекті досліджуваної проблеми 2 3 4 5 6
           L Психолого-педагогічні основи виховання 2 3
           L Використання народних традицій при формуванні бережливого ставлення школярів до природи 2
           L Виховання бережливого ставлення до природи у процесі гри 2 3 4 5 6
      L Формування поняття функції в курсі середньої школи
           L Основні поняття та властивості функцій 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
           L Функції в програмі курсу алгебри у 10–11 класах 2
           L Тригонометричні функції та обернені тригонометричні функції 2 3 4 5
           L Напрямки удосконалення наочності та сприйняття основних властивостей функцій в шкільній програмі курсу алгебри 2 3 4
      L Музика як засіб естетичного виховання дитини
           L Музика – засіб виховання 2
           L Музика - засіб формування морального обличчя дитини
           L Музика - засіб активізації розумових здібностей
           L Музика - засіб фізичного виховання
           L Поняття "музичні здібності" 2 3
           L Музичність як сукупність музичних здібностей, їх синтез
           L Вікові особливості музичного розвитку дитини 2
      L Принцип модульності в організації навчально-пізнавальної діяльності студентів
           L Інноваційні процеси в педагогічній системі вищої освіти як продуктивний механізм реформування системи професійної підготовки 2 3 4
           L Сутність, принципи та переваги модульно-рейтингової технології 2
           L Вимоги до модульно-рейтингової технології навчання
           L Модульна структура учбового матеріалу і її відображення в методичному забезпеченні навчального процесу 2
           L Постановка цілей дисциплін і їх модулів
           L Особливості проектування і методичного забезпечення виконавчої, орієнтуючої і пізнавальної частини модуля 2
           L Розробка змісту та методики викладання навчальної дисципліни на основі модульно-рейтингової технології 2 3 4
           L Вивчення критеріїв ефективності проектованої методики 2
           L Конструювання програмно-методичного забезпечення модульно-рейтингової технології 2 3 4 5 6 7 8
           L Розробка рейтингової системи педагогічного контролю й оцінювання навчальних досягнень студентів 2 3 4 5
           L Методика педагогічного контролю оцінки успішності знань студентів при модульній організації навчального процесу 2 3
           L Експериментальна оцінка ефективності методики з використанням модульно-рейтингової технології 2 3 4
           L Рекомендації та можливі шляхи впровадження модульної технології навчання з дисципліни „Технічна експлуатація автомобілів ” 2
           L Обґрунтовування вибору напряму організаційно-економічного дослідження науково-педагогічного продукту з урахуванням аналізу існуючих підходів розв’язання проблеми 2
           L Виявлення параметрів, що характеризують конкурентоспроможність НПП з позицій потенційних користувачів 2 3
           L Розробка бальної системи шкалірування з деталізацією по кожному оцінюваному параметру 2 3 4
           L Санітарно-гігієнічні умови в аудиторії 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      L Сучасні тенденції розвитку управлінської діяльності керівника навчального закладу по роботі з обдарованими дітьми 2 3
      L Вивчення теми "Прикметник" як засіб формування пізнавальної активності молодших школярів
           L Пізнавальна активність як психолінгвістична проблема 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
           L Лінгводидактичні основи вивчення прикметника як частини мови 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
           L Методика вивчення теми «Прикметник» як вияв пізнавальної активності молодших школярів 2 3 4 5 6 7
           L Організація, зміст та перевірка ефективності вивчення теми «Прикметник» як засобу формування пізнавальної активності учнів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
      L Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів
           L Навчальний процес у закладах підвищення кваліфікації педагогічних кадрів як система 2
           L Атестація, як складова частина підвищення педагогічної кваліфікації, її мета та завдання
           L Робота з педагогічними кадрами в період атестації
      L Історія становлення та розвитку професії вихователя дітей дошкільного віку
           L Суть професії вихователя дітей дошкільного віку
           L Перші дошкільні навчальні заклади, перші вихователі 2
           L Дошкільна освіта, професія вихователя і сьогодення 2
      L Використання робочих зошитів, підручників та електронних ресурсів на уроках біології у 8 класі
           L Засоби навчання в біології 2
           L Зошити з друкованою основою як складова засобів навчання
           L Теоретичне обґрунтування технології створення робочих зошитів з друкованою основою 2 3
           L Шкільний підручник із біології 2
           L Електронні видання та ресурси 2 3 4 5
      L Арт-терапія та її роль в соціалізації дітей
           L Проблеми соціалізації дітей особливими потребами в сучасних умовах 2
           L Арт-терапія в процесі соціалізації дітей з вадами розвитку 2
           L Форми й види ар-терапевтичної роботи у процесі інтеграції у суспільство дітей з обмеженнями у розвитку 2 3 4 5
           L Структура проведення арт-терапевтичного заняття з дітьми з особливими потребами 2 3
      L Підвищення ефективності формування понять з геометричної оптики засобами сучасних інформаційних технологій навчання
           L Сучасний підхід до розв'язання проблеми наочності при вивченні фізики 2 3 4 5
           L Комп’ютеризація навчального процесу 2 3 4
           L Роль та функції фізичного експерименту в сучасному навчально-виховному процесі 2 3 4
           L Аналіз існуючих програмно-педагогічних засобів з теми дослідження
           L Аналіз методичної системи вивчення геометричної оптики в загальноосвітній школі 2 3 4 5 6
           L Характеристика та структура розробленої демонстраційної комп’ютерної програми 2
           L Вимоги техніки безпеки щодо роботи з персональним комп’ютером 2 3
      L Написання диктантів з української мови
           L Декоративно-прикладне мистецтво. Історія народної вишивки в Україні 2
           L Скульптура 2
           L Музика 2 3
           L Театр 2
           L Образотворче мистецтво 2
      L Розробка змісту тестового контролю навчальних досягнень учнів з теми "Постійний струм" 2 3 4 5 6 7 8
      L Система освiти в Канадi
           L Реформи освіти другої половини 20 сторіччя
           L Система освіти 2
      L Вплив фантастичної казки на словесну творчість дітей старшого дошкільного віку
           L Аналіз феномену словесна творчість. Його тип ,форми і види 2
           L Шляхи і методи формування словесної творчості у старших дошкільників 2 3
           L Фантастична казка як засіб формування словесної творчості у старших дошкільників 2 3
           L Вимірювання первинного рівня сформованості показників розвитку словесної творчості у дітей старшого дошкільного віку 2 3 4 5 6 7 8
           L Використання фантастичної казки у процесі розвитку словесної творчості дітей старшого дошкільного віку 2 3 4 5 6 7 8
      L Проблемні аспекти формування навичок читання у молодших школярів
           L Дидактична сутність читання як виду мовленнєвої діяльності 2 3 4 5
           L Особливості роботи по удосконаленню навичок читання на сучасному етапі розвитку початкової школи 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Експериментальне дослідження ефективності проблемних аспектів читацьких навичок молодших школярів 2 3 4 5
           L Вплив експериментальних досліджень на формування читацьких навичок молодших школярів 2
      L Формування в учнів трудової культури засобами народознавства
           L Виховання в учнів трудової культури засобами народознавства 2
           L Родинне виховання 2
           L Питання виховання «господарської культури» молодших школярів
      L Особливості навчання техніці рухів
           L Загальні поняття про техніку рухових дій
           L Компоненти техніки фізичних вправ
           L Фази виконання фізичних вправ
           L Основні умови формування раціональної техніки рухів 2
           L Фактори позитивності та їх вплив на якість навчального процесу 2
