Мапа сайту

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Педагогіка

      L Методика проведення спостережень учнів за змінами в природі
           L Спостереження як метод навчання природознавства 2 3
           L Спостереження за природою в 1 та 2 класах 2
           L Спостереження за природою в 3 класі 2
           L Спостереження за природою в 4 класі 2 3 4 5
      L Учені-біологи України
           L Аналіз програми 6 – 11 класів з біології
           L Учені-біологи України, короткі відомості про них 2 3 4 5
           L Вивчення матеріалу на прикладі розробки даного уроку пропонуємо проводити в 11 класі при вивченні селекції рослин 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Розумове виховання: цілі, завдання, сутнісні характеристики процесу розумового виховання
           L Розумове виховання - складова теорії виховання всебічно розвиненої особистості 2
           L Навчання - найважливіший засіб розумовою виховання 2 3 4
           L Поєднання навчальної та трудової діяльності у розумовому вихованні 2
           L Самоосвіта підлітків 2 3
           L Педагогічне керівництво розумовим розвитком дитини 2 3 4
      L Інтерактивні методи навчання на уроках математики
           L Інтерактивні методи навчання на уроках математики 2 3 4 5 6
           L Позакласна робота з математики 2 3 4
      L Використання народознавчого матеріалу на уроках "Я і Україна" в початковій школі
           L Різноманітність жанрів усної народної творчості для дітей 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Використання відомостей народного календаря 2 3
           L Педагогічні умови ефективного використання народознавчого матеріалу в початковій школі 2 3 4
           L Методика використання народознавчого матеріалу під час вивчення курсу „Я і Україна" в 2 класі 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      L Характеристики навчально-виховних закладів для дітей з вадами
           L Історія розвитку встановлення навчально-виховних закладів 2 3 4 5 6
           L Україна на сучасному рівні розвитку спеціальної освіти 2 3
      L Технологія навчання іноземної мови на початковому рівні
           L Індивідуальні психологічні особливості молодших школярів 2
           L Особливості навчання шестирічних першокласників
           L Роль мотивації у вивченні іноземної мови на початковому етапі 2 3
           L Особливості навчання монологічному та діалогічному мовленню 2
           L Особливості навчання читанню 2 3
           L Особливості навчання письму 2
           L Особливості навчання аудіювання на початковому рівні 2 3
      L Письмо в букварний період
           L Психолого-педагогічні особливості процесу навчання письма шестирічних учнів
           L Організаційні й гігієнічні умови навчання письма 2
           L Характеристика рукописного шрифту для навчання письма шестирічних першокласників
           L Види робіт з письма в букварний період 2
           L Структура уроку письма на вивчення нової букви 2
      L Демократизація контрольно-оцінної діяльності у початковій школі
           L Оцінювання в історії розвитку педагогіки 2 3 4 5
           L Демократизація оцінювання у працях педагогів-новаторів 2 3 4 5
           L Демократичний напрям контрольно-оцінної діяльності на сучасному етапі розвитку психолого-педагогічної науки 2 3 4 5 6 7
           L Характеристика основних понять проблеми 2 3 4
           L Аналіз нормативних документів щодо забезпечення контрольно-оцінної діяльності в початковій школі 2 3 4 5 6 7 8
           L Забезпечення демократизації контрольно-оцінної діяльності в сучасній початковій школі 2 3
           L Система роботи по забезпеченню оптимальної контрольно-оцінної діяльності у навчальному процесі початкової школи 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Реалізація естетичного виховання шляхом використання методу стимулювання та корекції поведінки
           L Особливості естетичного виховання учнів
           L Стимулювання та корекція поведінки як ефективний метод в процесі естетичного виховання 2 3
      L Моніторинг систем управління якістю ВНЗ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
      L Впровадження сучасних інформаційних технологій в процес викладання правничої іноземномовної лексики 2 3 4 5
      L Форми організації дискусії в навчальному процесі 2
      L Статеве виховання молодших школярів
           L Теоретичний аналіз змісту статевого виховання школярів 2 3
           L Моделі статевого виховання 2
           L Особливості статевого розвитку молодших школярів 2
           L Здійснення статевого виховання учнів молодшої ланки
           L Розробка виховного заходу на тему «Формування статево-рольової диференціації молодших школярів» 2 3
      L Особливості навчання учнів різних освітньо-вікових категорій 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      L Етнокультура як механізм адаптації індивіда до навколишнього середовища 2 3 4
      L Уроки з комп'ютерною підтримкою
           L Психолого-педагогічні особливості проведення уроків в початкових класах 2 3
           L Переваги і недоліки використання комп’ютера 2 3
           L Практичне використання комп’ютера в початкових класах 2
           L Можливості використання комп’ютера для навчання молодшого школяра
           L Використання навчальних програм 2
      L Формування національної свідомості учнів у десятому класі в курсі вітчизняної історії
           L Дослідження проблем національного виховання 2 3 4
           L Державна національна програма «Освіта» — «Україна XXI століття» 2 3 4 5 6 7
           L Формування національної свідомості учнів у процесі вивчення доби національно-визвольних змагань 1917-1921 років 2 3
      L Значення народної пісні у вихованні патріотичних почуттів школяра
           L Вивчення української народної пісні в школі 2 3
           L Роль народної пісні в розвитку творчої активності учнів 2 3 4
           L Народна пісня як джерело дидактичних знань
           L Формування патріотичних почуттів засобами народної пісні 2 3 4
      L Виховна система В.О.Сухомлинського
           L Зміст та завдання викладання мистецтва в початковій школі
           L Творчий розвиток учнів початкової школи засобами мистецтва 2
           L Загальна характеристика виховної системи В.О. Сухомлинського 2
           L Педагогічні аспекти народної педагогіки В.О. Сухомлинського
           L Погляди Василя Сухомлинського на музичне виховання молодших школярів 2 3 4
      L Активізація пізнавальної діяльності учнів при вивченні курсу фізики
           L Теоретичні основи системи роботи вчителя фізики з активізації пізнавальної діяльності учнів 2
           L Розуміння учнями навчального матеріалу як умова активізації їх пізнавальної діяльності 2 3
           L Деякі прийоми розвитку логічного мислення учнів при вивченні нового матеріалу 2 3
           L Прийоми розвитку творчого мислення учнів при вивчені нового матеріалу 2 3
           L Дидактичні ігри на уроках фізики
           L Створення цікавих ситуацій на уроках фізики 2 3 4 5
      L Технологія особистісно-орієнтованого навчання в дошкільному навчальному закладі
           L Сутність поняття особистісно-орієнтованого навчання і виховання дітей дошкільного віку 2 3 4 5
           L Особливості підготовки руки дитини до письма в умовах особистісно-орієнтованого навчання 2 3 4 5 6
           L Визначення показників первинного рівня готовності руки дитини до письма 2 3 4 5
           L Впровадження особистісно-орієнтованого навчання в процес підготовки руки дитини до письма 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Агресивність дитини дошкільного віку як наслідок стилю батьківського виховання
           L Основні підходи до вивчення агресивної поведінки 2 3 4
           L Взаємозв`язок сімейного виховання і вікових особливостей агресивної поведінки у дітей 2
           L Профілактика агресивності у дітей дошкільного віку 2
           L Методи зниження агресивності у дітей дошкільного віку 2 3
      L Позакласна робота на уроках з математики в початковій школі
           L Особливості організації позакласної роботи з математики 2 3 4 5 6
           L Математична газета і математичний куточок в газеті 2
           L Математичні куточки в класах
           L Гурткова робота з математики 2
           L Математика на екскурсіях
           L Математичні вікторини, олімпіади 2
      L Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу
           L Загальні відомості про школу і навчальний процес 2
           L Характеристика сформованого класу та виявлення навчальних та психологічний можливостей учнів 2
           L Теоретичні відомості та аналіз виховного аспекту уроку 2 3 4
           L Аналіз міжпредметного уроку алгебра-інформатика 2 3 4
      L Ефективність проведення групової, фронтальної та індивідуальної форм організації навчання в початковій школі
           L Аналіз психолого-педагогічної літератури з даної проблеми 2
           L Розкриття поняття форми організації навчання 2 3 4
           L Вікові особливості учнів молодшого шкільного віку 2
           L Аналіз і використання існуючих форм організації навчання в початковій школі
           L Експериментальна перевірка ефективного використання різних форм організації навчання 2 3
      L Формування позитивного ставлення до здорового способу життя у молодших школярів на уроках природознавства
           L Взаємозв’язок здорового способу життя та процесу соціалізації особистості 2 3 4
           L Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя 2
           L Реалізація виховної мети в процесі пізнання природи 2
           L Вивчення природознавства у початкових класах
           L Формування мотивації до збереження та зміцнення здоров'я у молодших школярів на уроках природознавства 2 3 4
      L Школа козацько-лицарського виховання
           L Сучасна система виховання козака та берегині
           L Козацька педагогіка й сучасна освіта 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
           L Програма трансформації Адамівської школи у школу козацько-лицарського виховання 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
           L Навчальний план школи козацько-лицарського виховання 2 3 4
           L Програма курсу «Козаче військове мистецтво» 2 3 4
           L Програма курсу «Історія козацької культури» 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
           L Історична необхідність відродження і утвердження дитячого, юнацького і молодіжного руху на козацько-лицарських традиціях 2 3
           L Ідеологічні і науково-теоретичні засади діяльності «Молодої Січі» 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
           L Загальна структура державно-громадського управління адамівською школою козацько-лицарського виховання 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
           L Козацька військова справа. Військово-патріотичне виховання 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
           L Козацькі навчальні заклади задністров’я 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
           L Державні документи про козацтво 2 3 4 5 6 7 8
           L Напрямки та форми діяльності Українського козацтва 2 3 4
           L Структура та органи управління Українського козацтва 2 3 4 5
           L Кошти і майно Українського козацтва
           L Правовий статус Українського козацтва
           L Припинення діяльності Українського козацтва 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Документи міністерства освіти і науки україни щодо козацтва 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
           L Шляхи впровадження козацької педагогіки 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
      L Формування національної свідомості засобами народної педагогіки
           L Національна система навчавння та виховання в Україні 2 3 4 5 6
           L Народна педагогіка – першооснова національної системи навчання та виховання 2 3 4 5 6
           L Національні та загальнолюдські духовні цінності, шляхи і засоби їх формування 2 3 4 5
           L Етнопедагогічні засади формування національної свідомості молоді 2 3 4 5 6
           L Рідне слово, рідна мова в національній і загальнолюдській свідомості 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Роль української літератури у формуванні національно-свідомої особистості 2 3 4 5
           L Матеріали експериментального дослідження роботи 2 3 4 5
      L Дослідження асортименту клумбових рослин в озелененні м. Харкова
           L Визначення та класифікація клумбових рослин 2
           L Історія озеленення з використанням клумбових рослин 2
           L Фізико-географічні умови району досліджень. Клімат 2
           L Декоративні рослини що зростають на клумбах м. Харкова 2 3 4 5 6 7 8
           L Участь окремих клумбових рослин у вивчених клумбових композиціях 2 3
           L Однорічники – складова частина озеленення дендропарку
           L Пізнавальна діяльність учнів та особливості її активізації під час вивчення шкільної біології 2 3 4 5 6 7
           L Значення покритонасінних у природі та житті людини 2 3 4 5
      L Групові форми занять з учнями на уроці хімії
           L Змісті і функції групової навчальної діяльності школярів 2 3 4
           L Впровадження групової діяльності у навчальний процес та оцінка її результатів 2 3 4
           L Групова робота при проведенні нетрадиційного уроку з хімії 2 3
      L Дидактична гра як засіб навчання іноземних мов молодших школярів
           L Теоретичні засади використання дидактичної гри у процесі навчання іноземних мов учнів початкової школи 2 3 4 5 6 7
           L Функції гри як засобу навчання молодших школярів 2 3 4 5
           L Дидактичні принципи використання дидактичної гри у навчанні іноземних мов 2 3 4 5
           L Психологічні передумови навчально-ігрової діяльності молодших школярів 2 3 4 5 6 7 8
           L Модель процесу навчання іноземних мов молодших школярів із використанням педагогічної технології дидактичної гри 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Умотивування навчальної діяльності школярів засобами дидактичної гри 2 3 4 5 6
           L Дидактичні умови використання ігор на уроках іноземних мов у початковій школі 2 3 4
           L Експериментальна перевірка ефективності використання педагогічної технології дидактичної гри у процесі навчання іноземних мов 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
      L Сучасні прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів при вивченні математики у школі
           L Поняття пізнавальної діяльності 2
           L Активізація пізнавальної діяльності 2
           L Інтерактивне навчання як сучасний напрям активізації пізнавальної діяльності учнів 2
           L Групова навчальна діяльність 2
           L Дискусія як метод групової взаємодії 2
           L Ігрова форма навчання 2
           L Методичні рекомендації щодо використання інтерактивного методу навчання на уроках математики 2
           L Методика застосування групового методу навчання 2
           L Методика проведення ігрового навчання 2
           L Організація роботи учнів на основі кейс-технології 2 3 4
      L Використання ігрових форм роботи на уроках музичного мистецтва в школі
           L Творчі аспекти розвитку здібностей молодших школярів у процесі ігрової діяльності 2 3 4 5 6 7
           L Методика застосування творчих ігор у музично-естетичному вихованні молодших школярів 2 3 4 5 6
      L Інтерактивне моделювання у шкільному курсі фізики 2 3
      L Сучасні комп`ютерні технології в навчанні
           L До історії виникнення проблеми комп'ютеризації учбового процесу
           L Сучасний стан практичної комп'ютеризації процесу навчання
           L Методи організації навчання із застосуванням персонального комп'ютера 2
           L Навчання на відстані - що це таке
           L Дистанційне навчання. Підходи до рішення проблеми
           L Технолого-економічні аспекти проблеми дистанційного навчання 2
           L Досвід використання комп'ютерний технологій для навчання інформатиці незрячих дітей
           L Переваги і недоліки комп'ютерних повчальних систем