           L Якість вимови вчителя
           L Правильна організація навантаження
           L Коригувальний вплив вчителя
           L Причини виникнення негативних факторів при навчанні техніці рухових дій 2
           L Способи і методи усунення негативних факторів
      L Навчання та виховання на ідеях гуманізму
           L Історія і філософія 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Становлення та розвиток навчально-виховної системи за ідеями Г.Ващенка 2 3
           L Мета і завдання сучасної навчально-виховної системи 2 3
           L Закономірності і принципи гуманістичного виховання 2 3 4
      L Психолого–педагогічні проблеми спілкування викладача та студента
           L Особливості педагогічного спілкування у вузі
           L Стилі і моделі спілкування викладача вищої школи
           L Викладач і студент - практика спілкування 2
           L Проблеми спілкування викладача і студента на іспиті 2
           L Психолого-педагогічні проблеми спілкування при дистанційному навчанні
           L Технологія організації продуктивної взаємодії викладача і студентів 2 3
           L Характерні причини конфліктів у взаємодії студентів і викладачів
           L Теоретико-методологічні основи психологічної проблеми взаємин викладачів і студентів 2 3
           L Оптимізація взаємин викладачів і студентів як чинник становлення особистості майбутнього фахівця 2
      L Специфіка організації самостійної роботи учнів на уроках трудового навчання
           L Поняття, зміст, аналіз самостійної роботи учнів 2
           L Види самостійної діяльності учнів 2 3
           L Характеристика уроку трудового навчання 2 3 4
           L Особливості організації самостійної роботи на уроках трудового навчання 2 3 4 5 6
      L Шляхи активної творчо-краєзнавчої діяльності майбутніх учителів
           L Огляд мети та завдань краєзнавства
           L Методика роботи у заданому напрямку 2 3
      L Традиційні методи навчання грамоти дітей
           L Класифікація методів навчання 2
           L Особливості використання наочних, словесних, практичних методів в роботі з проблемними дітьми 2
           L Відмінні особливості в освітніх та корекційних програмах навчання дітей грамоті 2 3
      L Роль родинного виховання у формуванні особистості дітей з інтелектуальною недостатністю
           L Проблеми сім‘ї в якій народилася неповносправна дитина 2 3 4 5
           L Наслідки депривації 2
           L Шкільна адаптація розумово відсталої дитини 2 3
           L Формування пізнавально-психічних процесів у дітей з інтелектуальними порушеннями 2 3 4
           L Корекційне сімейне виховання 2 3 4
           L Основні напрями та завдання виховання дитина зі зниженим інтелектом у сім‘ї 2 3 4
      L Формування системи вищої освіти в Індії
           L Історія формування системи вищої освіти в Індії
           L Сучасні принципи побудови освіти у вищих навчальних закладах Індії 2
           L Навчання студентів іноземців
           L Зміни у вищій освіті 2
      L Дитині, як носію мови, необхідна зона мовного розвитку
           L Періодизація розвитку мови у дітей 2 3 4
           L Методика розвитку словника у дітей дошкільного віку 2
           L Практична робота по діагностиці і формуванню словника дітей 2 3
      L Весільні обряди в Україні 2 3 4 5
      L Зміст правового виховання молодших школярів 2 3 4 5 6 7 8
      L Організація мовної підготовки педагогічних кадрів в Україні у першу половину ХХ ст
           L Ґенеза досліджуваної проблеми 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Провідні тенденції в розвитку мовної освіти в Україні у досліджуваний період 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
           L Особливості організації мовної підготовки вчителів у вищих навчальних закладах України у першій половині ХХ ст 2 3 4 5 6
           L Аналіз досвіду змістовного і методичного забезпечення мовної підготовки вчителів у досліджуваний період 2 3 4 5 6
      L Дидактичні умови організації самостійної роботи у початкових класах
           L Самостійна робота: дефініції поняття 2 3
           L Види і структура організації самостійної роботи на уроці в початкових класах 2 3 4 5
           L Психологічні особливості молодших школярів та їх врахування в організації самостійної роботи 2 3
           L Різноманітність змісту та характеру навчальних завдань 2 3 4 5 6 7 8
           L Диференціація навчальних завдань 2 3 4 5 6
           L Організація контролю і самоконтролю навчальної діяльності 2 3
           L Дослідно-експериментальна перевірки ефективності виділених дидактичних умов організації самостійної роботи молодших школярів 2 3 4 5
      L Методика розвитку діалогічного мовлення дошкільників
           L Лінгводидактичні та психолінгвістичні засади розвитку усного мовлення 2
           L Теоретико-методичні засади розвитку зв’язного мовлення у дітей на етапі дошкільного дитинства 2
           L Мовленнєво-ігрова діяльність дітей дошкільного віку 2
           L Особливості діалогічного мовлення та його функції 2 3 4
           L Характеристика шляхів навчання діалогічного мовлення
           L Система вправ для навчання діалогічного мовлення 2
      L Просвітительська діяльність С. Русової та науково-педагогічні проблеми її творчої спадщини
           L Особливості державної політики в Україні та український національно-культурний рух в кінці XIX — першій чверті XX ст 2 3
           L Просвітительство як історичний феномен 2 3 4
           L Світоглядні основи просвітительства С. Русової 2 3
           L Літературно-публіцистична та громадсько-культурна діяльність С. Русової як засоби реалізації просвітительських ідей 2 3 4
      L Формування в молодших школярів пізнавального інтересу засобами усної народної творчості на уроках курсу "Я і Україна"
           L Проблема формування пізнавального інтересу в молодших школярів у педагогічній літературі 2 3 4 5 6 7
           L Стан формування в молодших школярів пізнавального інтересу засобами усної народної творчості на уроках курсу « Я і Україна» у практиці початкової школи
           L Аналіз програми та підручника курсу «Я і Україна» 2
           L Методика формування пізнавального інтересу школярів на уроках «Я і Україна » в 2 класі засобами усної народної творчості 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Особливості проявів дитячої обдарованості та їх розуміння батьками 2 3 4 5 6
      L Використання методу бесіди як засобу удосконалення навичок естетичного сприймання мистецьких творів у початкових класах
           L Сутність, зміст та види бесіди як методу навчання 2 3 4 5
           L Сприймання мистецьких творів у початковій школі 2 3 4 5 6 7
           L Розвиток навичок сприймання малюнків у молодших школярів 2 3 4
           L Організація процесу сприймання мистецького твору 2 3 4 5 6
           L Результативність експериментального дослідження 2 3 4 5 6 7
      L Інформаційна модель упровадження системи якості вищих навчальних закладів
           L Впровадження інформаційних технологій у сфері освіти 2
           L Впровадження систем управління якістю ВНЗ та інформаційні технології 2
           L Системний підхід щодо впровадження інформаційних технологій у ВНЗ 2
           L Автоматизована система управління документацією ВНЗ
           L Система управління базами даних ВНЗ
           L Система управління знаннями 2
           L Аналізування даних 2 3
      L Освіта в Японії 2 3 4 5 6 7 8
      L Формування екологічної культури молодших школярів
           L Екологічне виховання: зміст, завдання, принципи 2 3
           L Особливості формування екологічної культури молодших школярів 2 3
           L Методи формування екологічної культури 2 3 4
           L Педагогічний досвід формування екологічної культури молодших школярів 2 3
           L Педагогічні умови формування екологічної культури молодших школярів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      L Адамівська Січ - школа козацько-лицарського виховання
           L Передумови cтворення Адамівської школи козацько-лицарського виховання
           L Козацькі організації Задністров’я початку 90-х років ХХ століття 2 3
           L Козацькі організації Задністров’я середини 90-х років ХХ століття 2 3
           L Козацькі організації Задністров’я кінця ХХ століття 2
           L Козацькі організації Задністров’я початку ХХI столітті 2
           L Козацька педагогіка й сучасна освіта 2 3 4 5 6
           L Білгород-Дністровське педагогічне училище 2 3 4
           L Нові умови життєдіяльності школи козацько-лицарського виховання 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
           L Педагогічний колектив Адамівської школи козацько-лицарського виховання 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
           L Види діяльності й форми занять з козацько-лицарського виховання школярів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
           L Деякі офіційні документи Адамівської Січі
           L Модель трансформації Адамівської школи в школу козацько-лицарського виховання 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
           L Навчальний план адамівської школи козацько-лицарського виховання 2 3 4 5
      L Особливості організації пропаганди логопедичних знань серед батьків дітей з порушеннями мовлення
           L Зміст та завдання організації пропаганди логопедичних знань серед батьків дітей з порушеннями мовлення 2
           L Напрями роботи вихователів та логопеда з батьками дітей з порушеннями мовлення 2
           L Форми і методи пропаганди логопедичних знань з батьками дітей з порушеннями мовлення 2 3 4
           L Діагностика рівня логопедичних знань батьків дітей із порушеннями мовлення 2 3
           L Система роботи з формування логопедичних знань у батьків дітей з порушеннями мовлення 2
           L Аналіз ефективності розробленої методики пропаганди логопедичних знань серед батьків, що виховують дітей з порушеннями мовлення 2 3 4 5 6 7
      L Сонце – найближча зоря
           L Будова Сонця. Джерела його енергії 2
           L Сонячна активність та її вплив на Землю
           L Сонячні спалахи
           L Вплив сонячної активності на магнітосферу і атмосферу Землі
           L Вплив активності Сонця на погоду
           L Сонячна активність і біосфера Землі
      L Дослідницька та творча діяльність на уроках біології
           L Місце та значення творчих завдань для розвитку творчої дослідницької діяльності 2
           L Розвиток дослідницького інтересу учнів на уроках біології 2
           L Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології 2
           L Послідовність виконання винахідницьких завдань 2 3
           L Розробка творчих завдань при вивченні теми „Кров і кругообіг” 2 3
      L Методика вивчення іменника у початкових класах
           L Формування у молодших школярів граматичного поняття “іменник” 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Відбір лінгводидактичного матеріалу до вивчення частини мови “іменник” у початкових класах 2 3 4
           L Зміст та організація експериментального дослідження та перевірка його ефективності 2 3 4 5
      L Розвиток творчих здібностей школярів на уроках зарубіжної літератури
           L Проблеми розвитку творчих здібностей учнів у сучасній методиці вивчення літератури 2 3
           L Методи, прийоми та засоби розвитку творчих здібностей учнів на уроках літератури в середніх класах 2 3
           L Місце творів М.В. Гоголя у шкільній програмі з літератури
           L Програма з розвитку творчих здібностей учнів при вивченні творчості М.В. Гоголя 2 3 4
      L Виховання бережливого ставлення до природи в психолого-педагогічній теорії і шкільній практиці
           L Суть проблеми виховання бережливого ставлення до природи 2
           L Педагогічні умови виховання в учнів початкових класів бережливого ставлення до природи 2 3 4 5 6
           L Організація та аналіз результативності експериментального дослідження 2 3 4
      L Порушення мовлення у дітей 2 3
      L Дидактичні основи процесу навчання 2 3 4 5 6
      L Застосування тестового контролю навчальних досягнень учнів з теми "Хімічні реакції у 9 класі" у шкільному курсі хімії
           L Історія дослідження тестування як методу педагогічної діагностики
           L Валідність тестування
           L Надійність тестування
           L Ефективність тестування
           L Складність завдання тесту
           L Актуальність тестового методу контролю
           L Розробка та використання тестових завдань
           L Розробка методичних матеріалів із застосуванням тестового контролю 2 3 4
      L Використання мережі Інтернет на уроках трудового навчання
           L Аналіз наукової та педагогічної літератури з питань використання мережі Інтернет у навчальному процесі 2 3 4 5 6
           L Методика пошуку інформації в мережі Інтернет 2 3 4
           L Використання мережі Інтернет та наочний принцип навчання 2
           L Модель уроку трудового навчання з використанням Інтернету
           L Методика використання мережі Інтернет при виконані творчих проектів учнів 2
           L Творчий проект «Узбекський плов» на уроках трудового навчання 2 3 4 5 6
           L Правила безпеки під час навчання в кабінетах трудового навчання з комп’ютерним обладнанням 2 3 4 5
           L Інструкція з охорони праці під час кулінарних робіт 2 3
      L Формування читацьких інтересів семикласників активними методами навчання
           L Розвиток читацьких інтересів учнів як наукова проблема 2 3 4 5 6
           L Психологічні засади розвитку читацьких інтересів учнів 2 3
           L Активні методи у викладанні літератури 2 3 4 5
           L Аналіз нормативного та методичного забезпечення роботи над розвитком читацьких інтересів учнів та використання активних методів 2 3
           L Стан роботи із розвитку читацьких інтересів учнів 2
           L Система роботи із розвитку читацьких інтересів учнів засобами активних методів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      L Розвиток пам'яті у дітей дошкільного віку
           L Історія вивчення пам'яті
           L Процеси пам'яті 2
           L Види пам'яті
           L Сутність, структура і вміст образної пам'яті в педагогічній для психологотипу літературі 2
           L Розвиток пам'яті у дошкільників 2 3 4
           L Дослідження можливості розвитку пам'яті в старшому дошкільному віці 2
           L Програма індивідуальних занять з розвитку пам'яті 2
           L Програма групових коректувально-розвиваючих занять 2 3 4
      L Особливості запровадження Європейської кредитно-трансферної системи та її ключових документів у вищих навчальних закладах 2 3 4 5 6 7
      L Робота з тематичною лексикою на уроках англійської мови
           L Методична інтерпретація лексики 2
           L Формування лексичних навичок
           L Послідовність засвоєння форми лексичної одиниці
           L Способи семантизації слів і словосполучень
           L Ознайомлення учнів з новою лексичною одиницею і процес її засвоєння 2
           L Автоматизація дій учнів з новими лексичними одиницями активного словника 2 3 4
           L Автоматизація дій учнів з лексичними одиницями пасивного і потенціального словників 2
      L Педагогічні умови соціалізації студентів засобами культури мовлення 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації
           L Історія вітчизняного та зарубіжного досвіду 2
           L Актуальність роботи соціального реабілітолога в школах соціальної реабілітації
           L Зміст реабілітаційної роботи у школах соціального спрямування 2 3
           L Основні напрямки реабілітаційної роботи у школах соціального спрямування
           L Основні функції соціального реабілітолога
           L Основні методи соціально-реабілітаційної роботи 2
           L Основна документація соціального реабілітолога 2
      L Особливості методики ознайомлення молодших школярів з видами і жанрами образотворчого мистецтва
           L Система видів і жанрів мистецтва 2 3 4
           L Характеристика видів і жанрів образотворчого мистецтва 2 3 4 5 6
           L Формування уявлень у молодших школярів про види і жанри образотворчого мистецтва 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
      L Система вищої освіти в країнах Європи та Америки
           L Вища освіта у Великій Британії 2
           L Вища освіта у Франції 2
           L Вища освіта у Польщі 2
      L Гра як засіб підвищення ефективності навчального процесу
           L Історія розвитку гри. Видатні педагоги про значення гри 2 3