           L Специфіка психологічного сприйняття студентами комп'ютерних технологій в навчанні
      L Професійна мотивація 2 3 4
      L Соціальні аспекти реформування системи вищої освіти в Україні
           L Освіта як соціальний інститут 2
           L Функції освіти в суспільстві
           L Соціальні функції системи освіти 2
           L Функції освіти в економічно-виробничій сфері 2
           L Функції освіти в сфері культури
           L Функції освіти в соціально-політичній сфері
           L Система Вища освіта в Україні 2 3 4
           L Болонський процес – структурна реформа вищої освіти на європейському просторі 2 3
           L Якість освіти як мета реформування 2 3 4 5 6
           L Реформування системи вищої освіти в Україні: ризики та перспективи 2 3 4 5 6
           L Аналіз санітарно-гігієнічних умов праці 2
           L Техніка безпеки в приміщенні відділу
           L Інформаційне забезпечення на підприємстві 2 3 4 5 6 7
      L Роль практичних методів у навчально-виховному процесі
           L Історичний аспект розвитку питання 2 3 4
           L Теоретичні положення сучасного стану застосування практичних методів навчання 2 3 4 5 6
      L Історія, становлення та розвиток Кричунівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
           L Історія школи 2
           L Діяльність дитячої громадської організації – школи-родини «Соняшник» 2
      L Формування здорового способу життя молодших школярів
           L Сучасні підходи до визначення змісту і структури здорового способу життя 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Визначення поняття „здоров`я” людини, його компоненти та передумови 2 3
           L Визначення здорового способу життя та його формування 2
           L Досвід вивчення здорового способу життя 2 3 4 5 6
           L Формування здорового способу життя засобами фізичної культури 2 3 4 5
           L Рівень соматичного здоров’я учнів початкових класів
           L Рівень фізичної підготовленості учнів молодших класів 2
      L Методологія розробки та проведення уроків з "Основ галузевої економіки"
           L Дидактичне проектування за темою навчальної дисципліни 2 3 4 5 6 7
           L Рекомендації з удосконалення дидактичного проекту
           L План виховної роботи групи учнів ПТНЗ
           L Розробка двох виховних заходів
           L Аналіз відвідуваного виховного заходу
           L Щоденник педагогічних спостережень за учнями 2
           L Загальний висновок про проведену виховну роботу
           L Сценарій виховного заходу "Інвестування та фінансування" 2 3
      L Інтерактивні педагогічні форми і методи викладання географії
           L Поняття інтерактивного навчання та інтерактивних методів
           L Інтерактивне навчання в системі нових освітніх технології 2
           L Особливості застосування інтерактивних методів та технологій на уроках географії 2 3 4 5
      L Формування іншомовної міжкультурної комунікативної компетенції елементарного рівня. Навчання транскрипційних навичок письма учнів 4класу
           L Формування комунікативної компетенції 2
           L Формування міжкультурної та соціокультурної компетенції 2
           L Мультимедійні технології для розвитку здатності до міжкультурної комунікації
           L Формування комунікативної компетенції у дітей 2
           L Іноземну мов у краще починати вивчати в молодшому віці
           L Особливості викладання англійської мови для цільової аудиторії віком 9-10років 2 3
           L Етапи вивчення англійської мови
           L Лінгвокраїнознавчий аспект 2
           L Навчання фонетичної транскрипції і навчання вимови учнів 4 класу 2
           L Як зацікавити дитину читати на англійській мові
      L Шляхи підвищення ефективності занять з фізичного виховання дітей дошкільного віку
           L Планування навчального матеріалу з фізичної культури
           L Розподіл програмного матеріалу з фізичної культури у перспективному плані 2
           L Оперативне планування з фізичної культури 2 3
           L Фізкультурне обладнання групової кімнати та його роль у підвищенні ефективності проведення занять
           L Обладнання фізкультурного залу
           L Обладнання фізкультурного майданчика 2 3
           L Способи організації дітей на заняттях з фізичної культури 2 3
           L Керівництво самостійною руховою діяльністю дітей 2 3
           L Режим дня дитини 2
      L Проектирование урока по теме: "Фрезерование уступов набором фрез"
           L Анализ программы производственного обучения
           L Перечень учебно-производственных работ 2
           L Детальная программа производственного обучения
           L Проектирование учебного занятия 2 3
           L Деятельность мастера по развитию творческого потенциала 2
      L Формування народознавчих знань та вмінь учнів 2 3 4 5 6
      L Нестандартні уроки в молодших класах
           L Урок – основна форма навчання в школі
           L Необхідність вдосконалення уроку
           L Нестандартний урок – один із шляхів удосконалення форм організації навчання
           L Система нетрадиційних уроків
           L Інтегровані уроки, їх особливості
           L Взаємозв’язок традиційних і нетрадиційних форм організації навчання в сучасній школі
           L Аналіз проведення нестандартних типів уроків вчителями Аннівської неповної середньої школи І-ІІ ступенів
           L Аналіз проведеного експерименту щодо ефективності нестандартних типів уроків 2
      L Методика роботи над науково-художніми текстами у початкових класах
           L Значення науково-художніх творів у розвитку учнів 2 3 4 5
           L Психологічні особливості сприйняття науково-художнього твору молодшими школярами 2 3 4
           L Підготовчі вправи як засіб усвідомленого сприйняття науково-художнього твору 2 3 4
           L Особливості сприйняття науково-художнього твору учнями третіх класів 2 3
           L Організація і зміст експериментального навчання 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      L Моральне виховання школярів
           L Поняття та завдання морального виховання 2 3
           L Роль вчинку та позитивного прикладу в морально-етичному вихованні школярів 2
           L Виховання культури поведiнки учнів 2 3
           L Виховання дисциплiнованостi та вiдповiдальностi 2
           L Шляхи попередження та подолання моральних деформацій школярів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      L Морально-етичне виховання школярів
           L Вплив духовенства на розвиток музичного відродження 2 3 4 5
           L Шкільні закони другої половини ХІХ століття і релігійно-моральне виховання 2 3 4 5
           L Розвиток засад релігійно-морального виховання в діяльності західноукраїнських композиторів 2 3 4 5 6 7
           L Аналіз музично-педагогічної спадщини з релігійно-морального виховання 2 3 4 5 6 7
      L Жінки в історії України 2 3 4 5 6 7
      L Підготовка руки дитини до письма
           L Закономірності формування рухових навичок у дітей, загальні організаційні та методичні настанови, щодо навчання письма
           L Основні групи навичок письма
           L Вправи для підготовки руки 2
           L Графічні навички
           L Основні завдання 2
           L Вимоги до написання букви 2 3 4 5 6
           L Умови навчання каліграфічного письма 2
           L Поза під час письма
           L Уміння тримати ручку
           L Положення зошита
      L Процес навчання діалогічному мовленню
           L Характеристика діалогічного мовлення
           L Мета, зміст і засоби навчання діалогічному мовленню на іноземній мові 2
           L Процес навчання мовленню 2 3
           L Мовні вправи, контроль і оцінка вмінь в діалогічному мовленні 2 3 4
      L Активізація пізнавальної діяльності учнів
           L Активізація пізнавальної діяльності 2
           L Рівні пізнавальної активності
           L Принципи активізації пізнавальної діяльності учнів
           L Принцип дослідження проблем, що вивчаються 2
           L Способи активізації пізнавальної діяльності при викладанні економіки
           L Методи активізації пізнавальної діяльності учня 2
           L Прийоми активізації пізнавальної діяльності 2
           L Розробка перспективно-тематичного плану по економіці 2 3 4 5
      L Музична освіта в Японії та Україні
           L Теоретико-методологічні основи музичного виховання дітей та молоді
           L Естетичне та музичне виховання в країнах Сходу: ретроспективний погляд 2 3
           L Тенденції розвитку музичної освіти в Японії 2 3
           L Форми й методи музичного виховання в Україні 2 3 4
           L Порівняльний аналіз музичної освіти в Японії та Україні
      L Методи контролю і самоконтролю навчання 2 3 4
      L Розвиток міжособистісних стосунків у дітей старшого дошкільного віку у процесі ігрової діяльності
           L Аналіз дефініції міжособистісні стосунки. Особливості, види прояву у дошкільників 2 3
           L Шляхи і методи розвитку міжособистісних стосунків у дітей старшого дошкільного віку 2
           L Гра, як засіб розвитку міжособистісних стосунків у старших дошкільників 2
           L Вимірювання первинного рівня сформованості міжособистісних стосунків в експериментальній і контрольній групі
           L Методика розвитку міжособистісних стосунків засобами ігрової діяльності 2 3 4 5 6 7
      L Патріотичне виховання підлітків та юнаків
           L Патріотичне виховання підлітків та юнаків: мета, завдання, принципи 2 3
           L Вікові особливості підлітків та юнаків та їх застосування педагогом
           L Краєзнавча робота та дисципліна як форма патріотичного виховання 2
           L Програма національно-патріотичного виховання
           L Структура нового шкільного самоврядування
           L Завдання вчителів, що мають бути впровадженні через дану програму 2 3
      L Виховання колективізму на уроках трудового навчання в початкових класах
           L Методологічні основи дослідницької роботи 2 3 4 5
           L Колективізм як засіб підвищення ефективності уроку трудового навчання 2 3 4 5
           L Експериментальне дослідження особливостей формування колективізму на уроках трудового навчання в початкових класах 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
           L Обґрунтування дієвих форм і методів формування колективізмуна уроках трудового навчання в початкових класах 2 3 4
      L Застосування нормативно-правових актів на уроках права
           L Вивчення нормативно-правових актів
           L Фрагменти уроків з використанням нормативно-правових та міжнародно-правових актів 2 3 4 5 6
      L Залізо та його сполуки на уроках хімії
           L Шляхи й засоби підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії 2
           L Головні методичні ідеї
           L Особливості використання опорних конспектів-схем на уроках хімії в спеціалізованих класах 2 3 4 5
           L Тренінгові методики у вивченні хімії за лекційно-семінарською системою 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Психолого-педагогічні викладання хімії у спеціалізованих класах 2
           L Дидактичні основи навчання хімії у спеціалізованих класах. Розробка уроків-модулів з теми “Залізо та його сполуки” 2 3
           L Ферум. Будова атома Феруму. Фізичні властивості заліза 2 3
           L Ферум в природі. Одержання заліза в лабораторії та промисловості 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Сплави заліза: чавун і сталь. Застосування сплавів і сполук Феруму 2 3 4 5 6 7
           L Хід та організація дослідження у класах з поглибленим вивченням хімії 2 3 4
           L Хід та організація дослідження в фізико-математичних класах
      L Сімейне виховання
           L Інтерактивна міні-лекція 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
           L Типові порушення сімейного виховання 2 3
      L Методика і організація занять із дітьми, які мають враження слуху
           L Діти, які мають враження слуху
           L Причини порушення слуху
           L Проблема втрати або зниження слуху
           L Електронні прилади для нечуючих 2
           L З'ясування вчителем особистості хворої дитини
           L Розвиток інтересів у глухих дітей
           L Фізичний розвиток і загартування дітей з вадами слуху 2
           L Фізичне виховання слабочуючих дітей. Рекомендовані вправи 2 3
           L Інтеграція молоді з ураженням слуху у сучасне суспільство через спорт
           L Вплив плавання на хворих дітей 2 3 4
           L Етапи розвитку спортивного руху нечуючих України 2
      L Емпатія у педагогічному спілкуванні 2 3
      L Стандарти системи освіти України та Великої Британії
           L Нормативно-правова база розвитку освіти в Україні 2 3 4
           L Реформування системи освіти Великобританії 2
           L Стандарти вищої освіти 2
           L Стандарти регламентовані законом України «Про вищу освіту» 2
           L Якість та контроль системи освіти Великобританії 2
      L Методика формування загально трудових вмінь танавичок учнів
           L Аналіз літературних джерел з проблеми формування і розвитку загальнотрудових умінь і навичок в учнів 5-9 класів 2
           L Педагогічна сутність проблеми формування і розвитку загальнотрудових умінь і навичок в учнів 5-9 класів при вивченні модуля “Проектування та виготовлення виробів з металу” 2 3 4
           L Розробка методики формування загально трудових вмінь і навичок учнів загальноосвітньої школи 2
           L Планування занять з трудового навчання 2 3 4 5 6 7
      L Сучасні технології професійного навчання
           L Блочно-модульна система навчання
           L Модульно-рейтингове навчання 2
           L Інтерактивні технології навчання
      L Суть професійного самовиховання майбутніх соціальних педагогів
           L Проблема підготовки майбутніх соціальних педагогів у контексті неперервної освіти 2 3 4
           L Становлення особистості студента як суб`єкта навчально-професійної діяльності 2
           L Технологія професійного самовиховання майбутніх соціальних педагогів 2 3 4
      L Готовність педагога до інноваційної професійної діяльності
           L Готовність до інноваційної діяльності як важлива професійна якість педагога 2 3 4
           L Структура готовності до інноваційної педагогічної діяльності 2 3
           L Розвиток інноваційної поведінки педагога 2 3 4
      L Ефективність організації та проведення культурно-дозвіллєвої діяльності дітей
           L Сутність терміну «Дозвілля» та «Культурно-дозвіллєва діяльність» дітей у контексті сучасного життя 2
           L Специфіка дозвілля дітей та його організації
           L Сутність “організації” дитячого дозвілля 2
           L Установи культурно-дозвіллєвого призначення 2 3
           L Організація сімейного дозвілля дітей 2
      L Формування у молодших школярів самостійності в процесі роботи з дитячою книжкою
           L Стан теорії питання самостійної роботи в психолого-педагогічній літературі 2 3 4 5 6 7 8
           L Формування у молодших школярів самостійності як риси особистості 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
           L Експериментальне дослідження самостійності молодших школярів як необхідного елементу самоосвіти 2 3 4 5 6 7 8
           L Завдання, що вчать учнів правильно орієнтуватися у груш запропонованих книг
           L Завдання, розраховані на виявлення якості самостійного читання твору дітьми
           L Завдання для самостійної роботи учнів у процесі позакласного читання 2
           L Перевірка ефективності формування самостійності молодших школярів як необхідного елементу самоосвіти в експериментальному дослідженні 2 3 4 5 6
      L Дидактичне проектування підготовки фахівця і технологій навчання по одній із тем спеціального теоретичного або практичного курсу
           L Аналіз професійної діяльності фахівця 2
           L Формування кваліфікованої характеристики фахівця 2 3
           L Розробка змісту професійної підготовки фахівця 2
           L Проектування технологій навчання по темі «проведення та кріплення похилих гірничих виробок» 2
           L Аналіз базових умов навчання. Вибір способів формування базових знань 2