           L Класифікація ігор 2
           L Структура дидактичної гри 2 3
           L Питання використання гри в масовому педагогічному досвіді 2 3 4 5
           L Врахування психологічних особливостей учнів початкових класів в процесі організації ігрової діяльності 2 3 4
           L Методика організації та проведення ігрової діяльності в початкових класах 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Ігрові прийоми навчання читаня
           L Ігри на уроках математики
           L Ігри до уроків образотворчого мистецтва
      L Декоративно-зображувальна діяльність за мотивами народних промислів
           L Загальна характеристика українських народних промислів 2 3
           L Декоративна діяльність в дитячому садку 2 3 4
           L Аналіз програми з декоративної діяльності дошкільників за мотивами народних промислів 2 3 4 5 6
           L Аналіз стану роботи експериментальної групи по декоративній діяльності 2 3 4
           L Система занять по декоративній діяльності за мотивами українських народних промислів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      L Формування екологічних цінностей за допомогою методу освічення та переконання
           L Особливості екологічного виховання учнів ПТНЗ
           L Метод освічення та переконання як засіб екологічної освіти в ПТНЗ 2 3
           L Виховний захід для учнів ПТНЗ по темі "Природа наш дім" 2 3
      L Робота над засобами логіко-емоційної виразності читання в початкових класах
           L Теоретичні основи засобів використання логіко-емоційної виразності читання 2 3 4 5 6
           L Формування умінь і навичок визначати логічно наголошенні слова і їх виділяти під час читання 2 3 4 5
           L Мелодика мовлення та її використання в усному мовленні 2
           L Експериментальне підтвердження ефективності запропонованої методики у початковій школі 2 3 4 5
      L Особливості занять з образотворчого мистецтва у першому класі
           L Організація уроку образотворчого мистецтва 2 3 4
           L Позакласна робота з образотворчого мистецтва 2 3
      L Інтерактивні технології навчання
           L Створення психологічного клімату
           L Бліц-інтерв`ю
           L Технологія опрацювання дискусійних питань
           L Гра як інтерактивний метод навчання
           L Основні властивості організмів. короткий нарис історії розвитку біології 2
           L Видатні вчені – біологи україни. Методи біологічних досліджень. Рівні організації живої матерії 2 3
      L Навчання фізиці повинно бути важким, але обов’язково переможним для всіх школярів
           L Особливості викладання за новою навчальною програмою з фізики для учнів 7-8 класів загальноосвітніх навчальних закладів.
           L Організація навчально-виховного процесу з фізики у 9-11 класах 2
           L Деякі питання організації та впровадження допрофільного та профільного навчання
           L Щодо вивчення астрономії у 2008/2009 навчальному році
      L Кінематика поступального руху 2 3 4
      L Технологія саморозвитку за М. Монтессорі 2 3 4 5
      L Розвиток інтересу до навчання фізики в учнів у позакласній роботі на прикладі 11 класу загальноосвітньої школи
           L Психолого-педагогічні умови формування пізнавального інтересу при вивченні фізики 2 3 4
           L Вимоги до позакласної роботи з фізики 2
           L Форми проведення позакласної роботи 2 3 4 5
           L Особливості позакласної роботи 2
           L Аналіз навчальної програми з фізики для 11 класу 2 3 4 5 6
           L Конкретні форми позакласної роботи з фізики для 11 класу 2 3 4 5
      L Організація процесу творчого розвитку дитини
           L Поняття творчості і творчої активності 2 3
           L Розвиток творчої активності в дошкільному віці 2
           L Умови для успішного розвитку творчої активності 2 3
           L Роль музично – ритмічної діяльності у процесі творчого розвитку дитини 2
           L Значення музично-ритмічної діяльності в розвиток творчої активності дошкільників
      L Методологія науково-педагогічного дослідження
           L Педагогічне дослідження і його рівні
           L Принципи науково-педагогічного дослідження 2
           L Категоріальний апарат педагогічного дослідження 2 3
           L Логіка педагогічного дослідження
      L Навчально-методичний комплекс вивчення географії Антарктиди
           L Принципи,методи і прийоми в сучасній освіті 2 3
           L Засоби,які використовуються при вивченні географії Антарктиди 2 3
           L Аудіальні засоби навчання
           L Аудіовізуальні засоби навчання 2
           L Методика вивчення географії антарктиди 2
      L Використання методу переконання у національному вихованні
           L Особливості національного виховання учнів ПТНЗ 2 3 4 5 6
           L Метод переконання як ефективний метод у процесі національного виховання учнів ПТНЗ 2 3 4 5 6 7
      L Використання засобів логіко-емоційної виразності у читанні молодших школярів
           L Виразне читання як навчально-методична проблема 2 3 4 5
           L Техніка мовлення як необхідна передумова виразного читання 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Основні засоби логіко-емоційної виразності, їх значення для читання в початковій школі 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
           L Підготовка художнього твору до читання та використання в ній засобів логіко-емоційної виразності 2 3 4
           L Використання логіко-емоційних засобів у читанні творів різних жанрів 2 3 4 5 6
           L Перевірка ефективності формування у молодших школярів умінь і навичок виразного читання 2 3
      L Особливості організації фізичної підготовки учнів молодшого шкільного віку
           L Теоретичні положення теорії адаптації організму до фізичних навантажень 2 3
           L Різновиди прояву фізичних якостей
           L Керівні положення побудови тренувального процесу у фізичному вихованні дітей
           L Формування перспективної програми тренувальних завдань 2
           L Вікові особливості фізичного розвитку школярів
           L Дозування фізичних навантажень 2
           L Організація тренувального процесу з молодшими школярами на уроках фізичного виховання 2 3
           L Формування експериментальної програми фізичної підготовки молодших школярів 2
           L Добір фізичних вправ 2
           L Дозування фізичних навантажень 2
           L Організація тренувального процесу 2
           L Характеристика рівня фізичної підготовленості учнів 3-іх класів до педагогічного експерименту 2 3
           L Характеристика рівня фізичної підготовленості досліджуваних учнів після експерименту 2 3 4
           L Основні вправи для розвитку м’язової маси 2 3 4
      L Навчально-ігрова діяльність на уроках іноземної мови у початковій школі
           L Концепція навчання іноземної мови учнів початкової школи 2 3 4 5 6 7
           L Психолого-фізіологічні особливості молодших школярів 2 3 4 5 6 7 8
           L Дидактична гра як засіб навчання учнів початкової школи 2 3 4
           L Функції гри та принципи її використання у навчанні іноземної мови 2 3
           L Принцип доступності дидактичної гри 2
           L Класифікація дидактичних ігор, які проводяться на уроках іноземної мови у початковій школі 2
           L Дільність вчителя й учнів у процесі дидактичної гри 2 3
           L Умови використання гри на уроках іноземної мови 2 3 4
      L Подолання мовно-рухових порушень при дитячих церебральних паралічах 2 3 4 5 6
      L Методика використання принципів екологічного виховання В.О. Сухомлинського у практиці сучасної початкової школи
           L Принципи екологічного виховання за В.О.Сухомлинським, їх суть та значення 2 3 4
           L Принцип гуманізму, як домінанта екологічного виховання учнів молодшого шкільного віку в педагогічній спадщині В.О . Сухомлинського 2 3 4
           L Аналіз використання ідей В.О. Сухомлинського педагогами сучасної школи 2 3 4 5
           L Методика використання принципів екологічного виховання В.О.Сухомлинського під час уроків мислення серед природи 2 3 4
           L Аналіз ефективності та доцільності використання педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського у роботі з молодшими школярами 2
      L Особливості фізичного виховання дітей з особливими вадами
           L Використання комплексної диференційованої профілактичної програми
           L Проведення коригувальних занять
           L Вправи для розвантаження хребта
           L Організаційно-методичні основи проведення занять плавання їх слабозорими підлітками 2
           L Особливості занять з фізичної культури з дітьми дошкільного віку, що мають фонетико-фонематичні вади мови 2 3
           L Можливості впровадження корекційних вправ в навчально-виховному процесі фізичного виховання дітей дошкільного віку 2 3 4 5
           L Особливості фізичного виховання дітей з вадами слуху 2 3 4 5
      L Соціально-правовий захист дітей від насильства в сім'ї
           L Сутність, причини та наслідки явища насильства над дітьми 2 3 4
           L Нормативно-правова база захисту дитини від насильства 2 3 4 5 6 7
           L Зміст соціально-профілактичної роботи щодо жорстокого поводження з дітьми 2 3 4 5 6
           L Напрямки роботи закладів, в яких здійснюється реабілітація дітей-жертв насильницьких дій 2 3
           L Розробка методики виявлення дітей-жертв насильства 2 3 4 5 6 7
           L Критерії виявлення дітей-жертв насильства 2 3
           L Ефективність дослідно-експериментальної роботи в аспекті виявлення дітей-жертв насильства та їх соціально-правового захисту 2 3 4 5 6
           L Методичні рекомендації соціальним педагогам і вчитеям у сфері соціально-правового захисту дітей від насильства 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Реалізація принципу наступності у процесі опанування учнями основ образотворчої грамоти
           L Сучасні наукові підходи до організації навчального процесу з образотворчого мистецтва 2 3
           L Врахування вікових особливостей дошкільнят та учнів у навчально-виховному процесі 2
           L Питання наступності та художнього інтересу в психолого-педагогічній літературі 2 3 4
           L Стан навчання образотворчого мистецтва в дитячому садку і школі 2
           L Дослідження рівнів знань, умінь і художніх інтересів дошкільників та молодших школярів 2 3
           L Деякі проблеми активізації художньої діяльності в дитячому садку
           L Шляхи формування художніх інтересів першокласників на основі наступності 2 3 4 5
           L Індивідуальний підхід до учнів як засіб формування інтересу в образотворчій діяльності 2 3
      L Методика підготовки та використання тестів з навчальної дисципліни "Механізація сільського господарства"
           L Методи та форми контролю знань та вмінь студентів та випускників вищих навчальних закладів 2 3 4 5
           L Цільова спрямованість тестового іспиту 2
           L Структурний аналіз змісту тестового іспиту
           L Методика підготовки тестів
           L Показники ефективності тесту
           L Рекомендована практика систематизації змісту тестового іспиту
           L Загальні вимоги до тестових завдань
           L Класифікація тестових завдань 2 3
           L Рекомендована практика складання тестового завдання відкритої форми
           L Рекомендована практика складання тестових завдань закритої форми 2 3 4
           L Вимоги щодо використання тестових завдань 2
           L Психологічні особливості тестування 2
           L Етапи створення тесту 2
           L Оцінка результатів тестового контролю
      L Робота соціального педагога в загальноосвітній школі
           L Особливості роботи соціального педагога в загальноосвітній школі 2
           L Основні функції соціального педагога 2
           L Напрямки роботи та обов’язки соціального педагога 2 3
           L Стратегія розробки концепції шкільної соціально-педагогічної діяльності 2
           L Стратегія зовнішньої соціально-педагогічної діяльності загальноосвітнього навчального закладу
           L Стратегія управління соціально-педагогічною діяльністю загальноосвітнього навчального закладу
           L Методика планування діяльності соціального педагогика в загальноосавтньому навчальному закладі 2 3 4 5
      L Моральне виховання як важлива складова змісту виховання
           L Проблема морального виховання у психолого-педагогічній літературі
           L Сутність морального виховання 2 3 4
           L Система моральних цінностей людини 2
           L Моральна свідомість людини 2
           L Форми і методи морального виховання особистості
           L Здійснення морального виховання у практичній роботі вчителя в ЗОШ 2 3
      L Методика використання гри на уроках іноземної мови
           L Місце ігрової діяльності у педагогічному процесі 2
           L Функції ігрової діяльності
           L Функції рольової гри
           L Кваліфікація ігор. Ролі
           L Використання рольових ігор на уроках іноземної мови 2 3 4 5 6 7
      L Формування вмінь та навичок самостійної роботи в учнів початкових класів
           L Розвиток самостійності – актуальна проблема теорії і практики 2
           L Психолого-педагогічні особливості учнів 1-4 класів 2 3
           L Самостійна робота як форма організації навчання 2
           L Організація самостійної роботи на уроках у молодших класах 2 3 4
           L Аналіз передового педагогічного досвіду з формування вмінь та навичок самостійної роботи в учнів початкових класів 2 3 4
      L Профілактика домашнього насилля в сім’ї: особливості роботи з насильником
           L Гендерний підхід у вивченні проблеми домашнього насилля 2 3
           L Хибні уявлення щодо природи домашнього насильства з точки зору гендерного аналізу
           L Психологічний та кримінологічний портрет особистості, яка вчиняє насильство в сім’ї 2 3 4
           L Організація профілактики насильницьких дій в сім’ї 2 3
           L Корекційна робота з суб’єктом насильства 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Програма соціальнопсихологічної корекції для дітей, які вчинили насильство в сім’ї 2
      L Заочна форма навчання у вищих закладах освіти Міністерства внутрішніх справ України 2 3 4
      L Туристсько-спортивна підготовка майбутніх організаторів туризму у вищих навчальних закладах
           L Сутність туристсько-спортивної підготовки
           L Основи формування професійної туристсько-спортивної підготовки майбутніх організаторів туристської роботи 2 3 4
           L Особливості професійної туристсько-спортивної підготовки організаторів туристської роботи у вищих навчальних закладах України 2 3
           L Основні завдання, принципи, методи спортивних тренувань організаторів туристської роботи 2 3 4 5 6
           L Вивчення досвіду практичної роботи шляхом опитування та анкетування спортсменів, які займаються спортивним туризмом 2
           L Побудова методики професійної туристсько-спортивної підготовки майбутніх організаторів туристської роботи в інституті фізичної культури
           L Зміст моделі туристсько-спортивної підготовки студентів спеціальності "Фізичне виховання" спеціалізації "ОРТ" 2 3 4 5
      L Інтерактивні технології в освіті
           L Впровадження інтерактивних освітніх технологій в навчальний процес
           L Ступінь наукової розробки обраної тематики
           L Поняття «інтерактивні технології» 2 3
           L Методи інтерактивного навчання 2
           L Інтерактивні технології, як засіб демократизації навчального процесу 2 3 4
           L Застосування інтерактивних технологій — один із напрямків удосконалення навчально-виховного процесу 2 3 4 5 6 7
      L Тестування як засіб оцінки знань та вмінь студентів
           L Оцінка знань. Метод. Контроль. Результат 2
           L Основні вимоги до завдань тестів у вищій школі
           L Основні переваги перевірки знань студентів за тестами
           L Пропозиції щодо використання тестування у навчальному процесі 2
      L Онкогенетика : сучасний стан і перспективи розвитку
           L Історія розвитку онкогенетики та провідні вчені, які займалися цією проблемою 2 3
           L Сучасний стан онкогенетики, теорії виникнення пухлин та генетичні механізми виникнення пухлин 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
           L Географія раку та вплив чинників навколишнього середовища на онкологічні захворювання 2 3 4
           L Методи дослідження в онкогенетиці 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
      L Роль комп'ютерних технологій при навчанні іноземній мові