           L Проектування мотиваційних технологій навчання
           L Проектування технологій формування ООД 2
           L Проектування технологій формування ІД 2
           L Складання перспективно-поурочному плані викладу теми «Проведення та кріплення похилих гірничих виробок» 2
      L Підвищення ефективності самостійної роботи студентів, як проблема вищої школи
           L Самостійна робота студентів 2
           L Формування позитивної мотивації студентів до виконання самостійної роботи 2
           L Керування пізнавальною діяльністю студентів 2
           L Стимули активізації пізнавальної діяльності студентів 2 3
      L Шкільні навчальні екскурсії
           L Сутність екскурсії
           L Види екскурсій
           L Педагогічні можливості екскурсій 2
           L Етапи проведення екскурсії 2 3 4 5
           L Аналіз програми і підручників щодо їх спрямованості та проведення екскурсій 2 3 4
           L З досвіду роботи вчителів 2 3 4 5
      L Техніка безпеки на уроках фізичного виховання
           L Загальні положення техніки безпеки на уроках фізичного виховання
           L Інструкції що до техніки безпеки на уроках фізичного виховання 2 3
           L Правила техніки безпеки під час виконання фізичних вправ 2
      L Соціологічний аналіз вищої освіти
           L Cоціологічний аналіз вищої освіти: трансформація її соціальних цілей та завдань 2 3 4 5
           L Нова парадигма освіти, її основні витоки 2 3 4
      L Роль самовиховання вчителя у формуванні його особистості
           L Роль самовиховання у системі підготовки майбутнього вчителя
           L Умови і чинники професійного самовиховання майбутніх вчителів 2 3 4 5
           L Самовиховання і професійний ріст учителя
      L Формування культури мовлення дітей дошкільного віку
           L Культура мовлення як лінгво-дидактична проблема 2 3
           L Культура спілкування та мовленнєвий етикет 2 3
           L Характеристика основних ознак культури мовлення 2
           L Культура мовлення вихователів дошкільників закладів освіти як необхідна передумова засвоєння старшими дошкільниками формул мовленнєвого етикету
           L Українська народна казка як засіб розвитку мовлення дітей 2 3 4 5 6 7
           L Види українських народних казок 2
           L Дослідження проблеми формування культури мовлення в теорії дошкільної освіти
           L Аналіз програм та методичних посібників для дошкільних навчальних закладів 2
           L Стан формування культури мовлення дітей у практиці дошкільної освіти 2 3
           L Характеристика культури мовлення старших дошкільників 2 3
           L Лінгводидактична модель формування культури мовлення дітей старшого дошкільного віку засобами українських народних казок 2
           L Методика формування культури мовлення дітей старшого дошкільного віку 2 3
           L Порівняльна характеристика рівнів засвоєння формул культури мовлення дітьми старшого дошкільного віку на етапі констатувального і порівняльного експерименту 2 3
      L Врахування особливостей психічного, фізичного і соціального розвитку дитини у дошкільному віці під час організації педагогічного середовища у системі "Дитина-група однолітків"
           L Особистісно-орієнтований підхід. Програма «Я у світі» 2
           L Підходи до освіти в ранньому дитинстві
           L Три основні приципи програми «Я у світі»
           L Створення активного навчального середовища 2 3 4 5 6 7
      L Нетрадиційні інструменти оцінювання навчальних результатів
           L Мета і сутність портфоліо 2 3 4 5
           L Розмаїтість типів та видів портфоліо – неоднозначність терміна 2 3 4
           L Концепція електронного портфоліо 2 3
           L Методи формування креативних умінь старшокласника в освітньому процесі 2 3 4
           L Сутність, значення та різновиди есе 2 3 4 5
           L Методичні рекомендації по написанню есе 2 3 4 5
      L Розвиток зв’язного мовлення учнів початкових класів на уроках української мови
           L Формування мовних умінь і навичок на основі психолінгвістичних рекомендацій
           L Причинно – наслідкові зв’язки та способи їх вираження у мовленні дітей
           L Формування у молодших школярів навичок побудови творів-розповідей, описів, роздумів 2 3
           L Співвідношення допомоги вчителя і самостійної роботи при написанні творів і переказів 2 3 4
           L Вивчення особливостей текстів різних стилів мовлення методом тренувальних вправ 2 3 4
      L Проектування перспективи розвитку освіти відповідно до фаху студента 2 3
      L Формування у другокласників умінь розв’язувати складені задачі
           L Роль задач у початковому курсі математики 2 3 4 5 6 7
           L Проблема формування вмінь у другокласників розв’язувати складені задачі 2 3 4
           L Пропедевтична робота до введення складених задач 2 3 4 5
           L Ознайомлення учнів зі складеними задачами 2 3 4
           L Розвиток умінь розв’язувати складені задачі 2 3 4 5 6
           L Організація і зміст експериментального дослідження, аналіз його ефективності 2 3 4 5 6 7
      L Вплив емоційної нестабільності на навчальну діяльність молодших школярів
           L Особливості формування процесу навчально-виховної діяльності емоційно нестабільних дітей молодшого шкільного віку 2 3
           L Проблеми формування процесу навчально-виховної діяльності емоційно нестабільних дітей молодшого шкільного віку 2 3 4 5
           L Діагностика особливостей мислення емоційно нестабільних дітей молодшого шкільного віку 2
           L Характеристика системи методів навчальної діяльності емоційно нестабільних дітей молодшого шкільного віку 2 3
           L Особливості гностико-конативної складової процесу навчальної діяльності емоційно нестабільних дітей молодшого шкільного віку 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      L Центри хореографічної освіти сучасної України
           L Хореографічна освіта як чинник формування національної свідомості 2 3
           L Принципи сучасної професійної освіти майбутніх вчителів хореографії 2 3 4
           L Особливості професійної підготовки майбутніх вчителів-хореографів у системі педагогічної освіти 2 3 4 5
           L Географічні центри хореографічної освіти сучасної України 2 3 4
      L Діалогічне мовлення
           L Комунікативно орієнтоване навчання і його основні принципи
           L Організація і методика проведення інформативних бесід про події з життя школярів як основної форми прояву реально-інформативної комунікації 2 3
           L Що таке спілкування 2
           L Суть і характеристика діалогічного мовлення 2 3 4
           L Етапи навчання діалогічного мовлення
           L Труднощі оволодіння діалогічним мовленням
      L Сучасні проблеми малокомплектної школи
           L Особливості планування навчального процесу 2 3
           L Специфіка побудови уроків у класах-комплектах 2 3 4
           L Варіанти структури уроків у класах-комплектах 2
           L Організація виховної роботи в малокомплектній школі 2 3
           L Типові труднощі малокомплектних шкіл
           L Основні проблеми сучасної малокомплектної школи 2 3
           L Особливості побудови навчально-виховного процесу
           L Майбутнє малокомплектної школи: пріоритети розвитку 2 3
      L Вища освіта у Естонії. Порівняльна характеристика з Україною
           L Необхідність дозволу на проживання з метою навчання у Естонії
           L Університети у Естонії
           L Стипендії на навчання у Естонських навчальних закладах
           L Порівняльна характеристика освіти в Естонії і Україні 2 3
      L Навчання як головний шлях до освіти
           L Елементи організації навчання
           L Методи навчання та їх класифікація
           L Форми організації занять
           L Контроль навчального процесу
      L Застосування педагогічної технології реалізації міжпредметних зв'язків у навчальному процесі
           L Вимоги до педагогічної діяльності 2
           L Поняття «педагогічна технологія» 2
           L Пошуки нових підходів та їх впровадження 2
           L Проблеми структури педагогічної технології 2
           L Умови впровадження педагогічної технології реалізації міжпредметних зв'язків у навчальний процес 2 3 4 5
      L Формування поняття "птахи" на основі екологічних знань
           L Екологічне виховання – невід’ємна складова освіти 2
           L Педагогічні умови екологічного виховання
           L Організація екологічної освіти
           L Теорія розвитку понять
           L Біологічні поняття 2
           L Розвиток умінь
           L Методика розвитку понять 2
           L Формування поняття “Птахи” на основі екологічних знань 2 3 4 5 6
      L Формування умінь молодших школярів розв’язувати складені задачі
           L Математичні задачі у початковій школі як педагогічний засіб 2 3
           L Психолого-педагогічні передумови використання задач у початковій школі 2 3
           L Стан досліджуваної проблеми у теорії і практиці навчання математики 2 3
           L Методичні підходи до опрацювання складених задач 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
      L Особливості форм і методів навчання молодших школярів з урахуванням психічного розвитку дитини
           L Особливості навчальної діяльності молодших школярів 2 3
           L Спільна навчальна робота молодших школярів як чинник їх розумового та соціального розвитку 2 3
           L Врахування індивідуально-типологічних особливостей молодших школярів у навчально-виховному процесі
           L Темперамент в індивідуальному стилі діяльності молодшого школяра 2
           L Розвиток пізнавальних інтересів дітей молодшого шкільного віку 2
      L Використання технік декоративного розпису у формуванні творчої особистості на уроках образотворчого мистецтва
           L Історія розвитку декоративного мистецтва 2 3 4
           L Специфіка зображення природних об’єктів у декоративному розписі 2
           L Петриківський розпис у роботах видатних майстрів
           L Використання техніки розпису на уроках з образотворчого мистецтва 2
           L Розвиток умінь декоративного розпису в ході навчального процесу 2
           L Контрольний експеримент. Порівняльний аналіз констатувального і контрольного експериментів 2 3 4 5 6
      L Бінарний урок-подорож з української мови та природознавства на тему "Загальне поняття про дієслово як частину мови. Тварини лісу" 2 3 4
      L Загальна характеристика системи освіти США 2 3
      L Формування у молодших школярів організаційних умінь і навичок
           L Організаційні уміння і навички: дефініції поняття 2 3 4 5
           L Способи формування організаційних умінь і навичок 2 3 4 5 6
           L Стан даної проблеми в масовому педагогічному досвіді 2 3 4 5
           L Дослідно-експериментальна перевірка ефективності формування організаційних умінь і навичок 2 3 4 5
      L Стандартизований контроль знань
           L Суть основні риси, дидактичні можливості стандартизованого контролю знань 2 3 4 5 6 7
           L Кібернетичний підхід до навчання 2 3 4 5
           L Форми, методи і засоби реалізації стандартизованого контролю знань, умінь і навичок з математики в початкових класах 2
           L Функції оцінки, як результату перевірки знань, умінь і навичок учнів. Норми оцінок 2 3 4
           L Перевірка знань, умінь і навичок учнів за допомогою самостійних, письмових контрольних робіт, листів 2
           L Технічна реалізація стандартизованого контролю знань
      L Навчання іноземним мовам 2 3 4
      L Особливості технології індивідуального навчання 2 3 4
      L Структура науково-дослідницької діяльності студентів у вищому навчальному закладі
           L Організація науково - дослідницької діяльності студентів 2
           L Актуальність і доцільність дослідження науково - дослідницької діяльності студентів 2 3 4
           L Науково – дослідницька діяльність студентів – одна із основних чинників підготовки висококваліфікованих кадрів 2 3
      L Формування в учнів умінь розв’язувати задачі на рух
           L Роль задач у початковому курсі математики 2 3 4
           L Місце задач на рух у системі складених задач 2 3 4 5
           L Аналіз системи задач на рух у початковому курсі математики 2
           L Методика розв’язування задач на рух 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
           L Організація і зміст експериментального дослідження, аналіз його ефективності 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Стан фізичного розвитку дітей середнього шкільного віку
           L Анатомо-фізіологічні і психологічні особливості підліткового періоду 2 3 4
           L Статеве дозрівання як особливість фізичного розвитку підлітків
           L Акселерація у період середнього шкільного віку
           L Психологічний аспект підліткового періоду
           L Аналіз методів визначення фізичного розвитку середніх школярів 2 3 4 5 6 7
      L Написання орфограм в коренях, префіксах і суфіксах 2 3 4 5 6
      L Театралізовані ігри як засіб розвитку творчих здібностей першокласників на уроках музики
           L Розвиток творчих здібностей дітей як педагогічна проблема 2 3 4 5
           L Загальна характеристика театралізованих ігор як методу розвитку творчих здібностей молодших школярів 2 3 4 5
           L Методика розвитку творчих здібностей учнів 6-річного віку в процесі використання театралізованих ігор на уроках музики 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
      L Використання музично-дидактичних ігор на уроках музичного мистецтва
           L Творчі аспекти розвитку здібностей молодших школярів у процесі ігрової діяльності 2 3 4 5 6
           L Основні напрямки активізації творчої ігрової діяльності молодших школярів 2 3 4
           L Методика застосування творчих ігор у музично-естетичному вихованні молодших школярів 2 3 4
      L Методика формування мовленнєвої компетенції учнів 6-го класу в аудіюванні
           L Мета і зміст формування мовленнєвої компетенції учнів шостого класу в аудіюванні
           L Лінгво-психологічні особливості аудіювання як виду мовленнєвої діяльності
           L Основні труднощі розуміння учнями шостого класу аудитивного повідомлення
           L Етапи навчання аудіювання учнів шостого класу
           L Комплекс вправ для формування мовленнєвої компетенції учнів шостого класу в аудіюванні 2
           L Контроль та оцінювання рівня сформованості навичок аудіювання в учнів шостого класу
           L Організація процесу навчання аудіювання у шостому класі
      L Традиції освіти в Україні
           L Освіта в добу Литовсько-Руської держави 2
           L Організація української вищої освіти
           L Виникнення братств. Братські школи 2
           L Виникнення Києво-Могилянської академії 2
      L Професійне становлення студентів вищих навчальних закладів художньо-естетичного профілю
           L Дослідження ціннісно - мотиваційної компетентності професійного становлення 2
           L Визначення рівня когнітивного та діяльнісного компонентів професійного становлення студентів 2 3
           L Розширення національного компонента у фаховій підготовці студентів 2 3 4
           L Аналіз професійного становлення студентів у порівнянні з їх естетичною компетентністю 2 3 4 5 6
      L Теоретичні основи формування і розвитку загальнотрудових умінь і навичок в учнів 8-11 класів при вивченні профілю "Деревооброрбка"
           L Аналіз літературних джерел з проблеми формування і розвитку загальнотрудових умінь і навичок в учнів 8-11 класів при вивченні профілю “Деревообробка”. 2 3
           L Педагогічна сутність проблеми формування і розвитку загальнотрудових умінь і навичок в учнів 8-11 класів при вивченні профілю “Деревообробка” 2 3
           L Методичний аналіз програми трудового навчання з профілю “Деревообробка” у 8-11 класах з метою підбору тем при вивчені яких найкраще формувати і розвивати загальнотрудові умінні та навички 2
           L Розробка методики формування і розвитку загальнотрудових умінь і навичок в учнів 8-11 класів при вивченні профілю “Деревообробка” 2 3 4
      L Педагогічна роль оцінки на сучасному етапі