           L Технології, їх значення в навчально-виховному процесі
           L Інформаційно-технологічні нововведення і гуманізація навчально-виховного процесу в школі 2 3
           L Модернізація підготовки вчителів до проведення уроків з компютерною підтримкою 2 3 4
           L Нові інформаційні технології викладання англійської мови 2 3
      L Використання комп'ютера при літературознавчій пропедевтиці в початковій школі
           L Методична система проведення літературознавчої пропедевтики в початкових класах 2 3 4
           L Психолого-педагогічні основи використання прикладного програмного забезпечення для розробки дидактичних засобів при проведенні літературознавчої пропедевтики
           L Опис прикладного програмного забезпечення для створення дидактичних засобів
           L Конспекти уроків із використанням комп’ютерних дидактичних засобів 2 3
      L Педагогічний малюнок на класній дошці в роботі вчителя початкових класів
           L Короткі відомості історії застосування зображення крейдою на класній дошці 2 3 4
           L Художні зображальні матеріали для педагогічного малюнка 2
           L Технічні прийоми малювання крейдою на класній дошці 2
           L Методика ведення педагогічного малюнка на уроках образотворчого мистецтва. Методичне скерування педагогічного малюнка 2
           L Тематика малюнків на класній дошці 2
           L Робота крейдою на класній дошці на уроках декоративного малювання 2
           L Робота вчителя на уроках малювання з натури 2 3 4 5 6 7
           L Малюнок крейдою на уроках тематичного малювання 2 3 4
      L Технологія складання нестандартних задач з математики 2 3 4 5
      L Методика викладання українського народознавства в школі: зміст та завдання 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Можливості поєднання курсів "Фізичне виховання" та "Валеологія" з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу
           L Суть і функції міжпредметних зв'язків 2 3
           L Організаційно-педагогічні передумови здійснення міжпредметних зв'язків 2
           L Підготовка вчителя до здійснення міжпредметних зв'язків на уроці 2
           L Інтегративний зміст валеологічної освіти 2
           L Основні складові шкільного курсу “Валеологія” 2 3
           L Сучасні засоби занять фізичною культурою оздоровчої спрямованості 2 3 4 5 6 7 8
           L Зв`язок фізичної культури та валеології 2 3 4 5 6
           L Інтегровані завдання валеологічного змісту в шкільному курсі фізичної культури 2 3 4
      L Дидактичний проект підготовки робітника за фахом "Кравець 4 розряду" з поглибленою розробкою технологій навчання по темі: "Особливості конструювання двошовного рукава до пальто"
           L Визначення видів діяльності робітника 2 3 4
           L Проектування технологій навчання по темі «Особливості конструювання двошовного рукава до пальто» курсу 2
           L Проектування мотиваційних технологій навчання 2
           L Аналіз технічних і дидактичних засобів навчання 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Музична освіта в зарубіжних країнах
           L Теоретико-методологічні основи музичного виховання дітей та молоді
           L Естетичне та музичне виховання в країнах Сходу та Заходу: ретроспективний погляд 2
           L Форми й методи музичного виховання в Україні 2 3 4
           L Тенденції розвитку музичної освіти Німеччині та Швейцарії 2 3
           L Тенденції розвитку музичної освіти в Японії та Росії 2 3 4 5 6 7
      L Методи музичного виховання
           L Поняття про методи музичного виховання
           L Основні методи музичного виховання 2 3 4
           L Загальна характеристика методів та прийомів, що використовуються під час слухання музики 2 3 4
           L Інтерактивні методи на уроках музики 2 3
           L Використання методу моделювання 2 3
      L Методи оцінювання школярів на уроках зарубіжної літератури та літератур національних меншин
           L Функції оцінки
           L Мета вивчення зарубіжної літератури
           L Об’єкт вивчення зарубіжної літератури
           L Оцінювання результативності навчання учнів
           L Компетентності, як загальна здатність, що базується на знаннях, досвіді та цінностях особистості
           L Основні функції оцінювання
           L Уміння учнів
           L Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
           L Види оцінювання навчальних досягнень учнів
           L Тематичне оцінювання учнів
           L Експериментальна методика оцінювання на уроках літератури
           L Процес оцінювання учнів 2
           L Індивідуальний діагностичний лист «Оцінка - Відмітка»
           L Індивідуальний оціночний лист та його результативність
           L Коротка методична довідка, заснована на роботах Г. Цукерман 2
      L Нетрадиційні уроки як засіб виховання молодших школярів до української мови
           L Аналіз психолого-педагогічної літератури з досліджуваної проблеми 2 3 4
           L Нетрадиційні уроки у системі навчання мови учнів початкових класів 2 3 4 5
           L Стан досліджуваної проблеми в сучасній початковій школі 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Формування мотивування інформаційної сфери молодших школярів
           L Роль, сутність, структура мотиваційної сфери учня 2
           L Функції та роль мотивації у процесі навчання учнів 6 років 2
           L Особливості формування навчальної мотивації учнів 6 років 2
           L Методика формування шестирічних учнів до навчальної мотивації 2 3 4
           L Методика вивчення мотивів в навчанні учнів першого класу 2 3
           L Результати експериментального дослідження з формування навчальної мотивації шестирічних дітей 2 3 4 5 6 7 8
      L Формування правильності усного мовлення у майбутніх учителів початкових класів
           L Загальна характеристика комунікативних якостей мовлення в науково-педагогічній літературі 2 3 4 5 6 7
           L Теоретичні аспекти формування правильності мовлення майбутніх вчителів початкових класів 2 3 4
           L Основні типи помилок у майбутніх учителів початкових класів як наслідок порушення правильності мовлення 2
           L Практичні аспекти формування правильності мовлення у майбутніх учителів початкових класів 2 3 4 5
           L Вправи і завдання для формування правильності мовлення молодших школярів 2 3 4 5 6 7 8
      L В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти
           L В. Сухомлинський як представник передової вітчизняної педагогіки 2
           L Педагогічна освіта та її завдання у педагогічних працях В. Сухомлинського 2 3
           L Система формування особистості молодшого школяра у працях В. Сухомлинського 2
           L Використання здобутків В. Сухомлинського учителями масової початкової школи 2 3 4 5 6 7 8
      L Інноваційні технології навчання англійської мови та їх вплив на навчально-виховний процес 2 3
      L Методика навчання учнів 6-7 класів механізації обробітку ґрунту та внесення добрив
           L Поняття про ґрунт та фактори ґрунтоутворення
           L Будова, склад і властивості ґрунту 2
           L Водно-повітряний режим ґрунту
           L Загальні завдання обробітку ґрунту 2 3 4
           L Опір ґрунту знаряддям обробітку
           L Методичні розробки до теми "грунтообробні машини і знаряддя" та машин по внесенню добрив 2 3
      L Предмет і завдання педагогіки
           L Педагогіка: становлення, предмет, основні категорії
           L Становлення педагогіки 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Предмет педагогіки
           L Категорії педагогіки 2
           L Структура и основні завдання педагогіки 2 3
      L Запровадження магістерської програми "Педагогіка вищої школи" як передумова до підготовки кваліфікованих викладачів відповідно до вимог Болонського процесу
           L Проблеми сучасного суспільства у сфері освіті 2
           L Предмет і завдання педагогіки вищої школи 2 3 4
           L Обгрунтування потреби підготовки фахівців заявленого напряму 2 3
           L Болонський процес та його вплив на реформування освітньої системи України 2 3
           L Передумови до відкриття магістерської програми «Педагогіка вищої школи» у Національному технічному університеті «Харківский політехнічний інститут» 2