           L Оцінка як педагогічна категорія 2 3
           L Історія поглядів вітчизняних дидактів на сутність та роль оцінки 2
           L Теорія та практика оцінювання в європейських країнах 2 3
           L Основні функції оцінювання та контролю в сучасній школі 2 3
           L Мотиваційно-виховний потенціал оцінки 2 3
           L Основні проблеми оцінювання у шкільній практиці 2
           L Альтернативні інноваційні підходи до оцінювання 2 3
      L Організація позакласної виховної роботи
           L Поняття «позакласна виховна робота» в педагогічній літературі
           L Основні завдання позакласної виховної роботи 2
           L Місце позакласної виховної роботи та її роль в формуванні особистості школяра 2
           L Шляхи та форми організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами 2 3
           L Сучасний підхід до позакласної виховної роботи. Нові форми позакласної виховної роботи
           L Розвиток творчої особистості у позашкільній виховній діяльності 2 3 4
      L Своєрідність роботи шкільного соціального педагога з гіперактивними дітьми
           L Феномен гіперактивності дитини: соціально-педагогічний огляд 2 3 4 5
           L Узагальнена характеристика гіперактивної поведінки сучасних дітей: основні прояви, причини 2
           L Особливості соціально-педагогічної роботи з гіперактивними дітьми в шкільному просторі 2 3
           L Методичний супровід роботи шкільного соціального педагога з гіперактивними дітьми молодшого шкільного віку 2 3 4 5
           L Соціально-психологічний тренінг для корекційної роботи соціального педагога з гіперактивними дітьми 2 3
      L Милозвучність української мови 2 3 4 5 6 7 8
      L Формування лексичних навичок японської мови за допомогою казок
           L Поняття мовної компетенції 2
           L Специфіка японських казок 2
           L Використання казок в навчальному процесі 2 3
           L Прикметники як лексичне забарвлення казок 2
           L Прикметники в казках 2
           L Експериментальне обґрунтування доцільності застосування запропонованого комплексу вправ 2 3 4
           L Рекомендації щодо формування лексичних навичок за допомогою казок 2
      L Формування знань учнів з розділу "Оптика"
           L Проблемний підхід до вивчення оптичних явищ 2
           L Специфіка демонстраційного експерименту з оптики
           L Лабораторні роботи, фронтальний експеримент і роботи фізичного практикуму з оптики
           L Розв'язування задач з оптики, домашні досліди і спостереження
           L Що вивчає променева оптика. Закони відбивання і заломлення світла 2
           L Відбивання гомоцентричних пучків світла від плоских і сферичних поверхонь 2 3
           L Заломлення гомоцентричних пучків світла на сферичних поверхнях. Лінзи. Аберація лінз. Об'єктиви 2 3
      L Удосконалення естетичного виховання засобам залучення старших дошкільників до музично-театралізованої діяльності
           L Значення естетичного виховання та роль музично-театралізованої діяльності в естетичному розвитку старших дошкільників 2 3
           L Види театралізованої діяльності та їх характеристика 2 3
           L Загальні напрямки, методи та принципи керівництва музично-театралізованою діяльністю 2
           L Аналіз програмових вимог що до організації театралізованої діяльності в ДНЗ 2
           L Стан організації музично-театралізованої діяльності в дошкільному закладі №5 м.Нетішина 2
           L Музично-театралізована діяльність як один із засобів формування творчої особистості 2 3
           L Система опосередкованого і безпосереднього керівництва музично-театралізованими іграми старших дошкільників 2
      L Сучасні технології навчання географії
           L Історія виникнення і розвитку технологічного підходу до навчання 2
           L Сутність понять “освітні технології ”, “педагогічні технології ”, “технології навчання ”
           L Структура технології навчання
           L Традиційні технології навчання географії 2
           L Технологія проблемного навчання 2
           L Інноваційні технології навчання географії 2 3
           L Проектна технологія навчання 2
           L Методичні рекомендації із застосування інноваційних технологій навчання в процесі викладання географії 2 3 4 5
      L Лінгвостилістичні та комунікативно-ситуативні вправи на уроках української мови
           L Мовленнєва діяльність в дослідженнях мовознавців та методистів 2
           L Єдність лінгвістичної та комунікативної змістових ліній на уроках української мови 2
           L Використання лінгвостилістичних засобів на уроках української мови в старших класах 2 3
           L Ситуативні завдання як ефективний засіб розвитку зв'язного мовлення учнів 2 3 4
           L Формування комунікативної особистості в процесі вивчення риторики 2 3
      L Педагогічні погляди Тараса Григоровича Шевченка
           L Життєвий і творчий шлях Т.Г. Шевченка 2 3 4
           L Роль сімейного виховання в формуванні особистості 2
           L Освіта і праця 2
           L Недільні школи
           L «Буквар Южнорусский» 2
           L Народна педагогіка 2
           L Т.Г. Шевченко про учителя та педагогічну професію 2
      L Тривожність як соціально-педагогічне явище
           L Питання тривожності в соціально-педагогічній та психологічній літературі 2 3 4 5
           L Прояви шкільної тривожності в підлітковому віці 2 3 4
           L Зміст, форми і методи роботи соціального педагога з тривожними підлітками 2 3 4 5
           L Виявлення підліткової схильності до тривожності 2 3 4 5
      L Вимоги до уроку музики
           L Сучасні вимоги до уроку музики в загальноосвітній школі 2
           L Урок музики – основна форма організації навчання 2 3
           L Характеристика дитячих музичних інструментів 2
           L Використання дитячих музичних інструментів на уроці музики
           L Організаційні основи роботи дитячого оркестру 2
           L Створення колективу дитячого оркестру 2
           L Інструментальний склад та способи розміщення учасників
      L Ісламська традиція виховання
           L Філософія утворення ісламу 2
           L Особливості виховання у народів ісламу 2
           L Виховання і навчання дітей в ісламській традиції 2 3 4
      L Формування навчальної діяльності учнів молодших класів
           L Формування навчальної діяльності учнів молодших класів як науково педагогічна проблема 2
           L Сучасні форми, методи та технології формування навчальної діяльності учнів молодших класів 2 3
           L Методика формування навчальної діяльності учнів молодших класів 2 3
           L Дослідно-експериментальна перевірка ефективності дослідження 2 3
      L Характеристика позасистемних чинників розвитку формальної освіти на прикладі фаху студента 2
      L Підходи щодо оцінювання ключових процесів підготовки студента ВНЗ
           L Модель системи якості ВНЗ на основі процесного підходу
           L Опис ключових процесів ВНЗ на основі універсальних показників 2
           L Опис ключових процесів ВНЗ на основі спеціальних показників 2
           L Основні вимоги до оцінювання якості ключових процесів ВНЗ 2
           L Знаково-числова система оцінювання показників ключових процесів ВНЗ 2 3
      L Формування мовленнєвих навичок у молодших школярів
           L Функціонально-смислові типи мовлення 2 3 4
           L Формування навичок розповіді 2 3
           L Формування навичок опису 2 3 4
      L Організація самоосвіти учнів будівельного профілю
           L Сутність поняття «самоосвіта» 2
           L Шляхи здійснення самоосвіти у учнів ПТНЗ 2 3 4
           L Дослідження учнів будівельної професії щодо їх обізнаності стосовно напрямків самоосвіти
           L Рекомендації майбутнім будівельникам щодо напрямків самоосвіти 2 3
      L Організація науково-дослідницької роботи учнів у школах нового типу
           L Науково-дослідницька робота учнів як чинник самореалізації особистості в школах нового типу 2 3 4
           L Організація науково-дослідницької діяльності школярів 2 3 4 5 6
           L Модель комплексної педагогічної підтримки творчої самореалізації школярів у науково-дослідницькій діяльності 2 3 4 5 6
           L Підготовка вчителя до науково-дослідницької діяльності й керівництва творчими дослідницькими гуртками школярів 2
           L Роль керівника навчального закладу в створенні умов щодо організації науково-дослідницької роботи учнів у школах нового типу 2 3 4 5
           L Практика вдосконалення організації науково-дослідницької роботи учнів 2 3 4 5 6
           L Комплексно-цільова програма щодо вдосконалення організації науково-дослідницької роботи учнів: її зміст і структура 2 3 4 5
           L Експертна оцінка комплексно-цільової програми та методичні рекомендації щодо її впровадження 2 3 4
      L Уява та творчість як важливі компоненти науково-пошукової діяльності студентів
           L Ознаки творчих здібностей
           L Розвиток творчої уяви 2
           L Розвиток творчого потенціалу майбутніх фахівців 2
           L Науково-пошукова діяльність студентів як фактор розвитку їх творчих здібностей 2 3 4 5
      L Фізкультурні заходи в режимі навчального дня учнів молодшого шкільного віку
           L Завдання фізичного виховання школярів 1-3 класів
           L Формування здорового способу життя в режимі дня школяра
           L Позаурочні форми організації занять в школі
           L Фізкультхвилинки в режимі навчального дня
           L Фізкультпауза в режимі навчального дня
           L Рухлива перерва в режимі навчального дня 2
           L Організація і методика проведення годин здоров'я 2 3
           L Гімнастика до уроків 2 3
           L Організоване проведення великих перерв 2
      L Позакласне заняття з виховання почуття патріотизму в дітей на тему "Державні символи України" 2 3 4
      L Форми і методи краєзнавчої роботи
           L Науково-методичне обґрунтування необхідності краєзнавчої роботи в загальноосвітній школі на прикладі історичного розвитку 2 3
           L Значення факультативних занять з краєзнавства
           L Система методичної роботи з краєзнавства
           L Етапи, форми і методи краєзнавчої роботи
           L Значення етнографічних досліджень у краєзнавчій роботі в школі
           L Практичне використання краєзнавчої роботи в загальноосвітній школі
           L Приклади та можливості використання краєзнавства в загальноосвітній школі 2 3
      L Класне самоврядування як одна із форм виховної роботи
           L Технологія розвитку творчої активності учнів
           L Класне самоврядування, його аспекти 2
           L Про розвиток здібностей учнів для створення самоврядування в класному колективі 2
           L Години спілкування з класним керівником
           L Питання для визначення основних тенденцій класного самоврядування 2
      L Логоритміка в системі корекції заїкання
           L Поняття про заїкання. Типи заїкання 2 3
           L Порушення моторної, Емоційно-вольової сфер і довільної поведінки у дітей із заїканням 2
           L Загальні основи та засоби логоритміки 2
           L Ефективність використання логоритміки в корекційно-развиваючій роботі по подоланню заїкання 2
           L Дослідно експериментальна робота по вивченню моторики у дітей із заїканням 2 3
           L Результати обстеження моторної сфери дітей із заїканням, порівняльний аналіз патології з нормою 2
           L Диференційна методика Ричкової Н.А. Особливості змісту логоритмічних занять при диференційному підході до дітей із різним типом заїкання
           L Диференційоване проведення логоритмічних занятть, методика подання матеріалу широко представлені в роботах Н. А. Ричкової
           L Ефективність запропонованої методики, порівняльний аналіз 2 3 4
      L Основи технології писанкарства 2 3 4
      L Формування здорового способу життя молодших школярів
           L Сучасні підходи до визначення змісту і структури здорового способу життя 2 3 4 5 6 7
           L Визначення поняття „здоров`я” людини, його компоненти та передумови 2 3 4
           L Визначення здорового способу життя та його формування 2
           L Досвід вивчення здорового способу життя 2 3 4 5
           L Формування здорового способу життя засобами фізичної культури 2 3 4 5
           L Рівень соматичного здоров’я учнів початкових класів 2 3 4
      L Методи навчання 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Використання засобів педагогічного малювання у процесі удосконалення навичок образотворчої діяльності молодших школярів
           L Основні завдання педагогічного малювання 2 3 4
           L Образотворчі засоби педагогічного малюнка 2 3 4
           L Удосконалення навичок виконання педагогічного малюнка 2 3 4 5 6 7
           L Особливості педагогічного малюнка для учнів початкової школи 2 3 4 5
           L Практика використання засобів педагогічного малювання на уроках 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
      L Діяльність соціального педагога дозвіллєвої сфери
           L Напрями організації, функції та види дозвіллєвої діяльності в позашкільних навчальних закладах
           L Види позашкільних закладів
           L Види та функції дозвіллєвої діяльності 2
           L Принципи культурно – дозвіллєвої діяльності 2
           L Педагогічна майстерність в управлінні та організації культурно-дозвіллєвої діяльності 2 3 4 5 6 7 8
           L Проблематика організації дитячого та підліткового дозвілля 2 3
      L Використання методу колового тренування на уроках фізичної культури
           L Суть колового методу тренування та доцільність його використання на уроках фізичної культури 2
           L Вимоги до використання колового методу тренування 2 3
           L Досвід застосування вчителями колового методу тренування на уроках фізичної культури 2 3 4 5
           L Практика застосування колового методу тренування на уроках фізичної культури 2 3 4 5
      L Колектив як фактор формування особистості
           L Сутність поняття колектив
           L Соціально-психологічні проблеми колективу 2 3 4
           L Розвиток творчої індивідуальності у колективі 2
           L Роль колективу у формуванні та становленні особистості школяра
           L Професійно важливі якості педагога, працюючого з колективом
           L Методики дослідження міжоособистісних відносин 2
           L Експериментальна перевірка впливу колективу на особистість
      L Шляхи розвитку у молодших школярів бережливого ставлення до природи
           L Аналіз психолого-педагогічної літератури в аспекті досліджуваної проблеми 2 3 4 5 6
           L Психолого-педагогічні основи виховання 2 3
           L Використання народних традицій при формуванні бережливого ставлення школярів до природи 2
           L Виховання бережливого ставлення до природи у процесі гри 2 3 4 5 6
      L Формування поняття функції в курсі середньої школи
           L Основні поняття та властивості функцій 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
           L Функції в програмі курсу алгебри у 10–11 класах 2
           L Тригонометричні функції та обернені тригонометричні функції 2 3 4 5
           L Напрямки удосконалення наочності та сприйняття основних властивостей функцій в шкільній програмі курсу алгебри 2 3 4
      L Музика як засіб естетичного виховання дитини
           L Музика – засіб виховання 2
           L Музика - засіб формування морального обличчя дитини
           L Музика - засіб активізації розумових здібностей
           L Музика - засіб фізичного виховання
           L Поняття "музичні здібності" 2 3
           L Музичність як сукупність музичних здібностей, їх синтез
           L Вікові особливості музичного розвитку дитини 2
      L Принцип модульності в організації навчально-пізнавальної діяльності студентів
           L Інноваційні процеси в педагогічній системі вищої освіти як продуктивний механізм реформування системи професійної підготовки 2 3 4
           L Сутність, принципи та переваги модульно-рейтингової технології 2
           L Вимоги до модульно-рейтингової технології навчання
           L Модульна структура учбового матеріалу і її відображення в методичному забезпеченні навчального процесу 2
           L Постановка цілей дисциплін і їх модулів
           L Особливості проектування і методичного забезпечення виконавчої, орієнтуючої і пізнавальної частини модуля 2
           L Розробка змісту та методики викладання навчальної дисципліни на основі модульно-рейтингової технології 2 3 4
           L Вивчення критеріїв ефективності проектованої методики 2
           L Конструювання програмно-методичного забезпечення модульно-рейтингової технології 2 3 4 5 6 7 8
           L Розробка рейтингової системи педагогічного контролю й оцінювання навчальних досягнень студентів 2 3 4 5
           L Методика педагогічного контролю оцінки успішності знань студентів при модульній організації навчального процесу 2 3
           L Експериментальна оцінка ефективності методики з використанням модульно-рейтингової технології 2 3 4
           L Рекомендації та можливі шляхи впровадження модульної технології навчання з дисципліни „Технічна експлуатація автомобілів ” 2
           L Обґрунтовування вибору напряму організаційно-економічного дослідження науково-педагогічного продукту з урахуванням аналізу існуючих підходів розв’язання проблеми 2
           L Виявлення параметрів, що характеризують конкурентоспроможність НПП з позицій потенційних користувачів 2 3
           L Розробка бальної системи шкалірування з деталізацією по кожному оцінюваному параметру 2 3 4
           L Санітарно-гігієнічні умови в аудиторії 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      L Сучасні тенденції розвитку управлінської діяльності керівника навчального закладу по роботі з обдарованими дітьми 2 3
      L Вивчення теми "Прикметник" як засіб формування пізнавальної активності молодших школярів
           L Пізнавальна активність як психолінгвістична проблема 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
           L Лінгводидактичні основи вивчення прикметника як частини мови 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
           L Методика вивчення теми «Прикметник» як вияв пізнавальної активності молодших школярів 2 3 4 5 6 7
           L Організація, зміст та перевірка ефективності вивчення теми «Прикметник» як засобу формування пізнавальної активності учнів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
      L Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів
           L Навчальний процес у закладах підвищення кваліфікації педагогічних кадрів як система 2
           L Атестація, як складова частина підвищення педагогічної кваліфікації, її мета та завдання
           L Робота з педагогічними кадрами в період атестації
      L Історія становлення та розвитку професії вихователя дітей дошкільного віку
           L Суть професії вихователя дітей дошкільного віку
           L Перші дошкільні навчальні заклади, перші вихователі 2
           L Дошкільна освіта, професія вихователя і сьогодення 2
      L Використання робочих зошитів, підручників та електронних ресурсів на уроках біології у 8 класі
           L Засоби навчання в біології 2
           L Зошити з друкованою основою як складова засобів навчання
           L Теоретичне обґрунтування технології створення робочих зошитів з друкованою основою 2 3
           L Шкільний підручник із біології 2
           L Електронні видання та ресурси 2 3 4 5
      L Арт-терапія та її роль в соціалізації дітей
           L Проблеми соціалізації дітей особливими потребами в сучасних умовах 2
           L Арт-терапія в процесі соціалізації дітей з вадами розвитку 2
           L Форми й види ар-терапевтичної роботи у процесі інтеграції у суспільство дітей з обмеженнями у розвитку 2 3 4 5
           L Структура проведення арт-терапевтичного заняття з дітьми з особливими потребами 2 3
      L Підвищення ефективності формування понять з геометричної оптики засобами сучасних інформаційних технологій навчання
           L Сучасний підхід до розв'язання проблеми наочності при вивченні фізики 2 3 4 5
           L Комп’ютеризація навчального процесу 2 3 4
           L Роль та функції фізичного експерименту в сучасному навчально-виховному процесі 2 3 4
           L Аналіз існуючих програмно-педагогічних засобів з теми дослідження
           L Аналіз методичної системи вивчення геометричної оптики в загальноосвітній школі 2 3 4 5 6
           L Характеристика та структура розробленої демонстраційної комп’ютерної програми 2
           L Вимоги техніки безпеки щодо роботи з персональним комп’ютером 2 3
      L Написання диктантів з української мови
           L Декоративно-прикладне мистецтво. Історія народної вишивки в Україні 2
           L Скульптура 2
           L Музика 2 3
           L Театр 2
           L Образотворче мистецтво 2
      L Розробка змісту тестового контролю навчальних досягнень учнів з теми "Постійний струм" 2 3 4 5 6 7 8
      L Система освiти в Канадi
           L Реформи освіти другої половини 20 сторіччя
           L Система освіти 2
      L Вплив фантастичної казки на словесну творчість дітей старшого дошкільного віку
           L Аналіз феномену словесна творчість. Його тип ,форми і види 2
           L Шляхи і методи формування словесної творчості у старших дошкільників 2 3
           L Фантастична казка як засіб формування словесної творчості у старших дошкільників 2 3
           L Вимірювання первинного рівня сформованості показників розвитку словесної творчості у дітей старшого дошкільного віку 2 3 4 5 6 7 8
           L Використання фантастичної казки у процесі розвитку словесної творчості дітей старшого дошкільного віку 2 3 4 5 6 7 8
      L Проблемні аспекти формування навичок читання у молодших школярів
           L Дидактична сутність читання як виду мовленнєвої діяльності 2 3 4 5
           L Особливості роботи по удосконаленню навичок читання на сучасному етапі розвитку початкової школи 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Експериментальне дослідження ефективності проблемних аспектів читацьких навичок молодших школярів 2 3 4 5
           L Вплив експериментальних досліджень на формування читацьких навичок молодших школярів 2
      L Формування в учнів трудової культури засобами народознавства
           L Виховання в учнів трудової культури засобами народознавства 2
           L Родинне виховання 2
           L Питання виховання «господарської культури» молодших школярів
      L Особливості навчання техніці рухів
           L Загальні поняття про техніку рухових дій
           L Компоненти техніки фізичних вправ
           L Фази виконання фізичних вправ
           L Основні умови формування раціональної техніки рухів 2
           L Фактори позитивності та їх вплив на якість навчального процесу 2
           L Якість вимови вчителя
           L Правильна організація навантаження
           L Коригувальний вплив вчителя
           L Причини виникнення негативних факторів при навчанні техніці рухових дій 2
           L Способи і методи усунення негативних факторів
      L Навчання та виховання на ідеях гуманізму
           L Історія і філософія 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Становлення та розвиток навчально-виховної системи за ідеями Г.Ващенка 2 3
           L Мета і завдання сучасної навчально-виховної системи 2 3
           L Закономірності і принципи гуманістичного виховання 2 3 4
      L Психолого–педагогічні проблеми спілкування викладача та студента
           L Особливості педагогічного спілкування у вузі
           L Стилі і моделі спілкування викладача вищої школи
           L Викладач і студент - практика спілкування 2
           L Проблеми спілкування викладача і студента на іспиті 2
           L Психолого-педагогічні проблеми спілкування при дистанційному навчанні
           L Технологія організації продуктивної взаємодії викладача і студентів 2 3
           L Характерні причини конфліктів у взаємодії студентів і викладачів
           L Теоретико-методологічні основи психологічної проблеми взаємин викладачів і студентів 2 3
           L Оптимізація взаємин викладачів і студентів як чинник становлення особистості майбутнього фахівця 2
      L Специфіка організації самостійної роботи учнів на уроках трудового навчання
           L Поняття, зміст, аналіз самостійної роботи учнів 2
           L Види самостійної діяльності учнів 2 3
           L Характеристика уроку трудового навчання 2 3 4
           L Особливості організації самостійної роботи на уроках трудового навчання 2 3 4 5 6
      L Шляхи активної творчо-краєзнавчої діяльності майбутніх учителів
           L Огляд мети та завдань краєзнавства
           L Методика роботи у заданому напрямку 2 3
      L Традиційні методи навчання грамоти дітей
           L Класифікація методів навчання 2
           L Особливості використання наочних, словесних, практичних методів в роботі з проблемними дітьми 2
           L Відмінні особливості в освітніх та корекційних програмах навчання дітей грамоті 2 3
      L Роль родинного виховання у формуванні особистості дітей з інтелектуальною недостатністю
           L Проблеми сім‘ї в якій народилася неповносправна дитина 2 3 4 5
           L Наслідки депривації 2
           L Шкільна адаптація розумово відсталої дитини 2 3
           L Формування пізнавально-психічних процесів у дітей з інтелектуальними порушеннями 2 3 4
           L Корекційне сімейне виховання 2 3 4
           L Основні напрями та завдання виховання дитина зі зниженим інтелектом у сім‘ї 2 3 4
      L Формування системи вищої освіти в Індії
           L Історія формування системи вищої освіти в Індії
           L Сучасні принципи побудови освіти у вищих навчальних закладах Індії 2
           L Навчання студентів іноземців
           L Зміни у вищій освіті 2
      L Дитині, як носію мови, необхідна зона мовного розвитку
           L Періодизація розвитку мови у дітей 2 3 4
           L Методика розвитку словника у дітей дошкільного віку 2
           L Практична робота по діагностиці і формуванню словника дітей 2 3
      L Весільні обряди в Україні 2 3 4 5
      L Зміст правового виховання молодших школярів 2 3 4 5 6 7 8
      L Організація мовної підготовки педагогічних кадрів в Україні у першу половину ХХ ст
           L Ґенеза досліджуваної проблеми 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Провідні тенденції в розвитку мовної освіти в Україні у досліджуваний період 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
           L Особливості організації мовної підготовки вчителів у вищих навчальних закладах України у першій половині ХХ ст 2 3 4 5 6
           L Аналіз досвіду змістовного і методичного забезпечення мовної підготовки вчителів у досліджуваний період 2 3 4 5 6
      L Дидактичні умови організації самостійної роботи у початкових класах
           L Самостійна робота: дефініції поняття 2 3
           L Види і структура організації самостійної роботи на уроці в початкових класах 2 3 4 5
           L Психологічні особливості молодших школярів та їх врахування в організації самостійної роботи 2 3
           L Різноманітність змісту та характеру навчальних завдань 2 3 4 5 6 7 8
           L Диференціація навчальних завдань 2 3 4 5 6
           L Організація контролю і самоконтролю навчальної діяльності 2 3
           L Дослідно-експериментальна перевірки ефективності виділених дидактичних умов організації самостійної роботи молодших школярів 2 3 4 5
      L Методика розвитку діалогічного мовлення дошкільників
           L Лінгводидактичні та психолінгвістичні засади розвитку усного мовлення 2
           L Теоретико-методичні засади розвитку зв’язного мовлення у дітей на етапі дошкільного дитинства 2
           L Мовленнєво-ігрова діяльність дітей дошкільного віку 2
           L Особливості діалогічного мовлення та його функції 2 3 4
           L Характеристика шляхів навчання діалогічного мовлення
           L Система вправ для навчання діалогічного мовлення 2
      L Просвітительська діяльність С. Русової та науково-педагогічні проблеми її творчої спадщини
           L Особливості державної політики в Україні та український національно-культурний рух в кінці XIX — першій чверті XX ст 2 3
           L Просвітительство як історичний феномен 2 3 4
           L Світоглядні основи просвітительства С. Русової 2 3
           L Літературно-публіцистична та громадсько-культурна діяльність С. Русової як засоби реалізації просвітительських ідей 2 3 4
      L Формування в молодших школярів пізнавального інтересу засобами усної народної творчості на уроках курсу "Я і Україна"
           L Проблема формування пізнавального інтересу в молодших школярів у педагогічній літературі 2 3 4 5 6 7
           L Стан формування в молодших школярів пізнавального інтересу засобами усної народної творчості на уроках курсу « Я і Україна» у практиці початкової школи
           L Аналіз програми та підручника курсу «Я і Україна» 2
           L Методика формування пізнавального інтересу школярів на уроках «Я і Україна » в 2 класі засобами усної народної творчості 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Особливості проявів дитячої обдарованості та їх розуміння батьками 2 3 4 5 6
      L Використання методу бесіди як засобу удосконалення навичок естетичного сприймання мистецьких творів у початкових класах
           L Сутність, зміст та види бесіди як методу навчання 2 3 4 5
           L Сприймання мистецьких творів у початковій школі 2 3 4 5 6 7
           L Розвиток навичок сприймання малюнків у молодших школярів 2 3 4
           L Організація процесу сприймання мистецького твору 2 3 4 5 6
           L Результативність експериментального дослідження 2 3 4 5 6 7
      L Інформаційна модель упровадження системи якості вищих навчальних закладів
           L Впровадження інформаційних технологій у сфері освіти 2
           L Впровадження систем управління якістю ВНЗ та інформаційні технології 2
           L Системний підхід щодо впровадження інформаційних технологій у ВНЗ 2
           L Автоматизована система управління документацією ВНЗ
           L Система управління базами даних ВНЗ
           L Система управління знаннями 2
           L Аналізування даних 2 3
      L Освіта в Японії 2 3 4 5 6 7 8
      L Формування екологічної культури молодших школярів
           L Екологічне виховання: зміст, завдання, принципи 2 3
           L Особливості формування екологічної культури молодших школярів 2 3
           L Методи формування екологічної культури 2 3 4
           L Педагогічний досвід формування екологічної культури молодших школярів 2 3
           L Педагогічні умови формування екологічної культури молодших школярів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      L Адамівська Січ - школа козацько-лицарського виховання
           L Передумови cтворення Адамівської школи козацько-лицарського виховання
           L Козацькі організації Задністров’я початку 90-х років ХХ століття 2 3
           L Козацькі організації Задністров’я середини 90-х років ХХ століття 2 3
           L Козацькі організації Задністров’я кінця ХХ століття 2
           L Козацькі організації Задністров’я початку ХХI столітті 2
           L Козацька педагогіка й сучасна освіта 2 3 4 5 6
           L Білгород-Дністровське педагогічне училище 2 3 4
           L Нові умови життєдіяльності школи козацько-лицарського виховання 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
           L Педагогічний колектив Адамівської школи козацько-лицарського виховання 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
           L Види діяльності й форми занять з козацько-лицарського виховання школярів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
           L Деякі офіційні документи Адамівської Січі
           L Модель трансформації Адамівської школи в школу козацько-лицарського виховання 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
           L Навчальний план адамівської школи козацько-лицарського виховання 2 3 4 5
      L Особливості організації пропаганди логопедичних знань серед батьків дітей з порушеннями мовлення
           L Зміст та завдання організації пропаганди логопедичних знань серед батьків дітей з порушеннями мовлення 2
           L Напрями роботи вихователів та логопеда з батьками дітей з порушеннями мовлення 2