           L Зміст підготовки спеціаліста за магістерською програмою «Педагогіка вищої школи» у Національному технічному університеті «ХПІ» 2 3 4 5 6 7
      L Організація роботи з підручником на уроці як психолого-педагогічна проблема 2 3 4 5
      L Внесок І.О. Соколянського у розвиток тифлосурдопедагогіки
           L Етапи професійного шляху І.О. Соколянського 2
           L Експериментальні дослідження І.О. Соколянського з проблем навчання глухих і сліпоглухих дітей 2
           L Розвиток сліпоглухої дитини на домовленнєвому та первинному мовленнєвому етапах 2 3 4
           L Поняття „дитячої активності” в методиці І.О. Соколянського
           L Використання жестової мови у навчанні глухих та сліпоглухих 2
      L Творчі завдання як засіб формування пізнавальної активності старших дошкільників
           L Поняття пізнавальної активності в психолого-педагогічній літературі 2 3
           L Проблема розвитку пізнавальної активності дошкільників 2 3 4
           L Сутність, види, особливості творчих завдань для розвитку дітей старшого дошкільного віку 2 3
           L Виявлення рівня пізнавальної активності старших дошкільників 2 3 4 5
           L Умови формування пізнавальної активності старших дошкільників засобами творчих завдань 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
      L Пошук форм роботи волонтерів з дітьми
           L Історичні аспекти становлення різних форм соціальної підтримки і виховання дітей – сиріт в Україні 2 3 4
           L Особливості соціальної адаптації дітей в дитячих будинках і притулках 2
           L Волонтерський рух студентів вузу як форма педагогічного впливу на виховання дітей у притулку 2 3
      L Проблеми виховання дітей раннього віку в умовах родини. Форми надання педагогічної допомоги родині
           L Вікові етапи розвитку дітей за періодами 2 3 4
           L Особливості розвитку дітей раннього віку
           L Формування інтелектуальних і моральних почуттів, як основа необхідності і можливості виховання дітей з перших днів життя
           L Тісна взаємозалежність фізичного і психічного розвитку дітей у перші три роки життя
           L Особливості ВНД дітей перших трьох років життя 2
           L Завдання виховання дітей перших трьох років життя і специфіка їхньої реалізації в різних розділах виховної роботи 2 3 4
           L Поняття «госпіталізм», його причини і шляхи усунення 2 3
           L Роль сім’ї в розвитку мовлення дітей раннього віку 2
           L Проблеми виховання дітей раннього віку в родині 2
      L Засоби реалізації принципу доступності у навчальному процесі початкової школи
           L Реалізація принципів навчання в початковій школі як психолого-педагогічна проблема 2 3 4
           L Психолого-педагогічні передумови реалізації принципу доступності у навчальному процесі початкових класів 2
           L Шляхи та засоби реалізації принципу доступності у початкових класах 2
           L Стан проблеми реалізації принципу доступності у початковій школі у сучасних умовах 2 3 4 5
           L Методичні рекомендації щодо реалізації принципу доступності в навчальному процесі сучасної початкової школи 2 3 4 5 6 7 8
      L Виховання в учнів початкових класів гуманістичних цінностей у позаурочній діяльності 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
      L Фінансово-кредитні установи в ринковій економіці
           L Характеристика державних і суспільних вимог до реалізації економічної освіти
           L Професійне орієнтування учнів при вивченні економіки
           L Соціально-психологічні особливості групи навчання 2
           L Огляд організації позасистемної роботи з навчання економіки
           L Програма навчальної дисципліни «Економіка». Активізація і мотивація навчальної діяльності учнів при вивченні предмета 2 3
           L Модель засвоєння бази знань з теми. Проектування професійних умінь учнів 2 3 4 5
      L Методи, прийоми й засоби формування техніки читання іноземною мовою учнів початкової школи
           L Цілі навчання іноземній мові, поставлені для молодших школярів 2
           L Читання як компонент навчання іноземної мови 2
           L Психологічні особливості молодших школярів і формування навичок і умінь в читанні 2
           L Педагогічні вимоги навчання читання на початковому етапі
           L Характер і режими читання текстів 2 3
           L Труднощі навчання читання
           L Шляхи навчання читання 2
           L Прийоми і методи у навчанні нормативно - виразного читання тексту вголос 2 3 4
      L Роль класного керівника в організації дитячого колективу 2
      L Формування цінностей засобами художньої літератури у дітей старшого дошкільного віку
           L Цінності як психолого – педагогічна категорія 2 3 4
           L Особливості формування цінностей у дітей дошкільного віку 2 3 4
           L Роль художньої літератури у процесі формування цінностей у дітей дошкільного віку 2 3
           L Діагностика розвитку цінностей у старших дошкільників 2 3 4 5 6
           L Програма і методика виховання цінностей засобами використання художньої літератури 2 3 4 5 6
           L Значення та необхідність проведення інструктажу перед заняттями фізичного виховання 2
           L Види і вимоги проведення інструктажів 2 3 4 5
      L Розвиток музичних здібностей молодших школярів
           L Поняття про здібності 2
           L Якісна і кількісна характеристика здібностей
           L Види здібностей
           L Особливості музичного розвитку молодших школярів
           L Розвиток музикальності дітей
      L Пейзаж "Осіннє місто" та методика роботи над пейзажною композицією в загальноосвітніх школах
           L Історія розвитку пейзажного жанру 2
           L Аналіз образотворчих аналогів і джерел 2
           L Творча робота над художнім образом, композиційним і колористичним вирішенням 2 3 4 5
           L Мета і зміст пейзажного живопису в програмі загальноосвітньої школи 2 3
           L Методи вивчення пейзажного живопису в школі 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      L Використання комп'ютера для розвитку мовленнєвої діяльності молодших школярів
           L Розвиток мовлення молодших школярів як педагогічна проблема 2
           L Психолого-педагогічні аспекти використання комп’ютера для розвитку зв’язного мовлення 2
           L Опис прикладного програмного забезпечення для розробки дидактичних засобів для уроків розвитку мовлення 2 3
           L Конспекти уроків з розвитку зв’язного мовлення молодших школярів 2 3
      L Міжнародний день толерантності
           L Поняття толерантності
           L Державний рівень
           L Соціальні аспекти
           L Виховання
           L Готовність до дій 2 3 4 5
      L Екологічне виховання засобами народознавства
           L Педагогічні умови використання засобів народознавства в екологічному вихованні молодших школярів 2 3
           L Методика експериментального дослідження 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
      L Створення та шляхи поповнення матеріально-спортивної бази в школі
           L Створення матеріальної бази та боротьба проти травматизму в школі 2
           L Положення про спортивний зал загальноосвітнього навчального закладу 2 3
           L Забезпеченість шкіл матеріально-спортивною базою 2 3 4 5 6 7
           L Спортивні майданчики 2
           L Шляхи поповнення матеріально-спортивної бази
      L Дидактичні засади оцінювання навчальних досягнень старшокласників в умовах модульного навчання 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Інноваційні методи навчання на уроках зарубіжної літератури
           L Мета, завдання і зміст навчання зарубіжної літратури у старших класах 2 3
           L Психолого-педагогічні засади використання інноваційних технологій у вивченні зарубіжної літератури 2 3
           L Типи нестандартних уроків при вивченні у старших класах зарубіжної літератури 2 3 4 5 6 7
           L Використання інформаційних технологій на уроках зарубіжної літератури у старших класах 2 3 4
      L Взаємозв’язок навчання та розвитку учнів
           L Проблема взаємозв’язку навчання та розвитку учнів у психолого-педагогічні літературі 2 3
           L Сутність та зміст навчання в загальноосвітньому закладі 2 3 4
           L В.О. Сухомлинський про роль навчання в розвитку дітей 2