           L Форми і методи пропаганди логопедичних знань з батьками дітей з порушеннями мовлення 2 3 4
           L Діагностика рівня логопедичних знань батьків дітей із порушеннями мовлення 2 3
           L Система роботи з формування логопедичних знань у батьків дітей з порушеннями мовлення 2
           L Аналіз ефективності розробленої методики пропаганди логопедичних знань серед батьків, що виховують дітей з порушеннями мовлення 2 3 4 5 6 7
      L Сонце – найближча зоря
           L Будова Сонця. Джерела його енергії 2
           L Сонячна активність та її вплив на Землю
           L Сонячні спалахи
           L Вплив сонячної активності на магнітосферу і атмосферу Землі
           L Вплив активності Сонця на погоду
           L Сонячна активність і біосфера Землі
      L Дослідницька та творча діяльність на уроках біології
           L Місце та значення творчих завдань для розвитку творчої дослідницької діяльності 2
           L Розвиток дослідницького інтересу учнів на уроках біології 2
           L Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології 2
           L Послідовність виконання винахідницьких завдань 2 3
           L Розробка творчих завдань при вивченні теми „Кров і кругообіг” 2 3
      L Методика вивчення іменника у початкових класах
           L Формування у молодших школярів граматичного поняття “іменник” 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Відбір лінгводидактичного матеріалу до вивчення частини мови “іменник” у початкових класах 2 3 4
           L Зміст та організація експериментального дослідження та перевірка його ефективності 2 3 4 5
      L Розвиток творчих здібностей школярів на уроках зарубіжної літератури
           L Проблеми розвитку творчих здібностей учнів у сучасній методиці вивчення літератури 2 3
           L Методи, прийоми та засоби розвитку творчих здібностей учнів на уроках літератури в середніх класах 2 3
           L Місце творів М.В. Гоголя у шкільній програмі з літератури
           L Програма з розвитку творчих здібностей учнів при вивченні творчості М.В. Гоголя 2 3 4
      L Виховання бережливого ставлення до природи в психолого-педагогічній теорії і шкільній практиці
           L Суть проблеми виховання бережливого ставлення до природи 2
           L Педагогічні умови виховання в учнів початкових класів бережливого ставлення до природи 2 3 4 5 6
           L Організація та аналіз результативності експериментального дослідження 2 3 4
      L Порушення мовлення у дітей 2 3
      L Дидактичні основи процесу навчання 2 3 4 5 6
      L Застосування тестового контролю навчальних досягнень учнів з теми "Хімічні реакції у 9 класі" у шкільному курсі хімії
           L Історія дослідження тестування як методу педагогічної діагностики
           L Валідність тестування
           L Надійність тестування
           L Ефективність тестування
           L Складність завдання тесту
           L Актуальність тестового методу контролю
           L Розробка та використання тестових завдань
           L Розробка методичних матеріалів із застосуванням тестового контролю 2 3 4
      L Використання мережі Інтернет на уроках трудового навчання
           L Аналіз наукової та педагогічної літератури з питань використання мережі Інтернет у навчальному процесі 2 3 4 5 6
           L Методика пошуку інформації в мережі Інтернет 2 3 4
           L Використання мережі Інтернет та наочний принцип навчання 2
           L Модель уроку трудового навчання з використанням Інтернету
           L Методика використання мережі Інтернет при виконані творчих проектів учнів 2
           L Творчий проект «Узбекський плов» на уроках трудового навчання 2 3 4 5 6
           L Правила безпеки під час навчання в кабінетах трудового навчання з комп’ютерним обладнанням 2 3 4 5
           L Інструкція з охорони праці під час кулінарних робіт 2 3
      L Формування читацьких інтересів семикласників активними методами навчання
           L Розвиток читацьких інтересів учнів як наукова проблема 2 3 4 5 6
           L Психологічні засади розвитку читацьких інтересів учнів 2 3
           L Активні методи у викладанні літератури 2 3 4 5
           L Аналіз нормативного та методичного забезпечення роботи над розвитком читацьких інтересів учнів та використання активних методів 2 3
           L Стан роботи із розвитку читацьких інтересів учнів 2
           L Система роботи із розвитку читацьких інтересів учнів засобами активних методів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      L Розвиток пам'яті у дітей дошкільного віку
           L Історія вивчення пам'яті
           L Процеси пам'яті 2
           L Види пам'яті
           L Сутність, структура і вміст образної пам'яті в педагогічній для психологотипу літературі 2
           L Розвиток пам'яті у дошкільників 2 3 4
           L Дослідження можливості розвитку пам'яті в старшому дошкільному віці 2
           L Програма індивідуальних занять з розвитку пам'яті 2
           L Програма групових коректувально-розвиваючих занять 2 3 4
      L Особливості запровадження Європейської кредитно-трансферної системи та її ключових документів у вищих навчальних закладах 2 3 4 5 6 7
      L Робота з тематичною лексикою на уроках англійської мови
           L Методична інтерпретація лексики 2
           L Формування лексичних навичок
           L Послідовність засвоєння форми лексичної одиниці
           L Способи семантизації слів і словосполучень
           L Ознайомлення учнів з новою лексичною одиницею і процес її засвоєння 2
           L Автоматизація дій учнів з новими лексичними одиницями активного словника 2 3 4
           L Автоматизація дій учнів з лексичними одиницями пасивного і потенціального словників 2
      L Педагогічні умови соціалізації студентів засобами культури мовлення 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації
           L Історія вітчизняного та зарубіжного досвіду 2
           L Актуальність роботи соціального реабілітолога в школах соціальної реабілітації
           L Зміст реабілітаційної роботи у школах соціального спрямування 2 3
           L Основні напрямки реабілітаційної роботи у школах соціального спрямування
           L Основні функції соціального реабілітолога
           L Основні методи соціально-реабілітаційної роботи 2
           L Основна документація соціального реабілітолога 2
      L Особливості методики ознайомлення молодших школярів з видами і жанрами образотворчого мистецтва
           L Система видів і жанрів мистецтва 2 3 4
           L Характеристика видів і жанрів образотворчого мистецтва 2 3 4 5 6
           L Формування уявлень у молодших школярів про види і жанри образотворчого мистецтва 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
      L Система вищої освіти в країнах Європи та Америки
           L Вища освіта у Великій Британії 2
           L Вища освіта у Франції 2
           L Вища освіта у Польщі 2
      L Гра як засіб підвищення ефективності навчального процесу
           L Історія розвитку гри. Видатні педагоги про значення гри 2 3
           L Класифікація ігор 2
           L Структура дидактичної гри 2 3
           L Питання використання гри в масовому педагогічному досвіді 2 3 4 5
           L Врахування психологічних особливостей учнів початкових класів в процесі організації ігрової діяльності 2 3 4
           L Методика організації та проведення ігрової діяльності в початкових класах 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Ігрові прийоми навчання читаня
           L Ігри на уроках математики
           L Ігри до уроків образотворчого мистецтва
      L Декоративно-зображувальна діяльність за мотивами народних промислів
           L Загальна характеристика українських народних промислів 2 3
           L Декоративна діяльність в дитячому садку 2 3 4
           L Аналіз програми з декоративної діяльності дошкільників за мотивами народних промислів 2 3 4 5 6
           L Аналіз стану роботи експериментальної групи по декоративній діяльності 2 3 4
           L Система занять по декоративній діяльності за мотивами українських народних промислів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      L Формування екологічних цінностей за допомогою методу освічення та переконання
           L Особливості екологічного виховання учнів ПТНЗ
           L Метод освічення та переконання як засіб екологічної освіти в ПТНЗ 2 3
           L Виховний захід для учнів ПТНЗ по темі "Природа наш дім" 2 3
      L Робота над засобами логіко-емоційної виразності читання в початкових класах
           L Теоретичні основи засобів використання логіко-емоційної виразності читання 2 3 4 5 6
           L Формування умінь і навичок визначати логічно наголошенні слова і їх виділяти під час читання 2 3 4 5
           L Мелодика мовлення та її використання в усному мовленні 2
           L Експериментальне підтвердження ефективності запропонованої методики у початковій школі 2 3 4 5
      L Особливості занять з образотворчого мистецтва у першому класі
           L Організація уроку образотворчого мистецтва 2 3 4
           L Позакласна робота з образотворчого мистецтва 2 3
      L Інтерактивні технології навчання
           L Створення психологічного клімату
           L Бліц-інтерв`ю
           L Технологія опрацювання дискусійних питань
           L Гра як інтерактивний метод навчання
           L Основні властивості організмів. короткий нарис історії розвитку біології 2
           L Видатні вчені – біологи україни. Методи біологічних досліджень. Рівні організації живої матерії 2 3
      L Навчання фізиці повинно бути важким, але обов’язково переможним для всіх школярів
           L Особливості викладання за новою навчальною програмою з фізики для учнів 7-8 класів загальноосвітніх навчальних закладів.
           L Організація навчально-виховного процесу з фізики у 9-11 класах 2
           L Деякі питання організації та впровадження допрофільного та профільного навчання
           L Щодо вивчення астрономії у 2008/2009 навчальному році
      L Кінематика поступального руху 2 3 4
      L Технологія саморозвитку за М. Монтессорі 2 3 4 5
      L Розвиток інтересу до навчання фізики в учнів у позакласній роботі на прикладі 11 класу загальноосвітньої школи
           L Психолого-педагогічні умови формування пізнавального інтересу при вивченні фізики 2 3 4
           L Вимоги до позакласної роботи з фізики 2
           L Форми проведення позакласної роботи 2 3 4 5
           L Особливості позакласної роботи 2
           L Аналіз навчальної програми з фізики для 11 класу 2 3 4 5 6
           L Конкретні форми позакласної роботи з фізики для 11 класу 2 3 4 5
      L Організація процесу творчого розвитку дитини
           L Поняття творчості і творчої активності 2 3
           L Розвиток творчої активності в дошкільному віці 2
           L Умови для успішного розвитку творчої активності 2 3
           L Роль музично – ритмічної діяльності у процесі творчого розвитку дитини 2
           L Значення музично-ритмічної діяльності в розвиток творчої активності дошкільників
      L Методологія науково-педагогічного дослідження
           L Педагогічне дослідження і його рівні
           L Принципи науково-педагогічного дослідження 2
           L Категоріальний апарат педагогічного дослідження 2 3
           L Логіка педагогічного дослідження
      L Навчально-методичний комплекс вивчення географії Антарктиди
           L Принципи,методи і прийоми в сучасній освіті 2 3
           L Засоби,які використовуються при вивченні географії Антарктиди 2 3
           L Аудіальні засоби навчання
           L Аудіовізуальні засоби навчання 2
           L Методика вивчення географії антарктиди 2
      L Використання методу переконання у національному вихованні
           L Особливості національного виховання учнів ПТНЗ 2 3 4 5 6
           L Метод переконання як ефективний метод у процесі національного виховання учнів ПТНЗ 2 3 4 5 6 7
      L Використання засобів логіко-емоційної виразності у читанні молодших школярів
           L Виразне читання як навчально-методична проблема 2 3 4 5
           L Техніка мовлення як необхідна передумова виразного читання 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Основні засоби логіко-емоційної виразності, їх значення для читання в початковій школі 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
           L Підготовка художнього твору до читання та використання в ній засобів логіко-емоційної виразності 2 3 4
           L Використання логіко-емоційних засобів у читанні творів різних жанрів 2 3 4 5 6
           L Перевірка ефективності формування у молодших школярів умінь і навичок виразного читання 2 3
      L Особливості організації фізичної підготовки учнів молодшого шкільного віку
           L Теоретичні положення теорії адаптації організму до фізичних навантажень 2 3
           L Різновиди прояву фізичних якостей
           L Керівні положення побудови тренувального процесу у фізичному вихованні дітей
           L Формування перспективної програми тренувальних завдань 2
           L Вікові особливості фізичного розвитку школярів
           L Дозування фізичних навантажень 2
           L Організація тренувального процесу з молодшими школярами на уроках фізичного виховання 2 3
           L Формування експериментальної програми фізичної підготовки молодших школярів 2
           L Добір фізичних вправ 2
           L Дозування фізичних навантажень 2
           L Організація тренувального процесу 2
           L Характеристика рівня фізичної підготовленості учнів 3-іх класів до педагогічного експерименту 2 3
           L Характеристика рівня фізичної підготовленості досліджуваних учнів після експерименту 2 3 4
           L Основні вправи для розвитку м’язової маси 2 3 4
      L Навчально-ігрова діяльність на уроках іноземної мови у початковій школі
           L Концепція навчання іноземної мови учнів початкової школи 2 3 4 5 6 7
           L Психолого-фізіологічні особливості молодших школярів 2 3 4 5 6 7 8
           L Дидактична гра як засіб навчання учнів початкової школи 2 3 4
           L Функції гри та принципи її використання у навчанні іноземної мови 2 3
           L Принцип доступності дидактичної гри 2
           L Класифікація дидактичних ігор, які проводяться на уроках іноземної мови у початковій школі 2
           L Дільність вчителя й учнів у процесі дидактичної гри 2 3
           L Умови використання гри на уроках іноземної мови 2 3 4
      L Подолання мовно-рухових порушень при дитячих церебральних паралічах 2 3 4 5 6
      L Методика використання принципів екологічного виховання В.О. Сухомлинського у практиці сучасної початкової школи
           L Принципи екологічного виховання за В.О.Сухомлинським, їх суть та значення 2 3 4
           L Принцип гуманізму, як домінанта екологічного виховання учнів молодшого шкільного віку в педагогічній спадщині В.О . Сухомлинського 2 3 4
           L Аналіз використання ідей В.О. Сухомлинського педагогами сучасної школи 2 3 4 5
           L Методика використання принципів екологічного виховання В.О.Сухомлинського під час уроків мислення серед природи 2 3 4
           L Аналіз ефективності та доцільності використання педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського у роботі з молодшими школярами 2
      L Особливості фізичного виховання дітей з особливими вадами
           L Використання комплексної диференційованої профілактичної програми
           L Проведення коригувальних занять
           L Вправи для розвантаження хребта
           L Організаційно-методичні основи проведення занять плавання їх слабозорими підлітками 2
           L Особливості занять з фізичної культури з дітьми дошкільного віку, що мають фонетико-фонематичні вади мови 2 3
           L Можливості впровадження корекційних вправ в навчально-виховному процесі фізичного виховання дітей дошкільного віку 2 3 4 5
           L Особливості фізичного виховання дітей з вадами слуху 2 3 4 5
      L Соціально-правовий захист дітей від насильства в сім'ї
           L Сутність, причини та наслідки явища насильства над дітьми 2 3 4
           L Нормативно-правова база захисту дитини від насильства 2 3 4 5 6 7