           L Головні особливості системи розвивального навчання 2
           L Реалізація принципів розвивального навчання 2 3 4
      L Система вищої освіти у Великобританії та принципи і шляхи її інтеграції до Болонського процесу
           L Історія університетів Великобританії
           L Сучасна система освіти 2 3
           L Підготовка бакалаврів технічного профілю в університетах Великобританії
           L Докторантура у Великобританії 2
           L На шляху до створення Європейської зони вищої освіти
      L Методика проведення уроків фізичного виховання в 1-4 класах
           L Особливості методики проведення уроків фізичної культури в 1-4 класах 2
           L Підготовка до уроку фізичної культури
           L Мета, завдання та критерії обліку успішності учнів початкових класів з фізичної культури в школі 2
           L Засоби на уроках фізичної культури в 1-4 класах 2
           L Завдання фізичного виховання школярів 1-4 класів
           L Оздоровче, освітнє і виховне значення рухливих ігор 2
      L Актуальність правового виховання дітей старшого дошкільного віку 2 3 4 5
      L Мовний етикет на уроках з розділу "Мова і мовлення"
           L Поняття про мовний етикет 2
           L Етикет і культура мовлення 2 3
           L Фразеологізми як засоби формування мовного етикету 2 3
           L Діалог як засіб формування мовного етикету молодших школярів 2
      L Способи організації навчання в спеціальних закладах для дітей з порушенням слуху
           L Мета і завдання з розвитку слухового сприймання на індивідуальних заняттях
           L Організація та методика проведення індивідуальних занять
           L Основні вимоги до проведення роботи з розвитку сприймання мовлення на слух 2
           L Зміст роботи на індивідуальних заняттях в підготовчому – V класах 1-го та 2-го відділень 2 3
           L Види роботи з розвитку мовленнєвого слуху на індивідуальних заняттях
           L Прийоми роботи, які використовуються на індивідуальних заняттях 2
           L Види і прийоми, які використовуються в процесі роботи із сприймання на слух зв’язних текстів 2
      L Ділова гра як засіб організації допрофільної підготовки з іноземної мови учнів 8–9-х класів основної школи 2
      L Шляхи формування пізнавальних інтересів учнів
           L Трактування поняття пізнавальних інтересів у науковій літературі 2
           L Критерії та показники пізнавального процесу 2
           L Дидактичні умови формування пізнавальних інтересів учнів на уроках вивчення біології 2 3
           L Вивчення стану проблеми формування пізнавальних інтересів учнів у практиці школи 2
           L Програма дослідно-експериментальної роботи по формуванню пізнавальних інтересів учнів на уроках біології 2 3 4
      L Стилі навчання та навчальні технології у діяльності викладача 2 3 4 5 6 7
      L Фізичне виховання молодших школярів у напрямку родина-школа
           L Історико-педагогічні аспекти проблеми 2 3 4 5 6 7 8
           L Українська сім’я – родина як виховний колектив 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Зміст і шляхи взаємодії родини та школи в організації фізкультурно-оздоровчої діяльності молодших школярів 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Прикладна спрямованість шкільного курсу математики
           L Елементи прикладної математики - один із найважливіших розділів шкільної алгебри 2
           L Прикладні задачі як засіб математичних компетентностей учнів 2 3 4 5
           L Математичне моделювання при розв’язуванні задач 2 3
           L Математичне моделювання як метод пізнання навколишнього світу 2 3 4
           L Абсолютна і відносна похибка наближеного значення числа 2
           L Дії над наближеними значеннями чисел
           L Перші відомості про статистику 2 3 4 5 6 7 8
      L Ейдетика. Використання символів на логопедичних заняттях
           L Ейдетика і формування правильної вимови звуків 2 3
           L Використання символів на логопедичних заняттях 2
           L Вплив розвитку дрібної моторики на формування мовлення дітей дошкільного віку 2
           L Розвиток рухливості органів артикуляційного апарату - важливий крок на шляху до правильного мовлення 2
      L Методика формування умінь говоріння учнів старших класів в умовах інтенсивного навчання
           L Комунікативні методики та їх методичні принципи 2 3 4
           L Методика інтенсивного навчання та вимоги та її організації 2
           L Розвиваючий аспект комунікативних методик навчання англійської мови старших школярів 2 3 4 5 6
           L Принципи колективної взаємодії активізації інтенсивного навчання в процесі навчання говоріння 2
           L Практична реалізація принципів інтенсивного навчання в процесі навчання говоріння старших школярів 2 3
           L Комплекс вправ для формування умінь говоріння старших школярів в умовах інтенсивного навчання англійської мови 2 3 4
           L Експериментальна перевірка методики формування умінь говоріння учнів старших класів в умовах інтенсивного навчання 2 3
      L Формування ціннісного ставлення студентів до фізичної культури
           L Фізичне виховання молоді в контексті суспільних трансформацій 2 3 4
           L Фізична культура як соціальне явище та складова навчального процесу 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
           L Особливості ставлення студентів до фізичної культури і спорту за традиційною та експериментальною організацією навчання
           L Експериментальне дослідження ставлень студентів до фізичної культури і спорту 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
           L Зміст та методика організації викладання навчального предмету "Фізичне виховання" на полімотивапійній основі 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Підвищення ціннісного ставлення майбутніх педагогів до фізичної культури під впливом формуючого експерименту 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
           L Вправи, що використовувалися при проведенні формуючого експерименту 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
      L Статеве виховання підлітків
           L Сутність поняття статевого виховання, особливості статевого виховання підлітків 2 3
           L Особливості статевого виховання підлітків різної статі 2
           L Педагогічні умови успішного статевого виховання підлітків 2
           L Досвід класного керівника у реалізації педагогічних умов статевого виховання підлітків 2 3
           L Роль директора школи в організації статевого виховання підлітків 2 3
           L Розробка тесту-бесіди
      L Народні традиції у вихованні учнів початкових класів
           L Феномен, національно культурні традиції українського народу 2 3 4
           L Педагогічний потенціал національно-культурних традицій українського народу 2 3
           L Багатство і різновидність традицій українського народу 2 3 4 5 6
           L Використання традицій українського народу у педагогічному досвіді вчителів початкових класів 2 3
           L Педагогічні умови використання традицій українського народу у вихованні молодших школярів 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Навчальна діяльність та її психологічні характеристики
           L Специфіка, особливості та структура навчальної діяльності
           L Основні вимоги до навчальної діяльності
           L Динаміка навчальної діяльності 2
           L Психологічне значення помилок
           L Психологія педагогічної оцінки 2
           L Основні теорії та концепції навчальної діяльності 2 3
      L Формування мотивації до занять фізичною культурою у молодших школярів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всього сторінок: 5008

Цікаве про педагогіку і навчання:

Поняття толерантності
Толерантність означає поважання, сприйняття та розуміння багатого різноманіття культур нашого світу, форм самовираження та самовиявлення людської особистості. Формуванню толерантності сприяють знання ...

Основні завдання педагогічного малювання
У практиці вчителя образотворчого мистецтва і початкової, і середньої школи часто використовується такий традиційний для школи вид графічної діяльності, як малюнок крейдою на класній дошці. Це поясню ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net