           L Зміст соціально-профілактичної роботи щодо жорстокого поводження з дітьми 2 3 4 5 6
           L Напрямки роботи закладів, в яких здійснюється реабілітація дітей-жертв насильницьких дій 2 3
           L Розробка методики виявлення дітей-жертв насильства 2 3 4 5 6 7
           L Критерії виявлення дітей-жертв насильства 2 3
           L Ефективність дослідно-експериментальної роботи в аспекті виявлення дітей-жертв насильства та їх соціально-правового захисту 2 3 4 5 6
           L Методичні рекомендації соціальним педагогам і вчитеям у сфері соціально-правового захисту дітей від насильства 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Реалізація принципу наступності у процесі опанування учнями основ образотворчої грамоти
           L Сучасні наукові підходи до організації навчального процесу з образотворчого мистецтва 2 3
           L Врахування вікових особливостей дошкільнят та учнів у навчально-виховному процесі 2
           L Питання наступності та художнього інтересу в психолого-педагогічній літературі 2 3 4
           L Стан навчання образотворчого мистецтва в дитячому садку і школі 2
           L Дослідження рівнів знань, умінь і художніх інтересів дошкільників та молодших школярів 2 3
           L Деякі проблеми активізації художньої діяльності в дитячому садку
           L Шляхи формування художніх інтересів першокласників на основі наступності 2 3 4 5
           L Індивідуальний підхід до учнів як засіб формування інтересу в образотворчій діяльності 2 3
      L Методика підготовки та використання тестів з навчальної дисципліни "Механізація сільського господарства"
           L Методи та форми контролю знань та вмінь студентів та випускників вищих навчальних закладів 2 3 4 5
           L Цільова спрямованість тестового іспиту 2
           L Структурний аналіз змісту тестового іспиту
           L Методика підготовки тестів
           L Показники ефективності тесту
           L Рекомендована практика систематизації змісту тестового іспиту
           L Загальні вимоги до тестових завдань
           L Класифікація тестових завдань 2 3
           L Рекомендована практика складання тестового завдання відкритої форми
           L Рекомендована практика складання тестових завдань закритої форми 2 3 4
           L Вимоги щодо використання тестових завдань 2
           L Психологічні особливості тестування 2
           L Етапи створення тесту 2
           L Оцінка результатів тестового контролю
      L Робота соціального педагога в загальноосвітній школі
           L Особливості роботи соціального педагога в загальноосвітній школі 2
           L Основні функції соціального педагога 2
           L Напрямки роботи та обов’язки соціального педагога 2 3
           L Стратегія розробки концепції шкільної соціально-педагогічної діяльності 2
           L Стратегія зовнішньої соціально-педагогічної діяльності загальноосвітнього навчального закладу
           L Стратегія управління соціально-педагогічною діяльністю загальноосвітнього навчального закладу
           L Методика планування діяльності соціального педагогика в загальноосавтньому навчальному закладі 2 3 4 5
      L Моральне виховання як важлива складова змісту виховання
           L Проблема морального виховання у психолого-педагогічній літературі
           L Сутність морального виховання 2 3 4
           L Система моральних цінностей людини 2
           L Моральна свідомість людини 2
           L Форми і методи морального виховання особистості
           L Здійснення морального виховання у практичній роботі вчителя в ЗОШ 2 3
      L Методика використання гри на уроках іноземної мови
           L Місце ігрової діяльності у педагогічному процесі 2
           L Функції ігрової діяльності
           L Функції рольової гри
           L Кваліфікація ігор. Ролі
           L Використання рольових ігор на уроках іноземної мови 2 3 4 5 6 7
      L Формування вмінь та навичок самостійної роботи в учнів початкових класів
           L Розвиток самостійності – актуальна проблема теорії і практики 2
           L Психолого-педагогічні особливості учнів 1-4 класів 2 3
           L Самостійна робота як форма організації навчання 2
           L Організація самостійної роботи на уроках у молодших класах 2 3 4
           L Аналіз передового педагогічного досвіду з формування вмінь та навичок самостійної роботи в учнів початкових класів 2 3 4
      L Профілактика домашнього насилля в сім’ї: особливості роботи з насильником
           L Гендерний підхід у вивченні проблеми домашнього насилля 2 3
           L Хибні уявлення щодо природи домашнього насильства з точки зору гендерного аналізу
           L Психологічний та кримінологічний портрет особистості, яка вчиняє насильство в сім’ї 2 3 4
           L Організація профілактики насильницьких дій в сім’ї 2 3
           L Корекційна робота з суб’єктом насильства 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Програма соціальнопсихологічної корекції для дітей, які вчинили насильство в сім’ї 2
      L Заочна форма навчання у вищих закладах освіти Міністерства внутрішніх справ України 2 3 4
      L Туристсько-спортивна підготовка майбутніх організаторів туризму у вищих навчальних закладах
           L Сутність туристсько-спортивної підготовки
           L Основи формування професійної туристсько-спортивної підготовки майбутніх організаторів туристської роботи 2 3 4
           L Особливості професійної туристсько-спортивної підготовки організаторів туристської роботи у вищих навчальних закладах України 2 3
           L Основні завдання, принципи, методи спортивних тренувань організаторів туристської роботи 2 3 4 5 6
           L Вивчення досвіду практичної роботи шляхом опитування та анкетування спортсменів, які займаються спортивним туризмом 2
           L Побудова методики професійної туристсько-спортивної підготовки майбутніх організаторів туристської роботи в інституті фізичної культури
           L Зміст моделі туристсько-спортивної підготовки студентів спеціальності "Фізичне виховання" спеціалізації "ОРТ" 2 3 4 5
      L Інтерактивні технології в освіті
           L Впровадження інтерактивних освітніх технологій в навчальний процес
           L Ступінь наукової розробки обраної тематики
           L Поняття «інтерактивні технології» 2 3
           L Методи інтерактивного навчання 2
           L Інтерактивні технології, як засіб демократизації навчального процесу 2 3 4
           L Застосування інтерактивних технологій — один із напрямків удосконалення навчально-виховного процесу 2 3 4 5 6 7
      L Тестування як засіб оцінки знань та вмінь студентів
           L Оцінка знань. Метод. Контроль. Результат 2
           L Основні вимоги до завдань тестів у вищій школі
           L Основні переваги перевірки знань студентів за тестами
           L Пропозиції щодо використання тестування у навчальному процесі 2
      L Онкогенетика : сучасний стан і перспективи розвитку
           L Історія розвитку онкогенетики та провідні вчені, які займалися цією проблемою 2 3
           L Сучасний стан онкогенетики, теорії виникнення пухлин та генетичні механізми виникнення пухлин 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
           L Географія раку та вплив чинників навколишнього середовища на онкологічні захворювання 2 3 4
           L Методи дослідження в онкогенетиці 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
      L Роль комп'ютерних технологій при навчанні іноземній мові
           L Технології, їх значення в навчально-виховному процесі
           L Інформаційно-технологічні нововведення і гуманізація навчально-виховного процесу в школі 2 3
           L Модернізація підготовки вчителів до проведення уроків з компютерною підтримкою 2 3 4
           L Нові інформаційні технології викладання англійської мови 2 3
      L Використання комп'ютера при літературознавчій пропедевтиці в початковій школі
           L Методична система проведення літературознавчої пропедевтики в початкових класах 2 3 4
           L Психолого-педагогічні основи використання прикладного програмного забезпечення для розробки дидактичних засобів при проведенні літературознавчої пропедевтики
           L Опис прикладного програмного забезпечення для створення дидактичних засобів
           L Конспекти уроків із використанням комп’ютерних дидактичних засобів 2 3
      L Педагогічний малюнок на класній дошці в роботі вчителя початкових класів
           L Короткі відомості історії застосування зображення крейдою на класній дошці 2 3 4
           L Художні зображальні матеріали для педагогічного малюнка 2
           L Технічні прийоми малювання крейдою на класній дошці 2
           L Методика ведення педагогічного малюнка на уроках образотворчого мистецтва. Методичне скерування педагогічного малюнка 2
           L Тематика малюнків на класній дошці 2
           L Робота крейдою на класній дошці на уроках декоративного малювання 2
           L Робота вчителя на уроках малювання з натури 2 3 4 5 6 7
           L Малюнок крейдою на уроках тематичного малювання 2 3 4
      L Технологія складання нестандартних задач з математики 2 3 4 5
      L Методика викладання українського народознавства в школі: зміст та завдання 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Можливості поєднання курсів "Фізичне виховання" та "Валеологія" з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу
           L Суть і функції міжпредметних зв'язків 2 3
           L Організаційно-педагогічні передумови здійснення міжпредметних зв'язків 2
           L Підготовка вчителя до здійснення міжпредметних зв'язків на уроці 2
           L Інтегративний зміст валеологічної освіти 2
           L Основні складові шкільного курсу “Валеологія” 2 3
           L Сучасні засоби занять фізичною культурою оздоровчої спрямованості 2 3 4 5 6 7 8
           L Зв`язок фізичної культури та валеології 2 3 4 5 6
           L Інтегровані завдання валеологічного змісту в шкільному курсі фізичної культури 2 3 4
      L Дидактичний проект підготовки робітника за фахом "Кравець 4 розряду" з поглибленою розробкою технологій навчання по темі: "Особливості конструювання двошовного рукава до пальто"
           L Визначення видів діяльності робітника 2 3 4
           L Проектування технологій навчання по темі «Особливості конструювання двошовного рукава до пальто» курсу 2
           L Проектування мотиваційних технологій навчання 2
           L Аналіз технічних і дидактичних засобів навчання 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Музична освіта в зарубіжних країнах
           L Теоретико-методологічні основи музичного виховання дітей та молоді
           L Естетичне та музичне виховання в країнах Сходу та Заходу: ретроспективний погляд 2
           L Форми й методи музичного виховання в Україні 2 3 4
           L Тенденції розвитку музичної освіти Німеччині та Швейцарії 2 3
           L Тенденції розвитку музичної освіти в Японії та Росії 2 3 4 5 6 7
      L Методи музичного виховання
           L Поняття про методи музичного виховання
           L Основні методи музичного виховання 2 3 4
           L Загальна характеристика методів та прийомів, що використовуються під час слухання музики 2 3 4
           L Інтерактивні методи на уроках музики 2 3
           L Використання методу моделювання 2 3
      L Методи оцінювання школярів на уроках зарубіжної літератури та літератур національних меншин
           L Функції оцінки
           L Мета вивчення зарубіжної літератури
           L Об’єкт вивчення зарубіжної літератури
           L Оцінювання результативності навчання учнів
           L Компетентності, як загальна здатність, що базується на знаннях, досвіді та цінностях особистості
           L Основні функції оцінювання
           L Уміння учнів
           L Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів
           L Види оцінювання навчальних досягнень учнів
           L Тематичне оцінювання учнів
           L Експериментальна методика оцінювання на уроках літератури
           L Процес оцінювання учнів 2
           L Індивідуальний діагностичний лист «Оцінка - Відмітка»
           L Індивідуальний оціночний лист та його результативність
           L Коротка методична довідка, заснована на роботах Г. Цукерман 2
      L Нетрадиційні уроки як засіб виховання молодших школярів до української мови
           L Аналіз психолого-педагогічної літератури з досліджуваної проблеми 2 3 4
           L Нетрадиційні уроки у системі навчання мови учнів початкових класів 2 3 4 5
           L Стан досліджуваної проблеми в сучасній початковій школі 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Формування мотивування інформаційної сфери молодших школярів
           L Роль, сутність, структура мотиваційної сфери учня 2
           L Функції та роль мотивації у процесі навчання учнів 6 років 2
           L Особливості формування навчальної мотивації учнів 6 років 2
           L Методика формування шестирічних учнів до навчальної мотивації 2 3 4
           L Методика вивчення мотивів в навчанні учнів першого класу 2 3
           L Результати експериментального дослідження з формування навчальної мотивації шестирічних дітей 2 3 4 5 6 7 8
      L Формування правильності усного мовлення у майбутніх учителів початкових класів
           L Загальна характеристика комунікативних якостей мовлення в науково-педагогічній літературі 2 3 4 5 6 7
           L Теоретичні аспекти формування правильності мовлення майбутніх вчителів початкових класів 2 3 4
           L Основні типи помилок у майбутніх учителів початкових класів як наслідок порушення правильності мовлення 2
           L Практичні аспекти формування правильності мовлення у майбутніх учителів початкових класів 2 3 4 5
           L Вправи і завдання для формування правильності мовлення молодших школярів 2 3 4 5 6 7 8
      L В.О. Сухомлинський про значення початкової школи в системі освіти
           L В. Сухомлинський як представник передової вітчизняної педагогіки 2
           L Педагогічна освіта та її завдання у педагогічних працях В. Сухомлинського 2 3
           L Система формування особистості молодшого школяра у працях В. Сухомлинського 2
           L Використання здобутків В. Сухомлинського учителями масової початкової школи 2 3 4 5 6 7 8
      L Інноваційні технології навчання англійської мови та їх вплив на навчально-виховний процес 2 3
      L Методика навчання учнів 6-7 класів механізації обробітку ґрунту та внесення добрив
           L Поняття про ґрунт та фактори ґрунтоутворення
           L Будова, склад і властивості ґрунту 2
           L Водно-повітряний режим ґрунту
           L Загальні завдання обробітку ґрунту 2 3 4
           L Опір ґрунту знаряддям обробітку
           L Методичні розробки до теми "грунтообробні машини і знаряддя" та машин по внесенню добрив 2 3
      L Предмет і завдання педагогіки
           L Педагогіка: становлення, предмет, основні категорії
           L Становлення педагогіки 2 3 4 5 6 7 8 9
           L Предмет педагогіки
           L Категорії педагогіки 2
           L Структура и основні завдання педагогіки 2 3
      L Запровадження магістерської програми "Педагогіка вищої школи" як передумова до підготовки кваліфікованих викладачів відповідно до вимог Болонського процесу
           L Проблеми сучасного суспільства у сфері освіті 2
           L Предмет і завдання педагогіки вищої школи 2 3 4
           L Обгрунтування потреби підготовки фахівців заявленого напряму 2 3
           L Болонський процес та його вплив на реформування освітньої системи України 2 3
           L Передумови до відкриття магістерської програми «Педагогіка вищої школи» у Національному технічному університеті «Харківский політехнічний інститут» 2
           L Зміст підготовки спеціаліста за магістерською програмою «Педагогіка вищої школи» у Національному технічному університеті «ХПІ» 2 3 4 5 6 7
      L Організація роботи з підручником на уроці як психолого-педагогічна проблема 2 3 4 5
      L Внесок І.О. Соколянського у розвиток тифлосурдопедагогіки
           L Етапи професійного шляху І.О. Соколянського 2
           L Експериментальні дослідження І.О. Соколянського з проблем навчання глухих і сліпоглухих дітей 2
           L Розвиток сліпоглухої дитини на домовленнєвому та первинному мовленнєвому етапах 2 3 4
           L Поняття „дитячої активності” в методиці І.О. Соколянського
           L Використання жестової мови у навчанні глухих та сліпоглухих 2
      L Творчі завдання як засіб формування пізнавальної активності старших дошкільників
           L Поняття пізнавальної активності в психолого-педагогічній літературі 2 3
           L Проблема розвитку пізнавальної активності дошкільників 2 3 4
           L Сутність, види, особливості творчих завдань для розвитку дітей старшого дошкільного віку 2 3
           L Виявлення рівня пізнавальної активності старших дошкільників 2 3 4 5
           L Умови формування пізнавальної активності старших дошкільників засобами творчих завдань 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
      L Пошук форм роботи волонтерів з дітьми
           L Історичні аспекти становлення різних форм соціальної підтримки і виховання дітей – сиріт в Україні 2 3 4
           L Особливості соціальної адаптації дітей в дитячих будинках і притулках 2
           L Волонтерський рух студентів вузу як форма педагогічного впливу на виховання дітей у притулку 2 3
      L Проблеми виховання дітей раннього віку в умовах родини. Форми надання педагогічної допомоги родині
           L Вікові етапи розвитку дітей за періодами 2 3 4
           L Особливості розвитку дітей раннього віку
           L Формування інтелектуальних і моральних почуттів, як основа необхідності і можливості виховання дітей з перших днів життя
           L Тісна взаємозалежність фізичного і психічного розвитку дітей у перші три роки життя
           L Особливості ВНД дітей перших трьох років життя 2
           L Завдання виховання дітей перших трьох років життя і специфіка їхньої реалізації в різних розділах виховної роботи 2 3 4
           L Поняття «госпіталізм», його причини і шляхи усунення 2 3
           L Роль сім’ї в розвитку мовлення дітей раннього віку 2
           L Проблеми виховання дітей раннього віку в родині 2
      L Засоби реалізації принципу доступності у навчальному процесі початкової школи
           L Реалізація принципів навчання в початковій школі як психолого-педагогічна проблема 2 3 4
           L Психолого-педагогічні передумови реалізації принципу доступності у навчальному процесі початкових класів 2
           L Шляхи та засоби реалізації принципу доступності у початкових класах 2
           L Стан проблеми реалізації принципу доступності у початковій школі у сучасних умовах 2 3 4 5
           L Методичні рекомендації щодо реалізації принципу доступності в навчальному процесі сучасної початкової школи 2 3 4 5 6 7 8
      L Виховання в учнів початкових класів гуманістичних цінностей у позаурочній діяльності 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
      L Фінансово-кредитні установи в ринковій економіці
           L Характеристика державних і суспільних вимог до реалізації економічної освіти
           L Професійне орієнтування учнів при вивченні економіки
           L Соціально-психологічні особливості групи навчання 2
           L Огляд організації позасистемної роботи з навчання економіки
           L Програма навчальної дисципліни «Економіка». Активізація і мотивація навчальної діяльності учнів при вивченні предмета 2 3
           L Модель засвоєння бази знань з теми. Проектування професійних умінь учнів 2 3 4 5
      L Методи, прийоми й засоби формування техніки читання іноземною мовою учнів початкової школи
           L Цілі навчання іноземній мові, поставлені для молодших школярів 2
           L Читання як компонент навчання іноземної мови 2
           L Психологічні особливості молодших школярів і формування навичок і умінь в читанні 2
           L Педагогічні вимоги навчання читання на початковому етапі
           L Характер і режими читання текстів 2 3
           L Труднощі навчання читання
           L Шляхи навчання читання 2
           L Прийоми і методи у навчанні нормативно - виразного читання тексту вголос 2 3 4
      L Роль класного керівника в організації дитячого колективу 2
      L Формування цінностей засобами художньої літератури у дітей старшого дошкільного віку
           L Цінності як психолого – педагогічна категорія 2 3 4
           L Особливості формування цінностей у дітей дошкільного віку 2 3 4
           L Роль художньої літератури у процесі формування цінностей у дітей дошкільного віку 2 3
           L Діагностика розвитку цінностей у старших дошкільників 2 3 4 5 6
           L Програма і методика виховання цінностей засобами використання художньої літератури 2 3 4 5 6
           L Значення та необхідність проведення інструктажу перед заняттями фізичного виховання 2
           L Види і вимоги проведення інструктажів 2 3 4 5
      L Розвиток музичних здібностей молодших школярів
           L Поняття про здібності 2
           L Якісна і кількісна характеристика здібностей
           L Види здібностей
           L Особливості музичного розвитку молодших школярів
           L Розвиток музикальності дітей
      L Пейзаж "Осіннє місто" та методика роботи над пейзажною композицією в загальноосвітніх школах
           L Історія розвитку пейзажного жанру 2
           L Аналіз образотворчих аналогів і джерел 2
           L Творча робота над художнім образом, композиційним і колористичним вирішенням 2 3 4 5
           L Мета і зміст пейзажного живопису в програмі загальноосвітньої школи 2 3
           L Методи вивчення пейзажного живопису в школі 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      L Використання комп'ютера для розвитку мовленнєвої діяльності молодших школярів
           L Розвиток мовлення молодших школярів як педагогічна проблема 2
           L Психолого-педагогічні аспекти використання комп’ютера для розвитку зв’язного мовлення 2
           L Опис прикладного програмного забезпечення для розробки дидактичних засобів для уроків розвитку мовлення 2 3
           L Конспекти уроків з розвитку зв’язного мовлення молодших школярів 2 3
      L Міжнародний день толерантності
           L Поняття толерантності
           L Державний рівень
           L Соціальні аспекти
           L Виховання
           L Готовність до дій 2 3 4 5
      L Екологічне виховання засобами народознавства
           L Педагогічні умови використання засобів народознавства в екологічному вихованні молодших школярів 2 3
           L Методика експериментального дослідження 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
      L Створення та шляхи поповнення матеріально-спортивної бази в школі
           L Створення матеріальної бази та боротьба проти травматизму в школі 2
           L Положення про спортивний зал загальноосвітнього навчального закладу 2 3
           L Забезпеченість шкіл матеріально-спортивною базою 2 3 4 5 6 7
           L Спортивні майданчики 2
           L Шляхи поповнення матеріально-спортивної бази
      L Дидактичні засади оцінювання навчальних досягнень старшокласників в умовах модульного навчання 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Інноваційні методи навчання на уроках зарубіжної літератури
           L Мета, завдання і зміст навчання зарубіжної літратури у старших класах 2 3
           L Психолого-педагогічні засади використання інноваційних технологій у вивченні зарубіжної літератури 2 3
           L Типи нестандартних уроків при вивченні у старших класах зарубіжної літератури 2 3 4 5 6 7
           L Використання інформаційних технологій на уроках зарубіжної літератури у старших класах 2 3 4
      L Взаємозв’язок навчання та розвитку учнів
           L Проблема взаємозв’язку навчання та розвитку учнів у психолого-педагогічні літературі 2 3
           L Сутність та зміст навчання в загальноосвітньому закладі 2 3 4
           L В.О. Сухомлинський про роль навчання в розвитку дітей 2
           L Головні особливості системи розвивального навчання 2
           L Реалізація принципів розвивального навчання 2 3 4
      L Система вищої освіти у Великобританії та принципи і шляхи її інтеграції до Болонського процесу
           L Історія університетів Великобританії
           L Сучасна система освіти 2 3
           L Підготовка бакалаврів технічного профілю в університетах Великобританії
           L Докторантура у Великобританії 2
           L На шляху до створення Європейської зони вищої освіти
      L Методика проведення уроків фізичного виховання в 1-4 класах
           L Особливості методики проведення уроків фізичної культури в 1-4 класах 2
           L Підготовка до уроку фізичної культури
           L Мета, завдання та критерії обліку успішності учнів початкових класів з фізичної культури в школі 2
           L Засоби на уроках фізичної культури в 1-4 класах 2
           L Завдання фізичного виховання школярів 1-4 класів
           L Оздоровче, освітнє і виховне значення рухливих ігор 2
      L Актуальність правового виховання дітей старшого дошкільного віку 2 3 4 5
      L Мовний етикет на уроках з розділу "Мова і мовлення"
           L Поняття про мовний етикет 2
           L Етикет і культура мовлення 2 3
           L Фразеологізми як засоби формування мовного етикету 2 3
           L Діалог як засіб формування мовного етикету молодших школярів 2
      L Способи організації навчання в спеціальних закладах для дітей з порушенням слуху
           L Мета і завдання з розвитку слухового сприймання на індивідуальних заняттях
           L Організація та методика проведення індивідуальних занять
           L Основні вимоги до проведення роботи з розвитку сприймання мовлення на слух 2
           L Зміст роботи на індивідуальних заняттях в підготовчому – V класах 1-го та 2-го відділень 2 3
           L Види роботи з розвитку мовленнєвого слуху на індивідуальних заняттях
           L Прийоми роботи, які використовуються на індивідуальних заняттях 2
           L Види і прийоми, які використовуються в процесі роботи із сприймання на слух зв’язних текстів 2
      L Ділова гра як засіб організації допрофільної підготовки з іноземної мови учнів 8–9-х класів основної школи 2
      L Шляхи формування пізнавальних інтересів учнів
           L Трактування поняття пізнавальних інтересів у науковій літературі 2
           L Критерії та показники пізнавального процесу 2
           L Дидактичні умови формування пізнавальних інтересів учнів на уроках вивчення біології 2 3
           L Вивчення стану проблеми формування пізнавальних інтересів учнів у практиці школи 2
           L Програма дослідно-експериментальної роботи по формуванню пізнавальних інтересів учнів на уроках біології 2 3 4
      L Стилі навчання та навчальні технології у діяльності викладача 2 3 4 5 6 7
      L Фізичне виховання молодших школярів у напрямку родина-школа
           L Історико-педагогічні аспекти проблеми 2 3 4 5 6 7 8
           L Українська сім’я – родина як виховний колектив 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Зміст і шляхи взаємодії родини та школи в організації фізкультурно-оздоровчої діяльності молодших школярів 2 3 4 5 6 7 8 9
      L Прикладна спрямованість шкільного курсу математики
           L Елементи прикладної математики - один із найважливіших розділів шкільної алгебри 2
           L Прикладні задачі як засіб математичних компетентностей учнів 2 3 4 5
           L Математичне моделювання при розв’язуванні задач 2 3
           L Математичне моделювання як метод пізнання навколишнього світу 2 3 4
           L Абсолютна і відносна похибка наближеного значення числа 2
           L Дії над наближеними значеннями чисел
           L Перші відомості про статистику 2 3 4 5 6 7 8
      L Ейдетика. Використання символів на логопедичних заняттях
           L Ейдетика і формування правильної вимови звуків 2 3
           L Використання символів на логопедичних заняттях 2
           L Вплив розвитку дрібної моторики на формування мовлення дітей дошкільного віку 2
           L Розвиток рухливості органів артикуляційного апарату - важливий крок на шляху до правильного мовлення 2
      L Методика формування умінь говоріння учнів старших класів в умовах інтенсивного навчання
           L Комунікативні методики та їх методичні принципи 2 3 4
           L Методика інтенсивного навчання та вимоги та її організації 2
           L Розвиваючий аспект комунікативних методик навчання англійської мови старших школярів 2 3 4 5 6
           L Принципи колективної взаємодії активізації інтенсивного навчання в процесі навчання говоріння 2
           L Практична реалізація принципів інтенсивного навчання в процесі навчання говоріння старших школярів 2 3
           L Комплекс вправ для формування умінь говоріння старших школярів в умовах інтенсивного навчання англійської мови 2 3 4
           L Експериментальна перевірка методики формування умінь говоріння учнів старших класів в умовах інтенсивного навчання 2 3
      L Формування ціннісного ставлення студентів до фізичної культури
           L Фізичне виховання молоді в контексті суспільних трансформацій 2 3 4
           L Фізична культура як соціальне явище та складова навчального процесу 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
           L Особливості ставлення студентів до фізичної культури і спорту за традиційною та експериментальною організацією навчання
           L Експериментальне дослідження ставлень студентів до фізичної культури і спорту 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
           L Зміст та методика організації викладання навчального предмету "Фізичне виховання" на полімотивапійній основі 2 3 4 5 6 7 8 9 10
           L Підвищення ціннісного ставлення майбутніх педагогів до фізичної культури під впливом формуючого експерименту 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
           L Вправи, що використовувалися при проведенні формуючого експерименту 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
      L Статеве виховання підлітків
           L Сутність поняття статевого виховання, особливості статевого виховання підлітків 2 3
           L Особливості статевого виховання підлітків різної статі 2
           L Педагогічні умови успішного статевого виховання підлітків 2
           L Досвід класного керівника у реалізації педагогічних умов статевого виховання підлітків 2 3
           L Роль директора школи в організації статевого виховання підлітків 2 3
           L Розробка тесту-бесіди
      L Народні традиції у вихованні учнів початкових класів
           L Феномен, національно культурні традиції українського народу 2 3 4
           L Педагогічний потенціал національно-культурних традицій українського народу 2 3
           L Багатство і різновидність традицій українського народу 2 3 4 5 6
           L Використання традицій українського народу у педагогічному досвіді вчителів початкових класів 2 3
           L Педагогічні умови використання традицій українського народу у вихованні молодших школярів 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      L Навчальна діяльність та її психологічні характеристики
           L Специфіка, особливості та структура навчальної діяльності
           L Основні вимоги до навчальної діяльності
           L Динаміка навчальної діяльності 2
           L Психологічне значення помилок
           L Психологія педагогічної оцінки 2
           L Основні теорії та концепції навчальної діяльності 2 3
      L Формування мотивації до занять фізичною культурою у молодших школярів 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всього сторінок: 5008

Цікаве про педагогіку і навчання:

Умови і чинники професійного самовиховання майбутніх вчителів
Самовиховання починається з того часу, коли людина починає усвідомлювати себе як особистість, починає розуміти норми та вимоги суспільства, власні потреби і може правильно оцінювати свої вчинки. Само ...

Формування у молодших школярів навичок побудови творів-розповідей, описів, роздумів
Сучасний підхід до вивчення початкового курсу рідної мови висуває як основний принцип його засвоєння всебічний розвиток мовлення і спілкування. Особливість монологу полягає в тому, що він, на відміну ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net